sk  |  en
Utorok | 13.11.2018, 01:57 | meniny: Stanislav; zajtra: Irma
  • | Deň Guinnessových rekordov

    Guinnessova kniha rekordov vyšla prvýkrát v roku 1954. Obsahuje zbierku svetových rekordov, ľudských úspechov a extrémov prírody. 12.11.2004 sa predal 100 000 000. výtlačok tejto knihy. Deň Guinnessových svetových rekordov sa oslavuje od roku 2005 a inšpiruje ľudí k pokusom o prekonanie rekordov.

  • | Medzinárodný deň nevidomých

    Medzinárodný deň nevidomých sa oslavuje v deň, keď sa v roku 1745 narodil Valentin Haüy, zakladateľ prvej školy pre nevidiacich v Paríži. Deň sa pripomína od roku 1946 a jeho cieľom je zlepšiť podmienky života nevidiacich, zlepšiť ich zručnosti pre zamestnanosť a zapojiť ich do spoločenského života.

  • | Svetový deň dobrosrdečnosti

    Svetový deň dobrosrdečnosti bol vyhlásený na 3. konferencii Svetového hnutia dobrosrdečnosti v Singapure 17.–18.11.2000. Podstatou je inšpirovať jednotlivcov k väčšej láskavosti a dobrosrdečnosti, prekonať hranice svojej kultúry, rasy, náboženstva a spojiť národy k vytvoreniu lepšieho sveta.

doplňte alebo opravte informácie

Prof. PhDr. Viliam Obert DrSc. ( 65 r.)

autor odbornej literatúry o didaktike

Kategória: spisovatelia

* 09.02.1940 Veľký Ďur

† 01.08.2005 Nitra

Slovensko

0

domovský štát Slovensko

pohlavie muž

znamenie vodnár

čínske znamenie drak

jubileum od úmrtia 13 r.

jubileum od narodenia 78 r.

Vzdelanie

1961 - 1965 - absolvoval štúdium popri zamestnaní na Pedagogickej fakulte v Nitre, odbor slovenský jazyk-ruský jazyk
1954 - 1958 - študoval na Pedagogickej škole pre vzdelanie učiteľov národných škôl

Životopis

Zasvätil sa učiteľstvu, ktoré naplnil svojím pôsobením v ZDŠ a SVŠ vo Vrábľoch v rokoch 1951-1959 a 1961-1970.
Od roku 1970 pracuje na Katedre slovenského jazyka a literatúry PF v Nitre, kde sa orientoval v prevažnej miere na didaktiku literatúry a didaktiku čítania a literárnej výchovy. Paralelne s výchovno-vzdelávacím účinkovaním sústreďoval záujem aj na spoluprácu s bývalým Kabinetom literárnej komunikácie a experimentálnej metodiky, t. č. Ústavom literárnej a umeleckej komunikácie Fakulty humanitných vied Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre.

Ocenenie:

2005 - Cena rektora UKF za publikačné aktivity za rok 2004 v kategórii za celoživotné vedecké a umelecké dielo, in memoriam

Tvorba

Jeho tvorba obsahuje takmer 700 položiek jeho personálnej bibliografie. Spoluautor množstva učebníc literatúry a metodických príručiek pre základné a stredné školy.

1979, 1981 - Literatúra pre deti a mládež s metodikou (v spoluautorstve s E. Zigovou), metodické aspekty detskej literatúry v podmienkach predškolských výchovných zariadení.
1985 - Práca s literárnym textom pre deti a mládež
1984 - Didaktika literatúry (v spoluautorstve s J. Jurčom), vysokoškolská učebnicu zaoberajúca sa vyučovaním literatúry na druhom stupni ZŠ a na stredných školách
1986 - Cesty výchovy detského čitateľa, rozsiahla monografia, v ktorej sa úspešne vyrovnával s problematikou detského čítania predovšetkým v mimoškolských reláciách.
1998 - Detská literatúra a čitateľský rozvoj dieťaťa
1978 - Teória vyučovania slovenského literárneho čítania vo vyšších ročníkoch základnej školy s vyučovacím jazykom maďarským (v spoluautorstve s M. Žilkovou), vysokoškolská príručka

Vysokoškolské učebné texty:
1979 - Problémy didaktiky literatúry
1982 - Literatúra pre deti a mládež a škola
1983 - Literárne múzeum a škola
1990 - State z didaktiky literatúry
1992 - Kapitoly z didaktiky literatúry
1993 - Komunikatívnosť v literárnej výchove
1998 - Komunikatívnosť v čitateľskej recepcii a interpretácii,

V súvislosti s literárnovedným bádaním koncentroval pozornosť na oblasť literárnej kritiky a interpretácie najmä detskej literatúry, ale aj literatúry pre dospelých.
1994,1996 vedúci autorského kolektívu štyroch učebníc literatúry (pre 1.-4. ročník) a teórie literatúry pre gymnáziá a stredné školy
1998 - Literárny sprievodca nielen pre maturantov, prvý komplexný prehľad dejín literatúry, ktorý vyšiel po novembri 1989.
1987 - monografia Domov a tvorba Andreja Chudobu
zdroj: www.books.sk

  Mapa

  Slovensko - Viliam Obert

kontaktujte nás

tip na osobnost