sk  |  en
Štvrtok | 02.02.2023, 18:06 | meniny: Erika, Erik; zajtra: Blažej
  • | Svetový deň mokradí

    V ten deň 1971 v iránskom Ramsare prijali Ramsarskú konvenciu, Dohovor o mokradiach majúcich medzinárodný význam, predovšetkým ako biotopy vodného vtáctva

  • | Svetový deň zasväteného života

    Známy aj ako Deň zasvätený Bohu, bol vyhlásený pápežom Jánom Pavlom II. a oslavuje sa od roku 1997. Katolícki veriaci poznajú 2. február aj ako Sviatok obetovania Pána, ľudovo nazývaný Hromnice.

doplňte alebo opravte informácie

Ing. Viliam Novák DrSc. ( 80 r.)

hydrológ, Ústav hydrológie SAV

Kategória: prírodné vedy

* 14.08.1942 Slovensko, Považská Bystrica

Slovensko

0

domovský štát Slovensko

pohlavie muž

znamenie lev

čínske znamenie kôň

jubileum od narodenia 80 r.

Vzdelanie

1964 - Stavebná fakulta SVŠT Bratislava

Študijné pobyty:
1968, 1969 ZSSR

Životopis

Pracoviská a významné funkcie:

od 1998 Predsedníctvo SAV
Ústav hydrológie SAV
Ústav hydrológie a hydrauliky SAV

Najdôležitejšie výsledky:

Metóda merania súčiniteľov prenosu vody a tepla vo vodou nenasýtenom pórovitom prostredí, metóda výpočtu evapotranspirácie a jej zložiek, určenie infiltrácie vody do nehomogénnej pôdy s puklinami, matematické modelovanie transportu vody a energie v systéme pôda - rastlina - atmosféra.

Členstvo vo vedeckých organizáciách:

International Soc. Soil Sci.
IAHR
Slovenská spoločnosť pre mechaniku
Únia krajinných inžinierov

Ocenenia:

2002 Plaketa akademika Duba
2000 Cena SAV (člen kolektívu)
1992 Srieborná čestná plaketa SAV D. Štúra za zásluhy v prírodných vedách
1985 Cena SAV za popularizáciu vedy (člen kolektívu)

email: novak@up.upsav.sk

Tvorba

Monografie:

1998 Modeling of water and solute movements (spoluautor)
1995 Vyparovanie vody v prírode

Časopisecké publikácie a patenty: 64 / 2

Vedecká výchova: 1

Medzinárodné projekty: 2
zdroj: Slovenská akadémia vied

  Mapa

kontaktujte nás

tip na osobnost