sk  |  en
Streda | 29.06.2022, 16:04 | meniny: Peter, Pavol, Petra; zajtra: Melánia
  • | Medzinárodný deň Dunaja

    Medzinárodný deň Dunaja je podporovaný Medzinárodnou komisiou na ochranu rieky Dunaj (ICPDR) a EÚ od roku 2004. V tento deň roku 1994 v Sofii podpísali Dohovor o spolupráci pri ochrane a trvalom využívaní Dunaja. Cieľom dohovoru je prispieť vzájomnou spoluprácou všetkých krajín v povodí Dunaja k zlepšeniu kvality vôd. Tento deň je oslavou čistejšej a bezpečnejšej rieky s cieľom upozorniť na význam ochrany prírodného zdroja. Pri tejto príležitosti sa organizujú rôzne podujatia pre verejnosť, ktoré sú bohaté na množstvo aktivít pre deti, mládež a širokú verejnosť.

doplňte alebo opravte informácie

Vincent Šikula ( 64 r.)

prozaik, básnik, autor kníh pre deti a mládež, publicista, dramaturg, muzikant

Kategória: spisovatelia

* 19.10.1936 Dubová pri Modre

† 16.06.2001 Modra

Slovensko

0

domovský štát Slovensko

pohlavie muž

znamenie váhy

čínske znamenie potkan

jubileum od úmrtia 21 r.

jubileum od narodenia 85 r.

Vzdelanie

Vincent Šikula sa narodil v dvanásťdetnej rodine - takmer všetky deti boli hudobne alebo literárne nadané. Jeho otec sa živil prácou roľníka a lesného robotníka. Študoval  na  gymnáziu  v  Nitre,  na  Hudobnej  pedagogickej  škole v Bratislave  a napokon  na štátnom  konzervatóriu hru  na lesnom  rohu.

Životopis

Krátky čas pracoval ako učiteľ na Ľudovej škole umenia v Modre. Toto mestečko, bohaté na tradície, stojí v centre jeho memoárových fragmentov, lebo tu býva básnik Jozef Mihalkovič, s ktorým sa často stýkal, Neskôr bol redaktorom časopisu Romboid i vydavateľstva Slovenský spisovateľ. V Slovenskej filmovej tvorbe pôsobil ako dramaturg.

Renomé rozprávača si získal zbierkami čŕt a poviedok Na koncertoch sa netlieska, Možno si postavím bungalow, Nebýva na každom vŕšku hostinec, Povetrie, Vlha, Vojak, Nokturná, Pastierska kapsička či novelou S Rozarkou a románovou trilógiou Majstri, Muškát, Vilma.
Román  Majstri je  prvou časťou  trilógie, ktorej  ďalšej dve časti tvoria romány Muškát a Vilma. Autor sám nazval svoje romány knižkami o domovine. Šikula sa venuje téme domova  vo veľmi konkrétnom historickom čase. Román Majstri čerpá  námet z obdobia druhej svetovej  vojny a končí sa odchodom  do  Slovenského  národného  povstania.  Muškát  je tematicky sústredený na povstanie, Vilma je časovo zasadená do prvých mesiacov a rokov  po  oslobodení.  Kompozičným  ťažiskom  románovej  trilógie  je tesársky  majster  Guldán,  jeho  traja  synovia   a  nevesta  Vilma. Rozprávanie  sa však  opiera i  osudy desiatok  ďalších postáv,  ktoré spoluvytvárajú  predstavu  života  ľudí  v priestore západoslovenského mestečka  a dediny  v  40. rokoch.  Na osudoch  predstaviteľov hlavných postáv  chce  dokázať,  že  i  takí  neznámi  a  bezvýznamní ľudia ako Guldánovci, sa môžu zúčastňovať na tvorbe dejín.

Vincent Šikula je aj autorom kníh pre deti Pán horár má za klobúkom mydleničku a Prázdniny so strýcom Rafaelom. Ako lyrik sa prezentoval v zbierke Z domu na kopci.

Vincent Šikula bol svojrázny človek, ktorého umelecký trojtalent sa najviac prejavoval v próze a poézii, no po celý život aj v písomne nezachytenej hudbe, jeho tretej vášni.

Autobiografické texty Tam, kde sa cesta skrúca a Požehnaná taktovka zostavila Šikulova manželka Anna Blahová z autorovej písomnej pozostalosti. Nie je to autobiografia v klasickom zmysle slova - Šikula totiž nejaký súvislý vlastný životopis ani písať nechcel, veď svoje zážitky šikovne poskrýval v diele - ide skôr o rôzne náčrty, spomienkové úvahy, portréty priateľov, poznámky o písaní, nekrológy, jubilejné články a denníkové záznamy.

Už Šikulova kniha Nokturná z roku 1983 obsahovala eseje, ktoré potvrdzovali, že jeho pohľad na veci a najmä na ľudí je poznačený zvláštnym druhom vrúcnosti a láskavosti.

Tvorba

Próza
1964 Na koncertoch sa netlieska (poviedky)
1964 Možno si postavím bungalov (poviedky)
1966 S Rozarkou (novela)
1968 Povetrie (poviedky)
1976, 1977, 1979 Majstri ( románová trilógia - Majstri, Muškát, Vilma)
1978 Vlha (novela)
1980 Liesky (novela)
1981 Vojak (novela)
1983 Matej (román)
1983 Nokturná (kniha úvah, autorských vyznaní, rozhovorov a literárnych portrétov)
1987 Heroické etudy pre koňa (kniha poviedok a noviel )
1990 Pastierska kapsička (poviedky)
1991 Ornament (román)
1994 Pôstny menuet (román)
1995 Veterná ružica (román)
2001 Udri pastiera (fiktívna próza)
2007 Ornament a iné prózy

Poézia
1983 Z domu na kopci
1993 Zo zanedbanej záhrady

Tvorba pre deti
1965 Pán horár má za klobúkom mydleničku
1966 Prázdniny so strýcom Rafaelom
1978 Ďuro pozdrav Ďura
1981 Vajíčko sliepky liliputánky
1984 O múdrom kohútikovi
1996 Rozprávky a rozprávania

Sfilmované diela
1972 Ľalie poľné (na motívy diela Nebýva na každom vršku hostinec)
1980 Otec ma zderie tak či tak (na motívy diela Prázdniny so strýcom Rafaelom)
zdroj: Caltíková M.: Sprievodca dielami slovenskej a svetovej literatúry – Výber E, knihy.sme.sk; Spracovala Monika Remiášová

  Mapa

kontaktujte nás

tip na osobnost