sk  |  en
Štvrtok | 02.02.2023, 19:47 | meniny: Erika, Erik; zajtra: Blažej
  • | Svetový deň mokradí

    V ten deň 1971 v iránskom Ramsare prijali Ramsarskú konvenciu, Dohovor o mokradiach majúcich medzinárodný význam, predovšetkým ako biotopy vodného vtáctva

  • | Svetový deň zasväteného života

    Známy aj ako Deň zasvätený Bohu, bol vyhlásený pápežom Jánom Pavlom II. a oslavuje sa od roku 1997. Katolícki veriaci poznajú 2. február aj ako Sviatok obetovania Pána, ľudovo nazývaný Hromnice.

doplňte alebo opravte informácie

Vladimír Kompánek ( 83 r.)

sochár a maliar

Kategória: výtvarné umenie

* 28.10.1927 Rajec

† 20.01.2011

Slovensko

0

domovský štát Slovensko

pohlavie muž

znamenie škorpión

čínske znamenie zajac

jubileum od úmrtia 12 r.

jubileum od narodenia 95 r.

Vzdelanie

1939 – 1947 Reálne gymnázium v Žiline
1947 – 1949 Slovenská vysoká škola technická v Bratislave
1949 – 1954 VŠVU v Bratislave

Životopis

Vladimír Kompánek sa narodil v Rajci. Po dvojročnom štúdiu na Slovenskej vysokej škole technickej, kde študoval na oddelení kreslenia a maľovania pod vedením prof. G Mallého, J. Mudrocha a K. Sokola, prestúpil na Vysokú školu výtvarných umení v Bratislave. Na oddelení grafiky ho viedol prof. D. Milly a na oddelení figurálneho sochárstva študoval u prof. J. Kostku.
V rokoch 1954 -1959 žil v Rajci, kde vznikli jeho prvé plastiky a reliéfy, ktoré sa v začiatkoch jeho tvorby stali ťažiskom jeho tvorby. V roku 1957 sa stal spoluzakladateľom Skupiny Mikuláša Galandu. O dva roky neskôr (1959) prišiel do Bratislavy, kde sa naplno venoval sochárskej tvorbe a kresbe.
V rokoch 1964 a 1966 reprezentoval Slovensko na Bienále umenia v Benátkach. V roku 1967 sa zúčastnil na EXPO´67 v Montreale a v roku 1970 na EXPO ´70 v Osake.
V roku 1968 sa Vladimír Kompánek aktívne zapojil do spoločenského procesu a podieľal sa na vydávaní Súkromných listov Skupiny Mikuláša Galandu. Sedemdesiate a osemdesiate roky sa v jeho tvorbe nesú v znamení maľby. Vznikajú prvé oleje - od mytologických a fašiangových scén cez zimné motívy a krajinu až k znaku a archetypálnym symbolom. Neskôr sa pripájajú ďalšie námety – “únosy”, variácie na témy “kráska a zviera” či ”maliar a model”. Nová inšpirácia sa objavuje i v sochárskej tvorbe - vznikajú „penáti”, a „poľné znaky”.
V roku 1987 sa Vladimír Kompánek stal jedným z hlavných iniciátorov obrodzujúceho prúdu. Podpísal vyhlásenie Niekoľko viet (1988). V roku 1993 spolu s priateľmi založil V. Kompánek Spolok výtvarníkov Slovenska, ktorého čestným predsedom je dodnes.
Slovenský umelec sa výrazne podieľal na založení Nadácie M. Galandu (1995 - 1997) a na založení Ateliéru slovenských umelcov v Cité Internationale des Arts v Paríži.
Vladimír Kompánek sa popri sochárskej tvorbe, ktorú rezprezentujú drevené, bronzové či epoxidové plastiky a popri maliarskej tvorbe a tiež kresbe venuje aj vytváraniu hračiek pre deti i dospelých. Popri prácach komorného charakteru, realizoval tiež celý rad diel pre architektúru. Jeho tvorba je zastúpená v mnohých galerijných a súkromných zbierkach doma a v zahraničí.
Umelec predstavuje jednu z najvýznamnejších osobností slovenského výtvarného umenia druhej polovice 20. storočia. Jeho rozsiahla sochárska i maliarska tvorba sa bytostne dotýka domáceho slovenského prostredia, vidieka a ľudovej architektúry. Je bohatá na znaky, totemy, symboly, ľudské i zvieracie bytosti, bizarné fašiangové sprievody, zaujímavé konfigurácie prírodných a dedinských motívov. Vo svojej tvorbe vytvára koncepciu "ochranných božstiev" domova.
Podstatnú úlohu v jeho tvorbe zohráva práve inšpiratívne prostredie rodného Rajca, ktoré sa natrvalo usadilo v kontúrach jeho myšlienok a spomienok. Autorove majestátne stĺpy, penáty, zvoničky, poľné znaky, zvieracie, prírodné i figurálne motívy sú plné poézie, pokoja a harmónie. Približujú poetiku domova a detstva, čas dávnominulý, dôverne známy a blízky.
V roku 2005 vyšla rozsiahla monografia zachytávajúca maliarske i sochárske dielo Vladimíra Kompánka, jeho spomienky a reminiscencie jeho priateľov na súvislosti jeho tvorby i životopisný prehľad. Autorom je Juraj Mojžiš.
V súčasnosti Vladimír Kompánek žije a tvorí v Bratislave. Svoje diela prezentoval na nespočetných samostatných i kolektívnych výstavách a je zastúpený vo významných domácich a zahraničných zbierkach.

Ocenenia:

2008 Krištáľové krídlo za rok 2007, mimoriadna cena za celoživotné dielo
2007 Štátne vyznamenanie – Rad Ľudovíta Štúra
2003 Cena M. A. Bazovského
2002 Cena Martina Benku za pozoruhodný umelecký prínos
1968 Štátna cena
1967 Cena Gootfrieda von Herdera, Viedeň
1965 Cena Cypriána Majerníka

Tvorba

- výber -

Znaky (maľba, kombinovaná technika na sololite), 1982
Koník (maľba, akvarel na papiery)
Dvor (maľba, olej na preglejke)
Hríby na podnose (maľba, olej na preglejke)
Motív z Nižnej Boce (maľba, olej na preglejke)
Zima na rieke (maľba, olej na dreve)
Jesenný motív (maľba, olej na dreve)
Jesenná kôpka (maľba, olejová tempera, papier)
Poľný znak III (maľba, olej, lepenka)
Hlava ženy (platiska, bronz na mramorovom podstavci)
Poľný penát (plastika, drevo)
Malý turoň (plastika, drevo)
Malá zvonička (plastika, drevo), 1992
Žena (plastika, bronz, patina)
Hlava dievčaťa (plastika, bronz)
Veľká zvonička (plastika, drevo), 1998
Poľný znak (plastika, drevo)
Žena s vedrom (plastika, bronz, patina)
zdroj: Foto: internet

  Mapa

kontaktujte nás

tip na osobnost