sk  |  en
Streda | 27.10.2021, 05:07 | meniny: Sabína; zajtra: Dobromila
  • | Svetový deň audiovizuálneho dedičstva

    Svetový deň audiovizuálneho dedičstva bol vyhlásený na Generálnej konferencii UNESCO v roku 2005. Obsahom audiovizuálneho dedičstva sú audiovizuálne dokumenty ako filmy, rozhlasové a televízne programy, audio a video nahrávky. Cieľom tohto dňa je zvýšiť medzinárodné povedomie o probléme zachovania audiovizuálneho dedičstva, o jeho krehkosti a zraniteľnosti.

doplňte alebo opravte informácie

Vladimír Rusko Mgr. art. ( 86 r.)

režisér, vysokoškolský pedagóg, dramatik, publicista

Kategória:

* 14.06.1935

Slovensko

0

domovský štát Slovensko

pohlavie muž

znamenie blíženci

čínske znamenie prasa

jubileum od narodenia 86 r.

Vzdelanie

1950 - 1953 Gymnázium v Skalici,
1953 - 1957 Vysoká škola pedagogická (slovenčina, hudobná výchova),
1962 - 1967 VŠMU Bratislava, dramaturgia, prof. J. Boor, prof. P. Karvaš;

Životopis

Od roku 1960 režisér Československého dnes Slovenského rozhlasu, réžia viac ako 800 rozhlasových hier, dramatizácií a relácií, pôsobil ako externý pedagóg na divadelnej a hudobnej fakulte VŠMU v Bratislave a pedagóg Štátneho konzervatória v Bratislave, popri režijnej tvorbe predovšetkým dramatických diel, rozhlasových rozprávok, dramatických pásiem poézie a prózy i autorská práca, rozhlasové hry (O čom spievajú anjeli, Ferdinand Báječný, Medveď medveďovi medveďom, a i.), dramatizácie (Bondarev – Horiaci sneh, Hronský – Betlehem a i.), rozhlasové naštudovania lyrických diel slovenskej a svetovej literatúry (Sládkovič – Marína, Detva, Kostra – Ave Eva, Smrek – Básnik a žena, Mácha – Máj, Nezval – Edison, Hviezdoslav – Krvavé sonety, Válek – Slovo, Rúfus – Óda na radosť a i.), rad prozaických diel predovšetkým slovenskej a českej literatúry, réžia rozhlasových dramatických diel (Rodinná fotografia Jána Milčáka /PRIX ITALIA/, Hykischovo Počatie, Nezvalova Manon Lescaut, Marotiho Vyhnanec, Uličianskeho Tik-tak, Gindlov a Sliackeho dramatický debut Vynes na horu svoj hrob, Kuželova Brzdná dráha, Vdovjákov Prorok, Milčákova Rozprávka o strome a i.), adaptácie svetovej dramatickej tvorby (Beaumarchais Figarova svadba a Barbier zo Sevily, Hugo Hernani, Anuihl Škovránok, Šatrov Belasé kone na červenej tráve, Bruckner Alžbeta Anglická, Wilde Salome a i.), z dramatizácií epiky predovšetkým vlastné dramatizácie Ramusovej Doliny Derborance, Bondarevov Breh, a. i., dramaturgická príprava a réžia radu prierezov opier (Carmen, Hernani, a. i.), režíroval cyklus Osmijankových rozprávok Kristy Bendovej, realizoval nahrávky pôvodnej slovenskej prózy (Ladislav Ťažký, Jozef Cíger, Hronský a. i.), predovšetkým v interpretácii Karola Machatu,Ctibora Filčíka, Ladislava Chudíka, Viliama Záborského a Gustáva Valacha,

Výber z hosťovaní v divadle:

Hviezdoslavova Návšteva, detský muzikál Milana Nováka Pod stolom a scénická kompozícia Slovenský Prometej, v Slovenskej televízii pripravil a režíroval rad kompozícií a literárnych pásiem poézie (Hviezdoslav, Krčméry, Neruda, Sládkovič, Rázus, Smrek a i.),
televízny film o Viliamovi Záborskom – Ten, ktorý rozozvučal slovo, ako rozhlasový režisér hosťoval v Havane, Budapešti, Sofii, Moskve, Leningrade, Prahe a Varšave, často je členom medzinárodných porôt umeleckých súťaží, inicioval vznik a podieľa sa na realizácii radu podujatí, ktoré sa venujú umeleckému prednesu a profesionálnej javiskovej reči – Podebradské dni poézie, renesancia Hviezdoslavovho Kubína, Vansovej Lomnička, Wolkrov Prostějov

Ocenenia

Zaslúžilý umelec „za umeleckú tvorbu a pedagogickú činnosť“ (1985), Krištáľová ruža Poděbradských dní poézie (1979), Cena ministra národnej obrany „za dramatizáciu a réžiu románu Jurija Bondareva Horiaci sneh“ (1973), Cena Literárneho fondu a Ministerstva kultúry (1981, 1992, 1993, 2002, 2003), Prvá cena na Medzinárodnom festivale OIRT (1994), Cena za réžiu OIRT (1989), Cena Literárneho fondu za celoživotné dielo (2002), Cena Združenia rozhlasových tvorcov (2003), Cena ústredného riaditeľa Slovenského rozhlasu za rozvoj rozhlasu (2004), Cena Fra Angelico, za osobný prínos o kresťanské hodnoty v kultúre na Slovensku (2006), Cena Karola Čapka za rok 2007.


Tvorba

Autor odborných publikácií o umeleckom prednese (Znejte slová, Technika reči a prednesu,
Réžia umeleckého prednesu), teoretických prác o histórii a teórii rozhlasu, teórii rozhlasovej a televíznej tvorby, o stereofónií a kvadrofónií, o experimentálnej hudbe a slove v rozhlase, profilov slovenských hercov v oblasti divadla, javiskovej reči a umeleckého prednesu v edicií Galéria osobnosti slovenského divadla:
Jamnický, Záborský, Meličková, Króner, Huba, Filčík, Dibarbora, Valach, Bancíková, Kráľovičová, Haverl, Grúberová, a i.

  Mapa

kontaktujte nás

tip na osobnost