sk  |  en
Sobota | 15.08.2020, 15:12 | meniny: Marcela; zajtra: Leonard

doplňte alebo opravte informácie

Prof. Ing. Vendelín Macho DrSc. ( 79 r.)

vedec v oblasti chémie

Kategória: technika

* 20.10.1931 Kamenec pod Vtáčnikom

† 11.07.2011

Slovensko

0

domovský štát Slovensko

pohlavie muž

znamenie váhy

čínske znamenie koza

jubileum od úmrtia 9 r.

jubileum od narodenia 88 r.

Vzdelanie

Ako 12ročný bol prijatý do 8ročného gymnázia v Prievidzi, ktoré s vyznamenaním ukončil v roku 1951.
Ako čerstvý absolvent Chemicko- technologickej fakulty SVŠT v Bratislave, ktorú úspešne ukončil v roku 1956 ( s červeným diplomom ), nastúpil do práci vo VUP, vtedy Výskumnom ústave acetylénovej chémii. O dva roky bol prijatý na vedeckú ašpirantúru na ChTF SVŠT v Bratislave, ktorú po necelých troch rokoch úspešne v r. 1961 ukončil. Školiteľom mu bol známi organický chemik prof. Miloš Marko, ktorý v tej dobe vo VUP pracoval. Postupne sa z inžiniera asistenta stal výskumný a po ukončení vedeckej ašpirantúry vedecký a v r 1964 samostatný vedecký pracovník. V roku 1968 úspešne obhájil doktorskú dizertačnú prácu na ČSAV v Prahe a stal sa najmladším doktorom vied v ČSSR. O rok na to v roku 1969 stal sa riaditeľom VUP.

Životopis

1958 - 1961 Výskumný pracovník vo Výskumnom ústave pre petrochémiu (VÚP) Nováky a externý vedecký ašpirant na Chemickotechnologickej fakulte v odbore Organická chémia.

1961 - 1964 vedecký pracovník (VÚP) a vedúci oddelenia základného výskumu a vyhľadávacieho výskumu.

1964 - 1968 samostatný vedecký pracovník II. a VÚP ustanovený za školiteľa vedeckých ašpirantov v odbore Organická technológia“.

1968 doktor technických vied v odbore Organická technológia, ČSAV Praha (DrSc.)

1968 - 1969 vedúci vedecký pracovník I. a (VÚP) a ustanovený za školiteľa v odbore „Technológia makromolekulových látok“.

1974 Laureát štátnej ceny za vedecké práce v oblasti základných organických syntéz a petrochémie.

1978 Zaslúžilý vynálezca s právom nosiť zlatý odznak (Úrad pre objavy a vynálezy, Praha).

1969 - 1984 vedúci vedecký pracovník a riaditeľ VÚP Nováky - Prievidza

1982 menovaný za profesora pre odbor Organická technológia

1983 zvolený a menovaný za člena korešpondenta SAV

1984 - 1998 profesor na Chemickotechnologickej fakulte STU v Bratislave

1986 Národná cena SR za výskum, vývoj PVC a výroby tlakových rúr na jeho báze

1996 Laureát Slovenského združenia vynálezcov a zlepšovateľov za rozvoj vynálezcovstva v SR

od 1998 profesor Trenčianskej univerzity,Fakulta priemyselných technológií v Púchove, od 2000 poverený vedením Katedry chémie a technológie gumy a textilu a garant doktorandského štúdia v odbore Technológia makromolekulových látok“.

Stal sa víťazom prestížnej súťaže „Vedec roka SR 2000“ .
zdroj: www.expertsforum.sk

  Mapa

kontaktujte nás

tip na osobnost