sk  |  en
Pondelok | 26.09.2022, 04:41 | meniny: Edita; zajtra: Cyprián
  • | Európsky deň jazykov

    Európsky deň jazykov bol vyhlásený v roku 2001 a je organizovaný Radou Európy a Európskou komisiou. Deň je oslavou jazykovej rôznorodosti členských krajín, ktoré tvoria súčasť bohatého kultúrneho dedičstva a tradícií. Cieľom je tiež podpora občanov k učeniu nových jazykov, vďaka ktorým si zvyšujú svoje šance na štúdium, prácu a lepší život v rámci EÚ.

doplňte alebo opravte informácie

MUDr. Viliam Ujházy DrSc. ( 96 r.)

onkológ, Ústav experimentálnej onkológie SAV

Kategória: medicína

* 18.04.1926 Likier (okr. Rimavská Sobota)

Slovensko

0

domovský štát Slovensko

pohlavie muž

znamenie baran

čínske znamenie tiger

jubileum od narodenia 96 r.

Vzdelanie

1951 Lekárska fakulta Univerzity Komenského Bratislava

Študijné pobyty:

1971 - 1972 USA
1965, 1967 Anglicko

Životopis

Pracoviská a významné funkcie:

Ústav experimentálnej enkológie SAV, 1983 - 1991 riaditeľ
od roku 1984 hlavný redaktor medzinárodného časopisu NEOPLASMA
Nemocnica s poliklinikou, Banská Bystrica

Najdôležitejšie výsledky:

Nové poznatky v oblasti získanej rezistencie národov voči cytostatikám.
Zistenie niektorých biochemických podkladov a biologických znakov počas vývoja rezistencie.
Popísanie mechanizmu účinku niektorých cytostatík a ich klinickej účinnosti.

Členstvo vo vedeckých organizáciách:

Academia Scientiarum at Artium Europaea
Medzinárodná únia proti rakovine
Vedecké kolégium SAV pre lekárske vedy

e-mail: exonujh@savba.sk
zdroj: Slovenská akadémia vied

  Mapa

kontaktujte nás

tip na osobnost