sk  |  en
Streda | 22.01.2020, 09:29 | meniny: Zora; zajtra: Miloš

doplňte alebo opravte informácie

prof. MUDr. Viktor Reinsberg ( 63 r.)

bývalý rektor Univerzity Komenského v Bratislave

Kategória: medicína, funkcionári

* 12.06.1875 Žamberk

† 05.11.1938 Bratislava

Slovensko

0

domovský štát Slovensko

pohlavie muž

znamenie blíženci

čínske znamenie prasa

jubileum od úmrtia 81 r.

jubileum od narodenia 144 r.

Vzdelanie

1900 MUDr. na LF Karlo-Ferdinandovej univerzity (teraz Univerzita Karlova)v Prahe
1894 České reálne a vyššie gymnázium Praha, Spálená ulica

Životopis

Priebeh zamestnaní:

1926/1927 prodekan LF UK
1925/1926 dekan LF UK
1933/1934 prorektor UK
1932/1933 rektor UK
1921 - 1938 prednosta Kliniky pre choroby kožné a pohlavné LF UK
1920 - 1938 riadny profesor chorôb kožných a pohlavných LF UK v Bratislave
1915 - 1920 primár dermatologického oddelenia Zemskej nemocnice v Brne
1908 - 1915 primár Oddelenia pre choroby kožné a pohlavné Zemskej nemocnice v Olomouci
1904 - 1908 sekundár a asistent na dermatologickom oddelení Českej kliniky pre kožné a pohlavné choroby
1903 - 1904 sekundár na internom oddelení u prof. Thomayera v Prahe
1900 - 1903 externý lekár Všeobecnej nemocnice v Prahe

Viktor Reinsberg bol popredný dermatolvenerológ, ktorý svoju vedeckú činnosť zameral na skúmanie rôznych dermatologických (leukémia a kožný lymfogranulóm, otázka senzibilácie a desenzibilácie v dermatológii, priemyslové dermatózy, kožná tuberkulóza a pod.) a pohlavných problémov (serodiagnóza pri syfilise, sociálne aspekty pohlavných chorôb a ich predchádzanie, liečenie kvapavky a pod.). Počas pôsobenia na fakulte sa mu podarilo vybudovať z oddelenia, ktoré malo iba lôžkovú časť, skutočnú kliniku, s ambulanciou, laboratóriami, moderným terapeutickým zariadením a bohatou knižnicou. Spolupracoval na príprave zákona o boji proti pohlavným chorobám (1922).

Členstvo vo vedeckých spoločnostiach a odborných komisiách:

* predseda Zemského spolku proti pohlavným chorobám na Slovensku
* podpredseda Československej dermatologickej vedeckej spoločnosti
* člen Učenej spoločnosti Šafárikovej
* člen Extenzie UK
* člen stavebnej komisie UK
* člen redakčnej rady časopisu Acta dermatoveneralogica
* spoluredaktor České dermatologie

Tvorba

Publikačná činnosť (výber):

1927 Poučení o pohlavních chorobách
1924 Význam dermatologie pro všeobecnou praxi lékařskou
1916 O významu osobní profylaxe v boji proti chorobám pohlavním
1916 Zajímavé případy průmyslových dermatos
1912 Vzácný případ lymfadenosy kožní
1909 Impetigo herpetiformis
1908 O serodiagnostice při příjici
1907 Granulosis rubra nasi Jadassohn
1906 Dva zajímavé pŕípady z dermatologické kliniky prof. MUDr. Jankovského
1904 Tuberculosis myocardii
zdroj: UK - Bratislava

  Mapa

kontaktujte nás

tip na osobnost