sk  |  en
Nedeľa | 05.02.2023, 09:24 | meniny: Agáta; zajtra: Dorota

doplňte alebo opravte informácie

Valentín Beniak ( 79 r.)

prekladateľ, vrcholný predstaviteľ slovenskej modernej poézie, básnik

Kategória: spisovatelia

* 19.02.1894 Chynorany

† 06.11.1973 Bratislava

Slovensko

0

domovský štát Slovensko

pohlavie muž

znamenie ryby

čínske znamenie kôň

jubileum od úmrtia 49 r.

jubileum od narodenia 128 r.

Vzdelanie

1916 - 1917 Právnická fakulta, Budapešť
1917 jednoročný notársky náukobeh, Košice

Životopis

Valentín Beniak navštevoval ľudovú školu v rodnej obci. Po vážnom úraze nohy, ktorý ho poznačil na celý život, sa už v detstve začal intenzívne čitateľsky venovať literatúre, najmä poézii. Neskôr navštevoval meštiansku školu v Nitre, Topoľčanoch. Zmaturoval na gymnáziu v Nitre. Pre nedostatok financií musel zanechať štúdium na Právnickej fakulte v Budapešti.

Bol to básnik svojrázneho talentu a širokého rozpätia. Na jeho básnické začiatky vplývala poézia Ivana Krasku, tvorba Endre Adyho a pod. Prvé verše písal v maďarskom jazyku. Od roku 1923 prispieval do Slovenských pohľadov. Na prelome 20. a 30. rokov jeho tvorba tematicky oscilovala medzi rodnou dedinou a dotykmi s cudzími krajinami, pričom jeho umelecký vývin určovalo napätie medzi zemito robustnou expresívnosťou a poetistickou asociatívnosťou básnického výrazu.

Základnými vlastnosťami jeho poézie boli preciťovanie tragiky ľudských osudov i vlastného života, láska k človeku a súcit s jeho nešťastím, deľba s dojmami, ktoré nazbieral pri stretaní sa so svetom. Bol citlivý na zápas dobra a zla, odmietal sociálnu neslobodu a podriaďovanie ľudskej slobody trhovým záujmom, tlaku vlastníctva. Vedel sa vyrovnať s vlastnými omylmi a pozitívne reagoval na život socialistickej spoločnosti.

Zaslúžil sa o rozvoj lyrického pásma v slovenskej poézii. Vytvoril v ňom svojskú syntézu lyrických, epických a dramatických zložiek a spojil ho s konkrétnym dobovým dianím (napr. hitlerovskou okupáciu Rakúska).

Po druhej svetovej vojne rozvinul svoju prekladateľskú činnosť z nemeckej, maďarskej, francúzskej a anglickej literatúry Niekoľko prekladov ostalo v rukopisoch.

Na jeho počesť zriadili v rodnej obci Pamätnú izbu a múzeum, nesúce jeho meno. Taktiež sa tu koná recitačná súťaž Slovenský festival poézie - Beniakov festival.

Pôsobenie:

1918 podnotár v Bánovskej Kese (teraz Bánov)
1919 - 1934 vedúci notár v Chynoranoch
1935 - 1938 notár v Novej Bani
1939 - 1945 úradník ministerstva vnútra klérofašistického slovenského štátu, Bratislava
1939 - 1945 predseda Spolku slovenských spisovateľov
1945 - 1947 úradník na Povereníctve školstva a osvety

Tvorba

Básnické zbierky:

1928Tiahnime ďalej oblaky
1931 Ozveny krokov
1933 Kráľovská reťaz
1936 Lunapark
1936 Poštový holub
1936 Bukvica
1939 Vigília
1941 Žofia
1942 Popolec
1942 Druhá Vigília
1944 Igric
1966 Reťaz
1967 Hrachor
1969 Plačúci amor
1970 Sonety podvečerné
1971 Medailóny a medailónky

Bibliofília:

1967 Klásky zo zberu

Eseje:

1943 Sebe i Vám

Preklady z maďarčiny:

I. Madách: Tragédia človeka; Večerná blýskavica – výber z modernej maďarskej poézie; G. Juhász a pod.

Preklady z angličtiny:

W. Shakespeare: Othelo, Večer trojkráľový, Romeo a Júlia, Benátsky kupec; O. Wilde: Balada o žalári v Readingu

Preklady z nemčiny:

J. W. Goethe, H. v. Kliest
zdroj: Encyklopédia Slovenska, I. zväzok, Veda, vydavateľstvo SAV, 1977; Encyklopédia spisovateľov Slovenska, Obzor – Bratislava, 1984; Slovensko, Kultúra – I. časť, Obzor – Bratislava, 1979; www.moska.sk; Vidiečan 2/2005; spracovala Viola Tóthová

  Mapa

kontaktujte nás

tip na osobnost