sk  |  en
Štvrtok | 21.03.2019, 09:12 | meniny: Blahoslav; zajtra: Beňadik
 • | Medzinárodný deň invalidov

  Medzinárodný deň invalidov sa pripomína od roku 1960 a bol iniciovaný Medzinárodnou federáciou telesne postihnutých – invalidov práce a civilných invalidov (FIMITIC). Deň určený na poskytnutie pomoci ľuďom s telesným postihnutím a upozornenie na pracovné a sociálne problémy, ktorým títo ľudia čelia v spoločnosti.

 • | Medziárodný deň downovho syndrómu

  Svetový deň Downovho syndrómu bol vyhlásený v roku 2006 na podnet organizácií Down Syndrome International (DSI) a European Down Syndrome Association (EDSA). Dátum bol symbolicky odvodený z číslic 3 a 21 (trizómia 21. chromozómu). Cieľom je zvýšiť povedomie ľudí o tomto genetickom ochorení a zapojiť ľudí s Downovým syndrómom do spoločnosti.

 • | Medzinárodný deň bábkarstva

  Medzinárodný bábkarsky zväz - UNIMA, vyhlásený v 2002

 • | Medzinárodný deň pre odstránenie rasovej diskriminácie

  OSN, vyhlásený v 1966, pripomína sa od 1967; v ten deň 1960 polícia zmasakrovala účastníkov pokojnej demonštrácie proti apartheidu v juhoafrickom Sharpeville, zabila 69 ľudí

 • | Svetový deň lesov

  Európska poľnohospodárska konfederácia - ECA, Organizácia Spojených národov pre výživu a poľnohospodárstvo - FAO, iniciovaný v 1971

 • | Svetový deň poézie

  UNESCO, vyhlásený v 1999, oslavuje sa od 2000

 • | Svetový deň zdravého spánku

  Medzinárodná nadácia pre duševné zdravie a neurológiu - IFMHN, vyhlásený v 2001

 • | Týždeň solidarity s národmi bojujúcimi proti rasizmu a rasovej diskriminácii

  21.3.-27.3.

doplňte alebo opravte informácie

Vavrinec Benedikt Nedožerský ( 59 r.)

popredný humanistický vzdelanec, pedagogický reformátor, gramatik, matematik, básnik a hudobník

Kategória: prírodné vedy

* 10.08.1555 Nedožery, Slovensko

† 04.06.1615 Praha

Slovensko

0

domovský štát Slovensko

pohlavie muž

znamenie lev

čínske znamenie zajac

jubileum od úmrtia 403 r.

jubileum od narodenia 463 r.

Životopis

Rodák z Nedožier.

Od roku 1600 magister Karlovej univerzity. Učil na mnohých mestských školách v čechách. V roku 1603-1604 sa stal profesorom filozofickej fakulty univerzity Karlovej. Od roku 1611 rektor Karlovej univerzity v Prahe. Po roku 1615 bol správcom Karolína a ďaľších vysokoškolských internátov. Osvedčil sa predovšetkým ako vynikajúci pedagóg, jazykovedec, ale tiež ako básník a hudobník. Na univerzite prednášal antických klasikov, matematiku a fyziku.

Ako pedagóg sa usiloval zlepšiť vyučovací poriadok na partikulárnej škole.

Tvorba

1603, Praha - autor prvej systematickej latinsky písanej gramatiky češtiny (Grammaticae Bohemicae ad leges naturalis methodi conformatae - libri duo

- napísal tiež učebnice aritmetiky
- kniha o poetike
- do češtiny preložil dve knihy žalmov

1612, Praha - dielo s názvom Nápravná reč o tom, ako ozdraviť pražskú akadémiu.
- vypracoval tiež školský poriadok pre mestské školy, v ktorých presadzoval názornosť, systematickosť, spojenie teórie s praxou, čítanie a vyučovanie v materinskom jazyku.

Väčšina jeho diel bola zničená pri plienení Prahy v roku 1620.

Základný význam má jeho dielo o vnútornej školskej sústave Penitoris scholae structura Pragae 1607. Je to umelecky a teoreticky vyspelá veršovaná práca; navrhované učebné osnovy sa riadia požiadavkami vývinovej psychológie, v ktorých sa zdôrazňovala potreba uplatniť vo výučbe princíp názornosti a systematickosti, nevyhnutnosť spájať teóriu s praxou, ako aj potreba vyučovania v materinskom jazyku. Zo záujmu o jazykovedné otázky vznikla prvá systematická gramatika českého jazyka Grammaticae Bohemicae Pragae 1603, spracovaná na základe jazykovo najčistejších literárnych pamiatok a hovorovej reči podľa vzoru latinskej gramatiky Filipa Melanchtona a gramatiky Petra de la Ramée. Táto gramatika ovplyvnila normovanie českého spisovného jazyka a upevňovanie českého povedomia, no autor si v nej všíma aj rozdiely medzi češtinou a slovenčinou a v predhovore vyčíta rodákom, že zanedbávajú vzdelanie a nepestujú materinský jazyk. Štyri knihy poetiky, o ktorých sa sám Nedožerský zmieňuje v časomernom preklade žalmov Aliquot psalmorum Davidicorum Pragae 1606 a Žalmové devadesátý první a stý třetí Praha 1606, sa nachádzajú v knižnici Národného múzea v Prahe. Osobitne významné sú jeho základy aritmetiky Elementa arithmeticae Pragae 1612, v ktorých aritmetiku už nechápe ako praktickú pomôcku kupcov a remeselníkov, ale ako exaktný základ vedeckého štúdia. Okrem toho vydal ešte reč Oratio therapeutica Pragae 1612 a ako spoluautor prispel množstvom oslavných, gratulačných a iných básní do spisov iných autorov.
zdroj: Slovenská národná knižnica, Daniela Škovierová, Peter Gecler

  Mapa

kontaktujte nás

tip na osobnost