sk  |  en
Piatok | 02.12.2022, 21:58 | meniny: Bibiána; zajtra: Oldrich
  • | Medzinárodný deň zrušenia otroctva

    Medzinárodný deň zrušenia otroctva (International Day for the Abolition of Slavery) si pripomíname od roku 1984, kedy bol vyhlásený Valným zhromaždením OSN. Jedná sa o pripomienku prijatia Dohovoru o potláčaní obchodu s ľuďmi a využívania prostitúcie iných osôb u roku 1949.

  • | World Pollution Prevention Day

    World Pollution Prevention Day

doplňte alebo opravte informácie

doc. Ing. Vladimír Jamrich PhD. ()

bývalý dekan Fakulty riadenia a informatiky Žilinskej univerzity v Žiline

Kategória: technika, funkcionári

* Slovensko, Malacky

Slovensko

0

domovský štát Slovensko

pohlavie muž

Vzdelanie

1963 - 1965 SVŠ Ružomberok
1965 - 1970 Elektrotechnická fakulta, SVŠT, Bratislava
1983 titul CSc., VŠDS Žilina, odbor technická kybernetika
1986 titul docent

Životopis

Prierez kariéry:

1971 - 1973 Tesla Orava, n. p., VVL Žilina, vývojový pracovník a vedúci oddelenia pre vývoj pamäťových systémov riadiacich počítačov
od roku 1973 Žilinská univerzita, Fakulta strojnícka a elektrotechnická, Katedra technickej kybernetiky, odborný asistent
od roku 1986 docent na Katedre technickej kybernetiky
1990 - 1992 vedúci Katedry technickej kybernetiky
1992 - 1998 dekan Fakulty riadenia a informatiky, ŽU
od roku 1998 prodekan Fakulty riadenia a informatiky, ŽU


V rokoch 1993 - 1999 bol inžinier Vladimír Jamrich členom vedeckej rady FPM Ekonomickej Univerzity v Bratislave, v rokoch 1993 - 1996 bol členom komisie FRIZU a FEITU Košice pre obhajoby kandidátskych dizertačných prác v odbore technická kybernetika, zároveň bol členom grantovej agentúry pre techniku v komisii pre informatiku. V rokoch 2001 - 2003 pôsobil ako člen v komisii pre prípravy novej sústavy študijných odborov.

Ocenenia:

1997 Pamätná medaila Žilinskej univerzity
Pamätná medaila VF ŽU
1998 Cena primátora mesta Ružomberok
2000 Pamätná plaketa mesta Ružomberok
2001 Pamätná medaila FRI ŽU
2003 Zlatá medaila Žilinskej univerzity
2012 Plaketa Jána Amosa Komenského

Tvorba

- publikácie z oblasti interaktívnej konzistencie údajov v stratégii SIFT a synchronizácie v trojnásobne zálohovaných systémoch na báze SIFT

- publikácie z oblasti analýzy a syntézy analógových obvodov s využitím SPICE

- publikácie z oblasti analýzy a syntézy analógových obvodov s využitím VHDL
literatúra, turistika, elektronika
zdroj: F. Janícek: Who is who v Slovenskej republike, 2003, s. 212

  Mapa

kontaktujte nás

tip na osobnost