sk  |  en
Sobota | 31.10.2020, 05:23 | meniny: Aurélia; zajtra: Denis, Denisa
  • | Deň reformácie

    Svetový deň reformácie je spomienka na deň kedy agustiánsky mních Martin Luter pribil na dvere kostola vo Witteburgu svojich '95 téz' tiež známych ako 'Výpovede proti odpustkom'. Podstatou reformácie bol návrat k Božiemu slovu, náprava chýb a očistenie cirkvi.

  • | Svetový deň sporenia

    Svetový deň sporenia bol vyhlásený na 1. medzinárodnom bankovníckom kongrese v Miláne v októbri 1924. V roku 1989 ho schválilo OSN. Hlavným cieľom je zvýšenie povedomia verejnosti o význame úspor pre domácnosti a ekonomiku krajiny. Sú dôležitým prvkom v boji proti chudobe a prvkom sociálneho a ekonomického pokroku.

  • | Svetový týždeň detí

    1. november - 7. november. Medzinárodná spoločnosť priateľstva a dobrej vôle - ISFGW.

doplňte alebo opravte informácie

Vladimír Marek ( 92 r.)

baletný tanečník, bývalý sólista baletu SND

Kategória: tanec

* 26.09.1928 Užhorod (bývalý ZSSR)

Slovensko

0

domovský štát Slovensko

pohlavie muž

znamenie váhy

čínske znamenie drak

jubileum od narodenia 92 r.

Vzdelanie

1946 – 1950 Baletná škola J. Fuchsa, Borisa Mileca a Roberta Brauna, Praha

Životopis

Vladimír Marek, vlastným menom Šourek, bol sólistom baletného súboru Slovenského národného divadla. Umelecké vzdelanie získal v Baletnej škole Fuchsa, Mileca a Brauna v Prahe v rokoch 1946 – 1950, kde jeho talent objavil práve baletný majster J. Fuchsa. K baletným pedagógom Vladimíra Mareka patrili tiež N. Jirsíková, bývalá členka Osvobozeného divadla Voskovca a Wericha v Prahe a Robert Braun.
Už v rokoch 1947 – 1948 popri štúdiu vystupoval ako člen Komickej spevohry v Karlíne-Praha. Neskôr pôsobil v českom Národnom divadle v Prahe.
Od roku 1950 sa stal sólistom baletu SND, v ktorom s menšími prestávkami pôsobil až do roku 1970. V tomto období absolvoval základnú vojenskú službu ako tanečník v Armádnom umeleckom súbore (AUS), kde bol zároveň pedagógom. V rokoch 1953 – 1954 a 1959 – 1961 pedagogicky pôsobil aj na štátnom konzervatóriu v Bratislave, vyučoval klasický balet a tanes s partnerom.
Od roku 1969 pedagogicky pôsobí na svojej baletnej akadémii v San Antoniu (USA) a od roku 1970 súčasne aj ako umelecký riaditeľ tridsaťčlenného súboru San Antonio Ballet.
Počas svojej kariéry vytvoril na doskách SND ako protagonista baletu množstvo úloh. Diváci ho mali možnosť vidieť v Labuťom jazere P. I. Čajkovskijho ako princa Siegfrieda, v predstavení Červený mak od R. M. Gliera stvárnil postavu Mao Li-čena, v Kamennom kvietku vystupoval v úlohe Danila. Ďalšími postavami boli Jean de Brienne (A. Glazunov/Raymonda), Komandor (A. Krejn/Laurencia), Matúš (Š. Jurovský/Rytierska balada), Gert (K. Karajev/Púť v búrke), Briaxis (M. Ravel/Dafnis a Chloe), Pápež (S. Rachmaninov /Paganini), Eusebius (R. Schumann/Karneval), Prízrak (M. de Falla/Čarodejná láska), či postavu Ikarosa v rovnomennom diele T. Andrašovana.
Vladimír Marek spolupracoval s mnohými ruskými choreografmi, boli to najmä A. R. Tomskij a O. A. Iljiva.
Úspechy sólistu SND sú známe i mimobratislavskému obecenstvu. Vladimír Marek za ne vďačil niekoľkohodinovému trénigu a odriekaniu.

Prierez kariéry:

1947 – 1948 Komická spevohra Karlín, Praha, člen baletu
1948 – 1950 Veľká opera Praha, člen baletu
1950 – 1970 SND, sólista baletu
1951 – 1953 pedagóg mužov v AUS-e, základná vojenská služba
1953 – 1954 štátne konzervatórium Bratislava, pedagóg
1958 – 1962 pedagóg pánskeho súboru SND
1959 – 1961 štátne konzervatórium Bratislava, pedagóg

Tvorba

Stvárnené postavy v SND:

1950 Jean de Brienne – A. Glazumov/Raymonda
1951 Šašo – S. S. Prokofiev/Popoluška
1953 Václav – B. V. Asafiev/Bachčisarajská fontána
1953 Princ Siegfried – P. I. Čajkovskij/Labutie jazero
1954 Tybalt – S. S. Prokofiev/Rómeo a Júlia
1954 Malo Li-čen – R. M. Glier/Červený mak
1955 Ferko – J. Kenessey/Šatôčka
1956 Princ – O. Nedbal/Z rozprávky do rozprávky, Princezná Zlatovláska
1956 Princ Albert – A. Ch. Adam/Giselle
1957 Kazakov – A. Chačaturian/Gajané
1957 Princ Désiré – P. I. Čajkovskij/Spiaca krásavica
1958 André – L. Delibes/Fadetta
1958 Danilo – S. S. Prokofiev/Kamenný kvietok
1959 Komandor – A. Krejn/Laurencia
1959 Kuna Alguacil, strážca – M. de Falla/Trojrohý klobúk
1959 Otrok a brat Šacha II. - N. Rimskij-Korsakov/Šeherezáda
1960 Matúš – Š. Jurovský/Rytierska balada
1960 Lesoň – O. Nedbal/Rozprávka o Janovi
1961 Gert – Kara Kajarev/Púť v búrke
1961 Briaxis – R. Ravel/Dafnis a Chloe
1962 Kapitoni – I. Morozov/Doktor Jajbolí
1962 Florindo – J. Burghauser/Sluha dvoch pánov
1962 Pápež – S. Rachmaninov/Paganini
1962 Básnik – J. Strauss/Straussiáda
1963 Vergílius – P. I. Čajkovskij/Francesca da Rimini
1963 Euseius – R. Schumann/Karneval
1964 Čardáš, sólo – P. I. Čajkovskij/Labutie jazero
1964 Generál – W. Bukový/Rozkaz
1965 Kráľ Ondrej II., Abderachman, Maďar – A. Glazunov/Raymonda
1965 Vojak – C. Debussy/Skrinka hračiek
1965 Ikaros – T. Andrašovan/Ikaros
1966 Starý otec, Gazda – A. Dvořák/Slovanské tance
1966 Hilarion – A. Ch. Adam/Giselle
1967 Prízrak – M. de Falla/Čarodejná láska
1968 Partner Víly orgován – P. I. Čajkovskij/Spiaca krásavica
zdroj: materiály SND; spracovala Zlatica Mokrá

  Mapa

kontaktujte nás

tip na osobnost