sk  |  en
Streda | 19.01.2022, 19:03 | meniny: Drahomíra, Mário; zajtra: Dalibor

doplňte alebo opravte informácie

Vladimír Godár ( 65 r.)

pedagóg a hudobný skladateľ

Kategória: hudba

* 16.03.1956 Slovensko, Bratislava

Slovensko

0

domovský štát Slovensko

pohlavie muž

znamenie ryby

čínske znamenie opica

jubileum od narodenia 65 r.

 

všeobecné informácie

je slovenský hudobný skladateľ, autor komornej a orchestrálnej hudby.

 

vzdelanie a pôsobenie

1962 - 1971
Základná deväťročná škola na Košickej ulici v Bratislave
1964 - 1971
štúdium klavírnej hry na ĽŠU
1969 - 1971
súkromné štúdium kompozície (Peter Bartovic)
1971 - 1975
štúdium kompozície (Juraj Pospíšil) (hry na klavíri (Mária Masariková) na Konzervatóriu v Bratislave)
1973 - 1980
domáce muzicírovanie u Jána Albrechta
1975 - 1980
štúdium kompozície (Dezider Kardoš) na Vysokej škole múzických umení v Bratislave
1979-1988
odborný redaktor redakcie hudobnín a kníh o hudbe vydavateľstva OPUS
1985-1991
externý pedagóg na Katedre skladby Vysokej školy múzických umení v Bratislave
1988-1989
študijný pobyt na Hochschule für Musik und darstellende Kunst vo Viedni (Roman Haubenstock-Ramati)
1988-1992
ašpirant na Ústave hudobnej vedy Slovenskej akadémie vied
január 1990
predseda Spolku slovenských skladateľov
1992-1996
vedecký pracovník Ústavu hudobnej vedy Slovenskej akadémie vied
jún 1993
obhajoba kandidátskej práce Battaglia a mimesis
17.11.1993
titul kandidát vied
1991-1996
vedúci redaktor časopisu Slovenská hudba
1993-1994
sídelný skladateľ Slovenskej filharmónie
1997
odborný asistent na Katedre estetiky Filozofickej fakulty Univerzity Komenského
1997-1999
riaditeľ vydavateľskej sekcie Národného hudobného centra
1999
riaditeľ vydavateľstva Scriptorium musicum
2001-2007
hosťujúci docent na Akadémii umení v Banskej Bystrici
2008
prezident Výboru Bratislavských hudobných slávností
2008-2009
predseda Spolku slovenských skladateľov
2009
založenie občianskeho združenia Albrechtina
2011-2012
odborný asistent na Katedre skladby a dirigovania Vysokej školy múzických umení
2013
docent na Katedre skladby a dirigovania Vysokej školy múzických umení

 

tvorba

Diskografia 2001 Barcarolle, Slovart Records SR-0047 2001 Hudba k filmom Martina Šulíka 1999 Music for Cello 1996 Chamber Music 1994 De profundis III 1989 Concerto grosso • Partita Personálna bibliografia Luk a Lýra. Šesť pohľadov na hudobnú poetiku. Scriptorium musicum, Bratislava 2001 Hudba, história, historici. In: Slovenské pohľady 1989/1, s. 69–77 Premýšľanie o vede a našich dejinách. In: Slovenské pohľady 1989/12, s. 50–56 Úvaha o diele Giju Kančeliho. In: Hudobný život 1990/3, s. 12 Skice k dielu Jozefa Sixtu. In: Hudobný život 1990/10, s. 12 Edgard Varése. Život, dielo, názory. In: Hudobný život 1991/2, s. 10–11 Stravinskij a Borges. Pokus o dvojportrét. In: Slovenské pohľady 1991/9; 1991/10 Súčasný kompozičný agnosticizmus a hominizácia hudobného média. In: Slovenská hudba 1991/1, s. 71–84 Slovo a hudba vo svetle dialógu renesancie s antikou (Triáda médií a dichotómia cieľov). In: Slovenská hudba 1992/1, s. 55–71 Orient-Occident. Borgesov omyl. K prameňom Shakespearovho expresionizmu (3 eseje). In: Slovenské pohľady 1992/11, s. 14–24 Stretnutie s básnikom (Pamiatke Jana Skácela). In: Slovenské pohľady 1993/2 Nepriatelia umenia. In: Literárny týždenník 1993/15, s. 3 Ridotto camerata fiorentina. Dramatické dispositio (2 štúdie). In: Slovenské divadlo 1994/1, s. 25–41 Premeny sláčikového kvarteta. In: Bulletin Slovenskej filharmónie 1993/1994 Ars persuadendi. In: Slovenská hudba 1993/2, s. 254–287 Battaglia a lamento. In: Slovenská hudba 1994/1, s. 103–125 Veda a umenie. In: Text 1994/3–4, s. 28–38 Einleitend zur Geisteswelt der Kunst. In: Ján Albrecht: Die Geisteswelt des Schönen. Kunstphilosophisches Essay, PT Verlag, Bratislava 1995, s. 7–11 Bunka, mýtus a katopromantia. In: Tvorba 1995/10, s. 19–21 Ikonická inštrumentácia v hudbe 16. a 17. storočia. In: Slovenská hudba 1995/4, s. 477–494 Slovenská elektroakustická hudba a slovenská normalizácia. In: Slovenská hudba 1996/1–2, s. 112–120 Božský tetraktys. In: Reflexe 15, Časopis pro filosofii a theologii 1996/15, s. 5 (1–14) Daniel Speer und sein Grundrichtiger Unterricht vom General-Bass tractiren (1687, 1697). In: Slovenská hudba 1996/3–4, s. 507–513 Úvod ku Speerovým školám hry na klávesových nástrojoch. V. Godár, ed.. In: Daniel Speer: Grundrichtige Clavier-Unterricht (1697, 1687), Music forum, Bratislava 1997 Čistá hudba čistého človeka (Alfred Schnittke 24. 11. 1934 – 3. 8. 1998). In: Hudobný život 1998/16, s. 9 Analýza vplyvu – kompozícia s modelom. In: Almanach 98, SCCAN, Bratislava 1999, s. 111–130 Najväčší syntetik hudobných dejín. J. S. Bach. In: Domino forum 2000/32 Ikonická iniciatíva v husľovej hudbe 17. storočia. In: Slovenská hudba 2001/2–3, s. 211–264 Omša Es dur pre sóla, zbor a orchester Jána Levoslava Bellu v kontexte jeho omšovej tvorby. In: Slovenská hudba 2001/4, s. 487–507 Jediný z tisícov – John Lennon (ako spoluautor uvedený Pavol Hammel). [Pôvodný názov: Steny a mosty. (Nekrológ za Johnom Lennonom.)]. In: Film a divadlo 1981/3, s. 10 Diskuse ke kritice T. Volka. In: Hudební rozhledy 1985/9, s. 428–431 Tradition of Albrechtian House. In: Slovak Music 1984/1, s. 9–11 Hovorí Vladimír Godár. In: Slovenské pohľady 1988/10, s. 152 Hovorím za seba. In: Verejnosť 1990/marec Paweł Szymański a jeho tvorivý svet. In: Hudobný život 1990/9, s. 10 Čo sme získali a čo stratili? Text do ankety Kultúrneho života. In: Kultúrny život 1990/16, s. 3 Slovenská hudba a slovenská vydavateľská činnosť. In: Hudobný život 1990/14, s. 10–11 Deň, ktorý trval 22 rokov. Text do ankety Kultúrneho života. In: Kultúrny život 1990/19, s. 12–13 Čo so slobodou našou? Text do ankety Kultúrneho života. In: Kultúrny život 1990/33, s. 3 Otvorený list ministrovi kultúry. In: Smena 1990/október? Text do rubriky Na dôvernej linke. In: Národná obroda 1991/apríl Štekanie na úrovni. Varšavská jeseň '91. In: Kultúrny život 1991/44, s. 5 ALFABET. In: Slovenské pohľady 1992/7, s. 159–162 Programové vyhlásenie HZDS (+ Peter Breiner, Martin Burlas). In: Kultúrny život 1991/36, s. 16 Dementi (+ Peter Breiner, Martin Burlas). In: Kultúrny život 1991/40, s. 16 Stanovisko ÚMK HZDS k usporiadaniu festivalu Melos etos (+ Peter Breiner, Martin Burlas). In: Kultúrny život 1991/43, s. 16 Vyhlásenie ÚMK HZDS vo forme kvízu (+ Peter Breiner, Martin Burlas). In: Kultúrny život 1991/44, s. 16 Ohlas na článok N. Hrčkovej Štekanie na Varšavskej jeseni po roku. In: Literárny týždenník 1992/49, s. 15 In memoriam Witold Lutosławski (1913–1994). 1993–1994/3–4, s. 6 Protest. In: SME na nedeľu 1995/16. 2. Text k 60–ke Juraja Pospíšila. In: Hudobný život 1991 Óda na radosť – óda na Petra Breinera. In: (Písané pre Domino forum - nevyšlo.) 1998 Moja strana. In: Kultúrny život 2002/júl Slovenská hudobná kritika a tri bé (zamietnuté). PreHry. Rozhovor bez otázok. Hovorí Marián Varga. In: Slovenské pohľady 1991/9, s. 65–68 O rozkoši a bolesti. Rozhovor s Martinom Burlasom. In: Slovenská hudba 1991/2–3, s. 293–296 V nedeľu poobede, tri hodiny, na jar, asi v máji. Rozhovor s Mariánom Vargom. In: Slovenská hudba 1994/2, s. 258–274 Tri stretnutia. Rozhovor s Mirom Bázlikom [Miro Bázlik – Juraj Ďuriš – Vladimír Godár]. In: Slovenská hudba 1996/1–2, s. 215–246 O tónoch, časoch a vzdialenostiach. 33 otázok a odpovedí. Rozhovor s Jozefom Kolkovičom. In: Slovenská hudba (v tlači) Kacírske quodlibety. Music forum, Bratislava 1998 Credo. Úvodný text k CD Vladimír Godár: Chamber Music. Slovart Records SR - 0018 - 2 - 131.

 

Ocenenia:

Český lev

2000, Nejlepší hudba

Český lev

2006, Nejlepší hudba
1984
Cena Jána Levoslava Bellu za dielo Partita Cena v súťaži Pionierskej organizácie za dielo Žalostné pesničky
1986
Cena Jána Levoslava Bellu za dielo Concerto grosso per archi e cembalo
1988
Cena hudobnej kritiky za dielo Dariačangin sad
1991
Zlatý klinec za hudbu k filmom Neha a Let asfaltového holuba
1998
Cena Literárneho fondu za za pôvodnú literárnu tvorbu za Kacírske quodlibety
1999
Cena Literárneho fondu za scenár, réžiu a hudbu k filmu Návrat idiota, I. medzinárodný filmový festival Bratislava
1999
Cena Deža Ursinyho za hudbu k filmu Návrat idiota
2000
Český lev za hudbu k filmu Návrat idiota
2001
Čestné uznanie za hudbu k filmu Krajinka, Český festival filmovej komédie Nové město nad Mětují
2001
Cena Georgesa Delerue za hudbu k filmu Krajinka. Najlepšia hudba 2001. Flámsky medzinárodný filmový festival Ghent. Súťaž „Vplyv hudby na film“
31. augusta 2007
Krištáľové krídlo za hudbu

 

ostatné informácie

1984
člen Zväzu slovenských skladateľov (od 1990 Spolok slovenských skladateľov – súčasť Slovenskej hudobnej únie)

 

galéria

zdroj: Hudobné centrum
posledná aktualizácia 07.12.2015

  Mapa

kontaktujte nás

tip na osobnost