sk  |  en
Utorok | 04.10.2022, 18:19 | meniny: František; zajtra: Viera
  • | Svetový deň ochrany zvierat

    Svetový deň ochrany zvierat bol ustanovený na Európskej konferencii ekológie vo Florencii v roku 1931. Cieľom je zdôraznenie práva zvierat na citlivé zaobchádzanie a vhodné podmienky na žitie. Deň je oslavou života zvierat, ich nezastupiteľnej úlohy v našom živote, oslavou vzťahu medzi ľuďmi a ríšou zvierat.

  • | Sviatok sv. Františka z Assisi, patróna ochrancov prírody, zvierat a vtákov

    Sv. František z Assisi, vlastným menom Giovanni Francesco di Bernardone, sa narodil v roku 1181 a zomrel 3.10.1226. Pri krste dostal meno Ján Krstiteľ. Bol katolíckym diakonom, kazateľom, zakladateľom rádu minoritov. Je považovaný za patróna ochrancov prírody, zvierat, vtákov, životného prostredia a Talianska.

doplňte alebo opravte informácie

Vieroslav Matušík ( 67 r.)

popredný slovenský skladateľ, hudobník, hudobný skladateľ, aranžér

Kategória: hudba

* 28.08.1927 Česko, Ostrava

† 15.01.1995 Bartislava

Slovensko

0

domovský štát Slovensko

pohlavie muž

znamenie panna

čínske znamenie zajac

jubileum od úmrtia 27 r.

jubileum od narodenia 95 r.

 

všeobecné informácie

Vieroslav Matušík je synonymom sláčikového zvuku veľkého tanečného orchestra u nás – spolupracoval na stovkách nahrávok, ktoré sú v archíve Slovenského rozhlasu v Bratislave, príležitostne zostavoval podobné telesá (napr. ako dirigent festivalového orchestra na Bratislavskej lýre a pod.). - Matušík je významným slovenským skladateľom. Skladal od prvej polovice 50. rokov (piesne Dvojčatá, Prečo sa pýtaš), no širokého vedomia sa dostali jeho skladby od polovice 60. rokov – najmä po 1. ročníku Bratislavskej lýry, kde získal prvé miesto za skladbu Mám rozprávkový dom (sp. K. Gott a text napísala E. Jelínková). V 70. rokoch sa stali známe jeho piesne Mám ťa rada (sp. G. Hermelyová), Čo šepká zem (sp. H. Blehárová), Letím, Chlieb a soľ (J. Kocianová), Pieseň o matke, Keby náhodou (K. Duchoň), Kým javor znie, Eva (D. Grúň) uvádzané aj na Bratislavskej lýre. Všetky boli typické prepracovanou melodickou líniou. Matušík písal aj tanečné suity, najznámejšími sú Veľkomesto a Žena.

 

vzdelanie a pôsobenie

1946 -
študoval hru na fagote v Prahe na konzervatóriu (už vtedy hrával s poprednými skupinami a orchestrami – napríklad J. Malinu, Z. Bartáka a i.)
1949
sa presťahoval do Bratislavy, študoval na bratislavskom Konzervatóriu a od roku 1949 bol členom Slovenskej filharmónie
- už počas štúdia v Bratislave sa stal hudobníkom vo formáciách priateľov s podobným náhľadom na hudbu – J. Siváčkom, S. Pohankom, B. Trnečkom a i. Už vtedy sa stáva členom Orchestra Jána Siváčka a v období 1955-56 bol stálym členom Dixielandu Siloša Pohanku
1953
založil v Čs. rozhlase v Bratislave spolu s Pavlom Polanským Sláčikový tanečný orchester bratislavského rozhlasu
1956
bol dirigentom tohto telesa. Bol to orchester zostavený príležitostne z hudobníkov, ktorí boli zamestnaní v iných telesách a do tohto orchestra boli len prizývaní (orchestre divadiel, orchester vojenského umeleckého súboru a i.)
1961-1993
sa stal zakladajúcim členom Tanečného orchestra Čs. rozhlasu v Bratislave (TOČR), spolu s I. Horváthom, K. Elbertom a i. a stal sa externým dirigentom orchestra, dirigentmi boli Miroslav Brož, Ivan Horváth a napr. aj Bohumil Trnečka; TOČR bol prvým profesionálnym bigbandom u nás (ak vynecháme obdobie fungovania Orchestra G. Broma v rozhlase po2. sv. vojne), fungoval až do necitlivého zrušenia vedením rozhlasu v roku 1993.

 

tvorba

Tvorba

Diskografia:

Tanečný orchester Čs. rozhlasu v Bratislave (Opus, 1972)
Snívajte s nami (Supraphon 1969, Opus 1974)
Hudba môjho srdca (Opus, 1975)
Nestarnúce melódie (Opus, 1978)

 

Ocenenia:

1966
Zlatá Bratislavská lýra za pieseň Mám rozprávkový dom, interpretovanú Karlom Gottom, text napísala Eliška Jelínková
zdroj: PhDr. Martin Jurčo, SRo 2006
posledná aktualizácia 08.02.2016

  Mapa

kontaktujte nás

tip na osobnost