sk  |  en
Utorok | 23.07.2019, 13:16 | meniny: Oľga; zajtra: Vladimír

doplňte alebo opravte informácie

MVDr. Vladimír Anďal CSc. ( 70 r.)

bývalý primátor mesta Trebišov

Kategória: regióny

* 20.03.1949 Svidník

Slovensko

0

domovský štát Slovensko

pohlavie muž

znamenie ryby

čínske znamenie byvol

jubileum od narodenia 70 r.

Vzdelanie

1973 Vysoká škola veterinárna, Košice
1978 Vedecká ašpirantúra z odboru lekárska mikrobiológia

Životopis

Vladimír Anďal ukončil vysokoškolské štúdium v roku 1973 absolvovaním Vysokej školy veterinárnej v Košiciach. Vedeckú ašpirantúru z odboru lekárska mikrobiológia získal v roku 1978. Po ukončení vysokoškolského štúdia pracoval v rezorte zdravotníctva. Zastával funkciu vedúceho lekára na oddelení klinickej mikrobiológie v Nemocnici s poliklinikou v Trebišove.
V komunálnej sfére pôsobí MVDr. Vladimír Anďal, CSc. nepretržite od roku 1990 ako poslanec Mestského zastupiteľstva v Trebišove. V orgánoch samosprávy mesta počas volebných období zastával funkcie predsedu komisií. Bol členom Rady Mestského zastupiteľstva a v rokoch 1998 – 2002 vykonával funkciu zástupcu primátora. V komunálnych voľbách v roku 2007 bol zvolený za primátora Mesta Trebišov.
Od roku 2006 zastáva MVDr. Vladimír Anďal, CSc. funkciu poslanca Košického samosprávneho kraja a jeho poradných orgánov.
MVDr. Vladimír Anďal, CSc. je politicky činný v KDH, kde je členom jeho viacerých organizačných štruktúr. Je tiež poslancom Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja a je členom komisie cestovného ruchu a prihraničnej spolupráce KSK a členom komisie pre cirkevné a spoločenské otázky KSK.

Primátor mesta Trebišov je ženatý, jeho manželka je zubnou lekárkou. Syn Peter pracuje ako lekár na dialyzačnom oddelení NsP Trebišov.
turistika a šport
zdroj: Vladimír Anďal, www.trebisov.sk

  Mapa

kontaktujte nás

tip na osobnost