sk  |  en
Pondelok | 01.06.2020, 20:28 | meniny: Žaneta; zajtra: Xénia, Oxana
  • | Deň za správne rozhodnutie

    Deň na správne rozhodnutie: Hoď si mincu. Tento deň siaha až do obdobia, kedy žil Julius Caesar. Podľa tradícií si Julius Caesar hodil micu vždy, keď potreboval zistiť správne rozhodnutie. Odpoveďou mu bola „hlava“ na minci, kde bol jeho portrét.

  • | Medzinárodný deň detí

    Medzinárodný deň detí (MDD) je sviatok detí, ktorý sa oslavuje v mnohých krajinách sveta. Medzinárodný deň detí sa zvyčajne (ale nie všade) oslavuje 1. júna. Na Slovensku (a v niektorých ďalších krajinách bývalého sovietskeho bloku) sa slávi od roku 1952.

doplňte alebo opravte informácie

Prof. Ing. Vendelín Macho DrSc. ( 79 r.)

vedec v oblasti chémie

Kategória: technika

* 20.10.1931 Kamenec pod Vtáčnikom

† 11.07.2011

Slovensko

0

domovský štát Slovensko

pohlavie muž

znamenie váhy

čínske znamenie koza

jubileum od úmrtia 8 r.

jubileum od narodenia 88 r.

Vzdelanie

Ako 12ročný bol prijatý do 8ročného gymnázia v Prievidzi, ktoré s vyznamenaním ukončil v roku 1951.
Ako čerstvý absolvent Chemicko- technologickej fakulty SVŠT v Bratislave, ktorú úspešne ukončil v roku 1956 ( s červeným diplomom ), nastúpil do práci vo VUP, vtedy Výskumnom ústave acetylénovej chémii. O dva roky bol prijatý na vedeckú ašpirantúru na ChTF SVŠT v Bratislave, ktorú po necelých troch rokoch úspešne v r. 1961 ukončil. Školiteľom mu bol známi organický chemik prof. Miloš Marko, ktorý v tej dobe vo VUP pracoval. Postupne sa z inžiniera asistenta stal výskumný a po ukončení vedeckej ašpirantúry vedecký a v r 1964 samostatný vedecký pracovník. V roku 1968 úspešne obhájil doktorskú dizertačnú prácu na ČSAV v Prahe a stal sa najmladším doktorom vied v ČSSR. O rok na to v roku 1969 stal sa riaditeľom VUP.

Životopis

1958 - 1961 Výskumný pracovník vo Výskumnom ústave pre petrochémiu (VÚP) Nováky a externý vedecký ašpirant na Chemickotechnologickej fakulte v odbore Organická chémia.

1961 - 1964 vedecký pracovník (VÚP) a vedúci oddelenia základného výskumu a vyhľadávacieho výskumu.

1964 - 1968 samostatný vedecký pracovník II. a VÚP ustanovený za školiteľa vedeckých ašpirantov v odbore Organická technológia“.

1968 doktor technických vied v odbore Organická technológia, ČSAV Praha (DrSc.)

1968 - 1969 vedúci vedecký pracovník I. a (VÚP) a ustanovený za školiteľa v odbore „Technológia makromolekulových látok“.

1974 Laureát štátnej ceny za vedecké práce v oblasti základných organických syntéz a petrochémie.

1978 Zaslúžilý vynálezca s právom nosiť zlatý odznak (Úrad pre objavy a vynálezy, Praha).

1969 - 1984 vedúci vedecký pracovník a riaditeľ VÚP Nováky - Prievidza

1982 menovaný za profesora pre odbor Organická technológia

1983 zvolený a menovaný za člena korešpondenta SAV

1984 - 1998 profesor na Chemickotechnologickej fakulte STU v Bratislave

1986 Národná cena SR za výskum, vývoj PVC a výroby tlakových rúr na jeho báze

1996 Laureát Slovenského združenia vynálezcov a zlepšovateľov za rozvoj vynálezcovstva v SR

od 1998 profesor Trenčianskej univerzity,Fakulta priemyselných technológií v Púchove, od 2000 poverený vedením Katedry chémie a technológie gumy a textilu a garant doktorandského štúdia v odbore Technológia makromolekulových látok“.

Stal sa víťazom prestížnej súťaže „Vedec roka SR 2000“ .
zdroj: www.expertsforum.sk

  Mapa

kontaktujte nás

tip na osobnost