sk  |  en
Sobota | 18.11.2017, 22:48 | meniny: Eugen; zajtra: Alžbeta
  • | Medzinárodný deň geografických informačných systémov

    Medzinárodný deň geografických informačných systémov bol iniciovaný v USA a pripomína sa od roku 1999. Tento deň zdôrazňuje významnú úlohu geografických informačných systémov pri vytváraní geografickej povedomia na celom svete. Geografické informačné systémy sa využívajú napríklad vo vede, pri územnom plánovaní, kartografii, kriminológii alebo logistike.

doplňte alebo opravte informácie

doc., Dr., Vasiľ Choma CSc. ( 90 r.)

literárny kritik, spisovateľ, predseda Spolku rusínskych spisovateľov

Kategória: spisovatelia

* 18.05.1927 Miková

Slovensko

0

domovský štát Slovensko

pohlavie muž

znamenie býk

čínske znamenie zajac

jubileum od narodenia 90 r.

Vzdelanie

ľudová škola, Miková
meštianka, Medzilaborce
gymnázium, Prešov a Humenné
1949 - 1951 štúdium ruštiny a filozofie na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského, Bratislava
1951 - 1956 štúdium na Filozofickej fakulte univerzity, Petrohrad
1965 obhájil na Filozofickej fakulte Karlovej univerzity v Prahe kandidátsku prácu na tému Ruská literárna kritika 20. rokov
1969 habilitoval sa na docenta prácou Od futurizmu k literatúre faktu

Životopis

Vasiľ Choma sa narodil v maloroľníckej rodine. Začiatky jeho literárnokritického záujmu spadajú ešte do gymnaziálnych rokov. Aktívne sa však začal venovať literárnovednej a kritickej činnosti najmä po ukončení štúdia. Sústredil sa najmä na modernú ruskú literatúru, o ktorej publikoval desiatky štúdií, článkov a recenzií v odbornej i v periodickej tlači a vedeckých zborníkoch. Pozornosť venoval bádateľskej práci v oblasti česko-slovenskej rusistiky.

Analyzoval tiež moderné literárne smery v európskych literatúrach a v ich kontexte i tvorbe velikánov ruskej literatúry - Blok, Belyj, Soloviev, Briusov, Chlebnikov, Majakovskij, Jesenin, Pasternak, Achmatovova a iných, z takých aspektov, ktoré sa v oficiálnej, a nielen sovietskej literárnej kritike, vtedy nepertraktovali.

O moderných literárnych smeroch v ruskej literatúre referoval aj na domácich a medzinárodných sympóziách a konferenciách (Česko, Belgicko, Ukrajina, Rusko, Nemecko, Rakúsko).

Jeho štúdie, články a recenzie o poézii a próze strednej a staršej generácie ukrajinských literátov boli uverejnené v časopisoch Dukľa, Družno vpered a tiež v rôznych odborných zborníkoch a publikáciách (Literatúra československých Ukrajincov, 1968 a mnohých iných).

Žije v Bratislave.

Pôsobenie:

- odborný asistent na Vysokej škole pedagogickej v Prešove
- ústredný školský inšpektor Povereníctva školstva a kultúry
1960 Filozofická fakulta UK, Bratislava
1969 námestník ministra kultúry
1973 - 1985 pôsobil v diplomatických službách, najprv vo funkcii radcu I. triedy ako zástupca veľvyslanca na ZÚ ČSSR v Bruseli (1973 - 1977), potom ako stály vedúci ZÚ ČSSR v Zairskej republike (1980 - 1984), kde významne prispel k oslobodeniu 66 československých občanov, ktorých roku 1983 zajali v Angole Savimbiho žoldnieri
1984 požiadal o uvoľnenie z diplomatických služieb a odišiel pracovať do Bratislavy, na SNR, z ktorej pre nesúhlasné politické názory musel odísť
vrátil sa k pedagogickej práci na Pedagogickú fakultu Univerzity Komenského, na ktorej pôsobil až do augusta 1993

Ocenenia:

2002 Cena Ivana Franka za pôvodné dielo v ukrajinskom jazyku
Rozvitok rusinskoj poeziji v Slovaččyny vid 20-ch rokiv XX. stolitťa (Rozvoj rusínskej poézie na Slovensku 20. rokov XX. Storočia)

Tvorba

Monografické publikácie:

1972 Od futurizmu k literatúre faktu
1973 Vladimír Majakovskij
1987 Poézia revolučnej doby

Editorská činnosť:

1994 ako editor vydal reprezentatívny výber z poézie Sergeja Makaru Žlté metamorfózy
1994 pripravil do tlače monografiu Ukrajinská poézia na východnom Slovensku od 20. rokov nášho storočia po súčasnosť
zdroj: Literárny fond; Encyklopédia súčasných spisovateľov na Slovensku; foto: internet; spracovala Viola Tóthová

  Mapa

kontaktujte nás

tip na osobnost