sk  |  en
Štvrtok | 09.02.2023, 08:02 | meniny: Zdenko; zajtra: Gabriela

doplňte alebo opravte informácie

RNDr. Valentín Švidroň h.doc. CSc. ( 74 r.)

bývalý poslanec NR SR, SNS

Kategória: spoločenské vedy

* 04.12.1948

Slovensko

0

domovský štát Slovensko

pohlavie muž

znamenie strelec

čínske znamenie potkan

jubileum od narodenia 74 r.

Vzdelanie

 • Prírodovedecká fakulta Univerzity P. J. Šafárika, v Košiciach (PF UPJŠ), odbor experimentálna fyzika , ukončené s vyznamenaním (1972)
 • Študijný pobyt PF UPJŠ rigorózna skúška (1973)
 • Externá ašpirantúra (1984)
 • Postgraduálne štúdium pedagogiky (1986)

  Životopis

  Vysoká škola veterinárska v Košiciach 1974 – 1986
  Vysoká škola technická v Košiciach 1986 – 1989
  Univerzita veterinárnej medicíny 1989 – 1995

  Je držiteľom viacerých ocenení za zlepšovacie návrhy. Skonštruoval originálne prístroje a zariadenia aplikovateľné v biomedicínskych vedách, praxi a vo vyučovacom procese.

  Kandidátsku dizertačnú prácu mal zameranú na magnetické vlastnosti technicky významných amorfných zliatin.

  Školská správa Košice I (1995 – 1996), Okresný úrad Košice I a IV (1996-2000)
  Právne prostredie v školstve ho motivovalo k intenzívnemu štúdiu školskej legislatívy, čo vyústilo v jeho profesionálnej orientácii na štátnu správu v školstve. Až do zrušenia školských správ zákonom, bol riaditeľom Školskej správy I Košice. Za jeho pôsobenia sa vylepšil vzťah medzi Školskou správou a zriaďovateľmi neštátnych škôl najmä cirkevných. Posilnila sa právna istota v pracovnoprávnych vzťahoch učiteľov a vedúcich zamestnancov v školstve a ich sociálny status. Prevládlo transparentné prideľovanie prostriedkov a objektívne hodnotenie škôl a jednotlivcov.

  (Jednou zo zlých reforiem sa školské správy v r. 1996 transformovali na rôzne odbory okresných a krajských úradov. Tým sa školstvo personálnymi aj finančnými vzťahmi dostalo pod rezort vnútra. Z tohto experimentu sa lieči dodnes, aj keď krajské školské úrady zriadené v r. 2004 čiastočne kompenzujú nedostatky reformy z r. 1996. Vývoj dodatočne potvrdil správnosť modelu rezortného riadenia regionálneho školstva ktorý presadzovala SNS. To priamo opodstatňuje potrebu čo najväčšieho vplyvu SNS na regionálnu školskú politiku prostredníctvom zastupiteľstva VÚC.)
  Štátna školská inšpekcia

  V r. 2000 prešiel delimitáciou zo zákona na Štátnu školskú inšpekciu so sídlom v Bratislave, školské inšpekčné centrum (ŠIC) Košice. Odtiaľ bol menovaný v roku 2002 do funkcie riaditeľa ŠIC s celokrajskou územnou pôsobnosťou pre prešovský kraj. V r. 2004 nastúpil na krajský školský úrad, kde pracuje vo funkcii odborného radcu. Súčasne sa ako hosťujúci docent externe venuje prednášaniu biofyziky na Fakulte zdravotníctva a sociálnej práce bl. P.P. Gojdiča v Prešove, Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, n. o. v Bratislave.

  Od roku 2006 je poslanec NR SR za SNS, člen Výboru NR SR pre vzdelanie, mládež, vedu a šport.

  Tvorba

  Počas svojho pôsobenia na vysokých školách publikoval viac ako 100 pôvodných prác.
 • zdroj: Slovenská národná strana

    Mapa

  kontaktujte nás

  tip na osobnost