sk  |  en
Piatok | 09.12.2022, 16:25 | meniny: Izabela; zajtra: Radúz
  • | Medzinárodný deň boja proti korupcii  

    Medzinárodný deň boja proti korupcii (International Anti-Corruption Day) sa oslavuje od roku 2004, ako pripomienka Dohovoru OSN proti korupcii na konferencii v Méride (Mexiko). Sviatok slúži na upozornenie spoločnosti na celosvetový výskyt korupcie a na prezentovanie návrhov na jej potláčanie.

doplňte alebo opravte informácie

Viliam Figuš-Bystrý ( 62 r.)

skladateľ

Kategória: hudba

* 28.02.1875 Slovensko, Banská Bystrica

† 11.05.1937 Slovensko, Banská Bystrica

Slovensko

0

domovský štát Slovensko

pohlavie muž

znamenie ryby

čínske znamenie prasa

jubileum od úmrtia 85 r.

jubileum od narodenia 147 r.

 

všeobecné informácie

Vilam Figuš-Bystrý je autorom prvej slovenskej opery Detvan.  Vo svojom rodnom meste živil hudobnú kultúru, založil spevokol evanjelického spolku, pôsobil tiež ako dirigent, korepetítor a komponoval komornú hudbu. Vo svojej tvorbe sa inšpiroval stredoslovenskou ľudovou piesňou.
 

 

vzdelanie a pôsobenie

1885 - 1889
Gymnázium v Banskej Bystrici
1889 - 1893
Učiteľský ústav v Banskej Štiavnici v kompozícii bol samoukom
1893
bol pedagógom na rôznych miestach
1883
v Piliši (Maďarsko)
1893-1895
pôsobil v Ostrej Lúke,
1895-1902
strávil vo Zvolenskej Slatine,
1903-1906
v Padine (Juhoslávia)
1889-1893
pôsobil v Učiteľskom ústave v Banskej Štiavnici ako zbormajster, organista a dirigent
od 1907
žil v Banskej Bystrici, kde pôsobil na evanjelickej škole.
1911-1914
vyučoval na Hudobnej akadémii v Budapešti,
Bol jedným zo zakladajúcich členov Spolku slovenských umelcov a v roku 1925 jeho predseda.

 

tvorba

Opera:

Detvan op. 64 (1922-26)

Iné javiskové diela:

Staré hodiny op. 59 Spevná a tanečná scéna (1922)
Nemôžem byť tvojou… op. 68 Lyrická scéna (1926)
Pod Poľanou op. 109 Ľudová hudobno-spevná scéna (1937)

Symfonický orchester:

Z mojej mladosti op. 56 (1921-34)
Marta-Polka (z Tancov op. 3) (1936)
Mesiac rozpráva op. 110 (1937 inštr. Ján Cikker)

Inštrumentálne:
Elena-Polka (z Tancov op. 3) (1910)

Klavír a klavír 4-ručne:

Tance op. 3 (1893-1922)
Lístky do pamätníka op. 44 (1916-22)
Pestré lístky op. 54 (1921-33)
Slávnostný pochod op. 61 (1922, rev. 1932)
Hudobné miniatúry op. 86 (1932-33)

Organ:

Šesť skladieb pre organ op. 107 (1936-37)

Dva nástroje:

Sonatína č. 1 G dur op. 37 (1913)
Sonatína č. 2 C dur op. 38 (1914)
Hudobné rozmary op. 55 (1914-33)
Sonatína č. 3 d mol op. 42 (1915)
Perličky op. 43 (1915-33)
Náladové obrazy op. 46 (1916, rev. pred 1931)
Päť skladieb pre husle a organ op. 45 (1916-26)
Sonáta e mol op. 97 (1934)

Tri nástroje:

Z detského života op. 32 (1912-19)
Scherzo op. 33 (1915)
Sláčikové trio G dur op. 58 (1921-36)
Sláčikové trio e mol op. 108 (1937)

Štyri nástroje:

Klavírne kvarteto Es dur op. 48 (1918)

Vokálno-inštrumentálne:

Régi gyász ,TEXT D. Krman
Vallásos dalok op. 5 (1901-1923) ,TEXT K. Sántha, F. Gyurátz Ferenz, Runherz-Payr, L. Vargha, L. Nagy
Zdravas buď Panno Maria! op. 7 (1902)
Náboženské piesne op. 62 (1922-35) ,TEXT M. Sládkovič, J. Gašparík-Leštinský, O. Bella, V. Roy
6 ofertórií op. 88 (1932)
6 ofertórií op. 89 (1932)
Dve Ave Maria op. 94 (1933)

Sólový hlas s klavírom:

Magyar népdalok op. 1 (1893-1922) ,TEXT J. Kneppo, S. Petöfi, Kempelen, L. Jósa, J. Lehoczky, K. Molnár
Kuruc nóták op. 4 (1897) ,TEXT S. Endrődi
Dalok op. 6 (1901-10) ,TEXT Temérdek, A. Váradi, J. Lévai, E. Krüszelyi, J. Kiss
Svrčok a svätojánska muška op. 9 (1903) ,TEXT A. Sládkovič
Sny op. 8 (1903-33) ,TEXT I. Gall, Horin, J. Botto, S. Chalupka, J. Králik, Slávičí, I. Krasko, E. B. Lukáč, V. Roy
Pravda op. 22 (1906) ,TEXT A. Sládkovič
Po poliach a lúkach op. 53, zošit I. (1920) ,TEXT M. Kovalevská, Horin, P. Bella-Horal, L. Rigellová, F. Votruba, Slávičí, V. Roy
Rozpomienka op. 69 (1926) ,TEXT I. Gall
Túžby op. 76 (1926) ,TEXT B. Klimo-Hájomil
Drei Lieder op. 81 (1928) ,TEXT W. Weill
Slniečko zapadlo op. 82 (1929) ,TEXT P. Bella-Horal
Mati moja! op. 85 (1929-32) ,TEXT P. O. Hviezdoslav, F. Ruppeldt
Po poliach a lúkach op. 83, zošit II. (1929-35) ,TEXT Horin, P. O Hviezdoslav, J. K. podľa Vulkana, V. Roy, A. C. Borinský, M. Kovalevská, L. Rigellová, P. Bella-Horal, I. Žiak-Somolický
Blška úprava melódie M. Schneidera-Trnavského (1930) ,TEXT „Harmančan“
Herbst op. 92 (1932) ,TEXT H. Tronner
Jesenné piesne op. 95 (1932-34) ,TEXT Slávičí, A. Klas, I. Krasko, V. Roy
Vlastenecké piesne op. 100 (1934-35) ,TEXT V. Wagner, M. Rázus, P. O. Hviezdoslav, A. Sládkovič, Š. Krčméry
Žiale a radosti op. 99 (1934-37) ,TEXT V. Roy
Vojenské piesne op. 106 (1936) ,TEXT B. Fortelný, B. Brožek, J. B. Dolenský

Hudobné divadlo:

Piesne k štyrom činohrám op. 65 (1924–32) ,TEXT V. Hurban Vladimírov: Reštaurácia; B. A. Pavlovič: Chce sa vydať; B. A. Pavlovič: Láska v bruchu; Ľ. Kubány: Hôrni chlapci

Úpravy folklóru:

Slovenské ľudové piesne (Veľká Slatina) op. 28, zošit I. (1903)
Slovenské ľudové piesne (Veľká Slatina) op. 35, zošit II. (1913)
Slovenské ľudové piesne (Veľká Slatina) op. 39, zošit III. (1915)
Slovenské ľudové piesne (Veľká Slatina) op. 40, zošit IV. (1915)
Slovenské ľudové piesne (Veľká Slatina) op. 41, zošit V. (1915, rev. 1936)
Slovenský zborník op. 51a (1919–20)
Slovenský zborník op. 57 (1921)
Tisíc slovenských ľudových piesní op. 63, zv. I. (1924)
Tisíc slovenských ľudových piesní op. 66, zv. II. (1925)
Tisíc slovenských ľudových piesní op. 67, zv. III. (1926)
Tisíc slovenských ľudových piesní op. 70, zv. IV. (1926)
Tisíc slovenských ľudových piesní op. 71, zv. V. (1926)
Tisíc slovenských ľudových piesní op. 74, zv. VI. (1926)
Tisíc slovenských ľudových piesní op. 75, zv. VII. (1926)
Tisíc slovenských ľudových piesní op. 77, zv. VIII. (1927)
Tisíc slovenských ľudových piesní op. 78, zv. IX. (1927)
Tisíc slovenských ľudových piesní op. 79, zv. X. (1927)
Pochodové piesne (1928–30)
Pršianska gajdová pieseň (zo Slovenských zvukov op. 87) (1932)
Ja som bača veľmi starý… (zo Slovenských zvukov op. 87) (1932)
Poľné kvietky op. 96 (1933)
Pochodové slovenské ľudové piesne (výber z Pochodových piesní) (1934)
Ľudové balady op. 101 (1934)
Púchovské piesne op. 102 (1934)
Zbojnícke piesne op. 98 (1934–35)

Zborové:

Náboženské zbory op. 10 (1903-1936) ,TEXT O. Bella, M. Sládkovičov, Ľ. Podjavorinská, J. Gašparík-Leštinský, M. Braxatoris, K. Kuzmány, J. Tranovský
Vallásos karok op. 47 (1903–18) ,TEXT F. Gyurátz, Gy. Laczkó, A. - Körmendy
Nad Tatrou sa blýska… (1919) ,TEXT J. Matuška
Miešané zbory op. 60 (1922, rev. 1936) ,TEXT P. O. Hviezdoslav, Kýčerský, D. Polský, J. Petrovič

Miešaný zbor:

Hojže, Bože… ,TEXT A. H. Krčméry, A. Sládkovič
Nebudem, nebudem v tej Bystrici bývať…
Hej, Slováci! (1919) ,TEXT S. Tomášik
Miešané zbory op. 60 (1921-22) ,TEXT P. O. Hviezdoslav, Kýčerský, D. Polský, J. Petrovič
Zborník pre stredné školy a učiteľské ústavy op. 73, zošit II. (1926) ,TEXT ľud., J. Petrovič, A. H. Krčméry, K. Kuzmány
Zborník pre stredné školy a učiteľské ústavy op. 72, zošit I. (1926-27) ,TEXT ľud., Horin
Zborník pre stredné školy a učiteľské ústavy op. 73, zošit II. (1926–27) ,TEXT ľud., J. Petrovič, K. Kuzmány
10 chorálov op. 84 (1932-33) ,TEXT M. Braxatoris, P. Beblavý, M. Rázus, P. O. Hviezdoslav, B. Klimo-Hájomil, J. Boor, Š. Krčméry, J. Gašaprík-Leštinský, F. J. Mošovský

Mužský zbor:

Mužské zbory op. 49 (1914-26) ,TEXT I. Krasko, M. Konopnická, Horin, M. Rázus
Dve heslá pre spevokoly op. 80 (1928) ,TEXT M. Rázus, Š. Krčméry

Zbor a nástroje:

Új év napján (z Vallásos karok op. 47) (1901–23)
Esti dal (z Vallásos dalok op. 5) (1909)
Ecce sacerdos magnus op. 90 (1932)

Sóla, zbor a klavír:

Pókainé (1894) ,TEXT P. Gyulai
Mikes op. 2 (1894-1936) ,TEXT J. Lévai
Szép Gacsó Ilona op. 12 (1900) ,TEXT L. Pósa
Tatárjárás op. 27 (1904) ,TEXT J. Vida
Pieseň pokoja, lásky a mieru op. 29 (1906) ,TEXT P. O. Hviezdoslav
Az egri leány op. 30 (1907) ,TEXT J. Arany
Rákocziné op. 31 (1910) ,TEXT J. Arany
Leányálom op. 34 (1913) ,TEXT O. Rosenauer
Slovenská pieseň op. 36 (1913, rev. 1931) ,TEXT P. O. Hviezdoslav
Hófehérke op. 50 (1918) ,TEXT Gy. Laczkó, A. Körmendy
Tou našou dolinkou op. 52 (1920) ,TEXT Vrbický

Hudba pre rozhlas:

Bačov žart op. 104 (1935) ,TEXT J. Poničan

zdroj: Hudobné centrum
posledná aktualizácia 08.12.2015

  Mapa

kontaktujte nás

tip na osobnost