sk  |  en
Nedeľa | 24.10.2021, 04:17 | meniny: Kvetoslava; zajtra: Aurel
 • | Deň organizácie spojených národov

  24. októbra 1945 vstúpila do platnosti Charta OSN, ktorá je dňom vzniku Organizácie spojených národov. Od roku 1948 sa tento deň pripomína ako Deň OSN. Tento deň tradične sprevádzajú verejné zhromaždenia, diskusie a konferencie pripomínajúce vznik Organizácie spojených národov, jej aktivity, ciele a výsledky. Organizácia spojených národov bola založená po druhej svetovej vojne 51 krajinami, ktoré sa zaviazali k zachovávaniu medzinárodného mieru a bezpečnosti, rozvoju priateľských vzťahov medzi národmi a podpore sociálneho rozvoja, lepšej životnej úrovne a ľudských práv. V súčasnosti má OSN 192 členov.

 • | Medzinárodný deň školských knižníc

  Medzinárodný deň školských knižníc vyhlásila Dr. Blanche Woolls, prezidentka Medzinárodnej asociácie školského knihovníctva (IASL) a pripomína sa od roku 1999. Deň je oslavou školských knižníc, ich významu a prínosu pri vzdelávaní detí. Hlavnou myšlienkou je podpora vzťahu žiakov ku knihám, školskej knižnici, čítaniu a poznávaniu a získanie si väčšieho počtu milovníkov literatúry.

 • | Svetový deň informovanosti o rozvoji

  Svetový deň informovanosti o rozvoji vyhlásila Organizácia spojených národov v roku 1972. O dva roky skôr, práve 24. októbra 1970, bola prijatá medzinárodná rozvojová stratégia pre Druhú rozvojovú dekádu OSN. Cieľom Svetového dňa informovanosti o rozvoji je upozorniť celosvetovú verejnosť na rozvojové problémy a potrebu posilniť medzinárodnú spoluprácu na ich riešenie. Dátum svetového dňa sa zhoduje s Dňom OSN, aby zdôraznil kľúčovú úlohu OSN pri riešení rozvojových problémov.

doplňte alebo opravte informácie

Vladimír Ferko ( 77 r.)

spisovateľ, redaktor

Kategória: spisovatelia, novinári

* 10.08.1925 Veľké Rovné, okres Bytča

† 24.10.2002 Bratislava

Slovensko

0

domovský štát Slovensko

pohlavie muž

znamenie lev

čínske znamenie byvol

jubileum od úmrtia 19 r.

jubileum od narodenia 96 r.

Vzdelanie

Ľudovú a meštiansku školu navštevoval v rodisku.
Zmaturoval v roku 1954 na Gymnáziu v Bratislave.
Vysokoškolské štúdium žurnalistiky na Filozofickej fakulte UK v Bratislave absolvoval v roku 1958.

Životopis

Vladimír Ferko je priekopníkom literatúry faktu na Slovensku. Narodil sa 10. augusta 1925 vo Veľkom Rovnom, okres Bytča, v remeselníckej rodine. Po maturite na bratislavskom gymnáziu, študoval na Filozofickej fakulte UK v Bratislave.
V rokoch 1950 - 1965 bol redaktorom (reportérom, resp. zástupcom šéfredaktora) denníka Smena, zároveň bol korešpondentom bulharského denníka Narodna mladež Sofia a gruzínskeho denníka Molodoj Leninec Tbilisi. V rokoch 1965 - 1969 bol vedúcim publicistického oddelenia týždenníka Predvoj a zástupcom šéfredaktora týždenníka Nové slovo. V rokoch 1969 - 1985 pôsobil ako reportér Smeny na nedeľu. Od roku 1986 bol v slobodnom povolaní. Zomrel v Bratislave 24. októbra 2002.

Literárna tvorba Vladimíra Ferku, ktorej dominantnou témou je Slovensko, jeho príroda i súčasnosť, je úzko spätá s jeho povolaním novinára - reportéra. Knižne debutoval po deviatich rokoch intenzívnej novinárskej práce a množstve časopisecky publikovaných reportáží z domova i zo zahraničia (Čína, Mongolsko, Vietnam, Švajčiarsko, Taliansko, Nemecko). Kniha Tajfún je dobrý vietor (1959) je cestopisnou reportážou z Číny. V nasledujúcich knižných publikáciách sa už výrazne orientoval na literatúru faktu. Témou knihy Veno z praveku (1962) je nerastné bohatstvo Slovenska, kniha Na dne sveta (1962) je venovaná jaskyniam, predovšetkým slovenským, a ich významu v dejinách človeka. Esejistické dielo Trinásť zlatých kameňov (1968) hovorí o trinástich materiálnych pilieroch našej civilizácie (od kameňa a hliny po urán) z celosvetového hľadiska. "Portrét" zlata stvárnil v monografii Žltý diabol, žltý boh (1979, 1989). Jej pendantom sú Diamanty (1975) a Magické kamene (1985). Kniha Konopný kríž (1970) je súborom próz, ktoré vychádzajú z autentických životných príbehov v prelomových obdobiach spoločnosti, po prvý raz sa v nej (na Slovensku) objavuje odvlečenecká téma. Spolu s knihou Zlatá nostalgia (1975) predstavuje reportérsku žatvu autora.

 • Spisovateľ
 • sa viacerými dielami prihovoril mládeži: Červený delfín (1964), dobrodružný príbeh o plavbe chlapcov na rozvodnenej rieke, Čertovo rebro (1982), poviedky z detstva prežitého v horskej dedine, Kniha o Slovensku (1978, 1991) populárna vlastiveda, Sedmohlások (1985) rozprávky o vtákoch a Tisícnásobný dukát (1989), faktografické črty z dávnych dejín Slovenska. Kniha Kozmické karavely (1971) hovorí o veľkom prastarom sne ľudstva - lietaní, kozmonautickej téme je venované i leporelo Medzi hviezdičkami (1963).

 • Vyvrcholením
 • jeho autorských úsilí je esejistická monografia o drotárstve Svetom, moje, svetom (1978, 1985) a Láska na Slovensku (1988) o vzťahu muža a ženy od najstarších čias po súčasnosť.

 • Po roku
 • 1989 vyšli V. Ferkovi tieto knihy: Martin na čiernom koni (1992), krimipríbehy, Príbehy dračích cisárov (Mýty starej Číny, 1993) spolu s Džu Wei-chuom a Čou Mei-žu, román Ako divé husi (1994, 1996, 1997) spolu so synom Andrejom, Pravda Ruda Pravdíka (1995), Slovensko, moja vlasť (1996) a eseje Zákon smotany (2000).

 • Knihu
 • Svetom, moje, svetom preložili do maďarčiny, poľštiny, ruštiny a gruzínčiny, knihu Čertovo rebro do maďarčiny a knihu Malý zelinkár do češtiny.

 • Zostavil
 • aj výber zo starých čínskych mýtov o pôvode sveta, bohoch a bohatieroch, pôvode človeka a prírodných javoch a zákonitostiach, ktorý vyšiel pod názvom Príbehy dračích cisárov (1993).

  Ocenenia:

  2001 Cena Jozefa Cígera Hronského za literatúru ex aequo, udelená Maticou Slovenskou

  Tvorba

  1959 Tajfún je dobrý vietor. Mladé letá, Bratislava
  1962 Veno z praveku. Mladé letá, Bratislava
  1963 Medzi hviezdičkami. Mladé letá, Bratisalva
  1964 Na dne sveta. Mladé letá, Bratislava
  1964 Modrý kaleidoskop. Mladé letá, Bratislava
  1964 Červený delfín. Mladé letá, Bratislava
  1964 Zrnko, otvor sa! Mladé letá, Bratislava
  1968 Trinásť zlatých kameňov. Smena, Mladá fronta, Naše vojsko, SVět sovětu, Bratislava
  1970 Konopný kríž. Smena, Bratislava
  1971 Kozmické karavely. Smena, Bratislava
  1975 Zlatá nostalgia. Slovenský spisovateľ, Bratislava
  1975 Diamanty. Mladé letá, Bratislava
  1978, 1990 Kniha o Slovensku. Mladé letá, Bratislava
  1978, 1985 Svetom, moje, svetom. Tatran, Bratislava
  1978, 1989 Žltý diabol, žltý boh. Obzor, Bratislava
  1982 Čertovo Rebro. Mladé letá, Bratislava
  1985 Magické kamene. Obzor, Bratislava
  1985 Sedmohlások. Mladé letá, Bratislava
  1985 Slovník na každý deň. Smena, Bratislava
  1985 Slncový kolotoč. Mladé letá, Bratislava
  1988 Láska na Slovensku. Smena, Bratislava
  1989 Tisícnásobný dukát. Mladé letá, Bratislava
  1992 Martin na čiernom koni. Fatrin Books, Martin
  1993 Príbehy dračích cisárov. (Spoluautorstvo s Džu Wei-chuom a Čou Mei-žu), Orbis Pictus Istropolita, Bratislava
  1994, 1996, 1997 Ako divé husi. (Spoluautorstvo s so synom Andrejom), Slovenský spisovateľ, Bratislava. Námet na hraný film
  1995 Pravda Ruda Pravdíka. Slovenský spisovateľ, Bratislava
  1996 Slovensko - moja vlasť. Národné literárne centrum, Bratislava
  2000 Zákon smotany. Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov, s r.o., Bratislava
  zdroj: Encyklopédia súčasných spisovateľov na Slovensku; V. Kyseľ, Nadácia Matice Slovenskej, Bratislava, 2001

    Mapa

  kontaktujte nás

  tip na osobnost