sk  |  en
Nedeľa | 21.07.2019, 02:17 | meniny: Daniel; zajtra: Magdaléna

doplňte alebo opravte informácie

Viera Benková ( 80 r.)

Spisovateľka

Kategória: spisovatelia

* 23.04.1939 Báčsky Petrovec

Slovensko

1

domovský štát Slovensko

pohlavie žena

znamenie býk

čínske znamenie zajac

jubileum od narodenia 80 r.

Vzdelanie

Základnú školu a gymnázium /1957/ zakončila v rodisku.Na Filologickej fakulte v Belehrade vyštudovala /1971/ český a slovenský jazyk a literatúru.

Životopis

Viera Benková sa narodila 23.apríla 1939 v Báčskom Petrovci v remeselníckej rodine/ matka jej pochádzala zo Slovenska, z Čičmian/.
V roku 1962 ako štipendistka Petrovskej obce zamestnala sa v novinách Hlas ľudu, kde pracovala ako stály člen redakcie do roku 1967, neskôr ako externá spolupracovníčka do roku 1975. Členkou redakcie literárneho časopisu Nový život bola v rokoch1965-1978. Keďže sa s rodinou roku 1969 presťahovala do Belehradu, od roku 1975 žila na voľnej nohe.V Roku1980 sa zamestnala v Slovenskej redakcii Novosadského rozhlasu, kde pôsobila do roku 1992, keď odišla do dôchodku a presťahovala sa z Belehradu do Petrovca.

V roku 1967 prijali ju do Zväzu spisovateľov Juhoslávie a v roku 1985 aj do Spolku spisovateľov Vojvodiny, kde niekoľko rokov bola aj členkou Zhromaždenia a spolupracovníkov Vydavateľstva Stražilovo v Irigu a Novom Sade tiež v správe literárneho stretnutia Brankovo kolo v Sr. Karlovciach. Kým pôsobila v rozhlase zaujala sa o každoročné vypisovanie súbehov o rozhlasové poviedky a rozhlasové hry pre deti. Na dôchodku spolupracuje aj s Obecným rozhlasom, kde je dodnes spolupracovníčka a dlho rokov bola aj podpredsedníčka Miestneho odboru Matice slovenskej v Petrovci, kde pôsobí aj dnes V rokoch1983-1993 pôsobila i v Kultúrno-umeleckom spolku Pavla Jozefa Šafárika v Novom Sade.

Uverejňovala v mnohých literárnych časopisoch v Juhoslávii a na Slovensku, Rumunsku, Bulharsku, Taliansku a zastúpená je vo svetových antológiach v Indii, Švédsku, v esperante v Brazílii ako aj Juhoslávie. Od roku 1990 je aj členkou Spolku slovenských spisovateľov v Bratislave. Žije v rodisku.

Ceny a vyznamenania:
Cena časopisu Nový život/1965, 1969/,
Pamätná medaila obce Báčsky Petrovec/ neskoršie októbrová cena 1970/,
Republiková Cena Neven /1982/,
Čitateľský odznak KOS Vojvodiny/1989/,
Cena Spolku vojvodinských slovakistov za životné dielo /1999/,
Plaketa Knižnice Štefana Homolu /1999/,
Plaketa Gymnázia Jána Kollára /1999/,
Cena Vydavateľstva Kultúra /2000/.
Ďakovný list Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí
, Bratislava 2009.
Medzinárodná cena Ondreja Štefanka , Nadlak, Rumunsko, 2011
Cena literárneho časopisu Nový život, 2012

Tvorba

Poézia

Májový ošiaľ / Kultúra, Báčsky Petrovec 1964/,
Slovenská láka- Slovačka ljubav - Slowakische Liebe/Záhreb l965/,
Variácie /Obzor, Nový Sad 1969/,
Obrady / Obzor, Nový Sad 1971/,
Koráb istoty / Obzor, Nový Sad 1975/,
Izoldin prsteň /Obzor, Nový Sad 1978/,
Dan medju ružama / Matica srpska, Novi Sad 1979, napísaná po srbsky/,
Obelisk /Obzor, Nový Sad 1982/,
Komorný večer /Obzor Nový Sad 1989/,
Heroica slovaca /Kultúra, Báčsky Petrovec 1997/,
Kniha výstrahy, výber / Kultúra, Báčsky Petrovec 2001/,
Žltá krajina, čierne drozdy /Kultúra, Báčsky Petrovec 2004/,
Relikviár /Vydavateľstvo Ivan Krasko a ESA, Nadlak - Bratislava, 2005/.
Modrotlač /Slovenské vyd. centrum, B. Petrovec, 2011)

Poézia v preklade do srbčiny a slovinčiny
Saloma / Bagdala, Kruševac 1975, prel. Anna Dudášová/,
Menuet /Radnički Univerzitet R. Ćirpanov, Novi Sad 1979, prekl. A. Dudášová a Br. Romová/,
Ružový jas /Obzor, Nový Sad 1986, autorkin vlastný preklad knihy Dan medju ružama/.
Zo zátišia sna-U zatišju sna spolu s Etelou Farkašovou, výber z diela(Prometej, Novi Sad,2012)

Próza a publicistika
Lesná studienka / Obzor, Nový Sad 1973/,
Dom / Obzor, Nový Sad 1987/
Z dávneho Petrovca, beletrizovaná publicistika / Hlas ľudu, Nový Sad 1998/,
Z našej minulosti , publicistika / Hlas ľudu, Nový Sad 2002/,
Stred sveta(vydavateľstvo Ivan Krasko a ESA,Nadlak-Bratislava,2007),
Stretnutie s minulosťou(Hlas ľudu, Nový Sad, edícia Prameň,2007),
Stretnutie s minulosťou, publicistika(prepracované vydanie, VB, Báčsky Petrovec 2009),
Stred sveta a iné prózy (Slovenské vydavateľské centrum, edícia Živý prúd, Báčsky Petrovec 2009)

Próza pre deti
Veľký minikrimi prípad /Obzor, Nový Sad 1977/,
Lesné príhody /Obzor, Nový Sad 1980/,
Hojdacie kreslo spisovateľa Martina /Obzor, Nový Sad 1984/.

Rozhlasová hra pre deti
Pusťte basu do rozhlasu v knihe Štyri hry / Obzor, Nový Sad 1985, spolu s hrami J. Tušiaka, M. Demáka aJ. Madackého/.
Iné
Petrovské pohľadnice, publicistika /Zhromaždenie obce, B8čsky petrovec 1995, spolu so Samuelom Miklovicom/.

Preklady
Z češtiny do srbčiny
František Balek: Poslednja šansa /Dnevnik, Novi Sad 1975, spolu s Br. Romovou/.
Zo slovenčiny do srbčiny
Katarína Lazarová: Intervju sa labudovima / Dnevnik, Novi Sad 1975, spolu s Br. Romovou/.

Zo slovinčiny do slovenčiny
Vid Pečjak: O robotovi, ktorý utiekol /Obzor, Nový Sad 1975/,
Fran Levstik: Ako urobili Vidkovi košieľku /Obzor, Nový Sad 1975/.
  Mapa

kontaktujte nás

tip na osobnost