sk  |  en
Pondelok | 01.06.2020, 21:33 | meniny: Žaneta; zajtra: Xénia, Oxana
  • | Deň za správne rozhodnutie

    Deň na správne rozhodnutie: Hoď si mincu. Tento deň siaha až do obdobia, kedy žil Julius Caesar. Podľa tradícií si Julius Caesar hodil micu vždy, keď potreboval zistiť správne rozhodnutie. Odpoveďou mu bola „hlava“ na minci, kde bol jeho portrét.

  • | Medzinárodný deň detí

    Medzinárodný deň detí (MDD) je sviatok detí, ktorý sa oslavuje v mnohých krajinách sveta. Medzinárodný deň detí sa zvyčajne (ale nie všade) oslavuje 1. júna. Na Slovensku (a v niektorých ďalších krajinách bývalého sovietskeho bloku) sa slávi od roku 1952.

doplňte alebo opravte informácie

prof. Vladimír Úradníček ( 79 r.)

akademický maliar

Kategória: výtvarné umenie

* 02.01.1931 Slovensko, Bratislava

† 02.08.2010 Banská Bystrica

Slovensko

0

domovský štát Slovensko

pohlavie muž

znamenie kozorožec

čínske znamenie koza

jubileum od úmrtia 9 r.

jubileum od narodenia 89 r.

Vzdelanie

Do školy začal chodiť v Bratislave. Po skončení II. svetovej vojny sa s rodičmi presťahoval na Starú Turú, odkiaľ dochádzal do gymnázia v Novom Meste nad Váhom, kde aj zmaturoval. Po maturite odišiel na štúdiá do Bratislavy na Vysokú školu výtvarných umení, odbor reštaurovanie, kde v roku 1956 promoval.

Životopis

Narodil sa 2. januára 1931 v Bratislave rodičom JUDr. Dušanovi Úradníčkovi a manželke Milene rod. Velichovej.
V roku 1959 prichádza do Banskej Bystrice, kde strávil vyše 20 rokov. V 60-tych rokoch pracoval ako samostatný výskumný pracovník v Projektovom ústave kultúry. Neskôr sa osamostatnil a ako slobodný umelec sa celý život venoval reštaurátorstvu, predovšetkým reštaurovaniu monumentálnych nástenných malieb. V roku 1979 sa vrátil do Bratislavy.
Zoznam románskych, gotických, renesančných či barokových pamiatok, ktoré profesor Úradníček reštauroval, je mimoriadne dlhý. Spomeňme aspoň niektoré z nich: Zvolenský zámok, Červený Kameň, Banská Bystrica - Thurzov dom, Benického dom a ďalšie objekty na námestí SNP, kostol Svätej trojice v Bratislave, kostoly v Križovanoch, Žiline, Trenčianskych Bohuslaviciach, Sazdiciach, Čeríne, Ponikách.

Vladimír Úradníček bol zakladateľom Komory reštaurátorov a uznávaným odborníkom. Pracoval v rôznych odborných komisiách, prednášal vo viacerých krajinách. V roku 1997 ho vtedajší prezident Michal Kováč vymenoval za vysokoškolského profesora. Prednášal na svojej alma mater – Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave, kde zotrval až do dôchodku. Aj na zaslúženom odpočinku na rôznych miestach objavoval a reštauroval mnohé cenné pamiatky. Jeho posledným veľkým dielom bolo odkrytie vzácnych fresiek v kostole v Horných Krškanoch v roku 2009.
O svojej práci nestihol napísať celistvé dielo, hoci v jeho pozostalosti zostal rozsiahly písomný a fotodokumentačný materiál, ktorý je uložený v archíve Pamiatkového úradu SR v Bratislave.
Zomrel 2. augusta 2010 v Banskej Bystrici vo veku 79 rokov.

V októbri 2010 udelila Slovenská komora reštaurátorov profesorovi Úradníčkovi Cenu prof. Karla Veselého za celoživotnú reštaurátorskú tvorbu a pedagogickú činnosť v oblasti reštaurovania in memoriam.
Cena bola udelená na X. seminári o reštaurovaní, konanom v dňoch 29.9.-1.10.2010 v Bratislave.

Tvorba

1959 Banská Bystrica - Nám. SNP 16 (Benického dom)
1959 Kremnica - Dom č. 38 fasáda domu
1960 Zvolen - hrad kazetový strop
1960 Banská Bystrica - Nám. SNP 3
1961 Zvolen - Thurzov - dom
1961 Halič - maľby nástenné
1962 Velčice - rím.- kat. kostol Sv. trojice
1962 Šamorín - Kostol Nanebovzatia Panny Márie
1962 Kežmarok, Bardejov, Levoča
1964 Banská Bystrica - Nám.SNP 14
1964 Nová Baňa - Stará radnica
1965 Trenčín - dom
1965 Banská Bystrica - historické jadro
1966 Krušovce - rím.- kat. kostol
1966 Trenčín - kostol piaristov
1966 Leles - gotická kaplnka
1967 Liptovský Hrádok - Hrad, kaštieľ
1967 Ružindol - rím.- kat. kostol
1967 Horné Semerovce - rím.- kat. kostol
1967 Spišská Belá - rím.- kat. kostol
1967 Zvolen - rím.- kat. kostol
1968 Trenčín – Záblatie kaštieľ
1968 Moravany nad Váhom - kaštieľ
1969 kostolná bašta 1969 Banská Bystrica 1969 Banská Bystrica - Thurzov dom
1970 Žilina – Závodie - Kostol sv. Štefana Kráľa - výskum fasády
1970 Častá - Červený Kameň Hrad
1970 Beckov - hrad
1970 Prešov - Slovenská ul. 54, dom
1970 Levoča - Nová 80, 81
1970 Levoča - Mierové nám. 41
1970 Zvolen - Nám. SNP 71
1970 Banská Bystrica - Nám.SNP 12
1971 Malženice - Kostol Nanebovzatia Panny Márie
1971 Horné Zelenice - kostol Sv. Martina
1971 Banská Bystrica - Horná Strieborná 9
1971 Zolná - Kostol sv. Mateja
1972 Hamuliakovo - románsky kostol
1976 Poniky - kostol sv. Františka Serafína - obnova fasád
1977 Žilina - Nám Dukla 14/19 A 13/20 - meštianske domy
1978 Horné Jaseno - Kostol sv. Margity
1978 Čerín - Kostol sv. Martina
1979 Trenčín - nástenné maľby a kamenné ostenia
1979 Banská Bystrica - Nám. SNP 18, meštiansky dom
1982 Kšinná - Kostol sv. Kozmu a Damiána
1989 Šamorín - ev. reformovaný kostol
2000 Ľuboreč - reštaurovanie gotických nástenných malieb
2004 Sazdice - rím.- kat. kostol sv. Mikuláša
2004 Pezinok - rím.- kat. kostol Nanebovzatia Panny Márie
2005 Bratislava - Mirbachov palác
2006 Demandice – Hybec - kostol sv. Heleny
2006 Levice - Kostol Sv. Michala archanjela
2006 Bratislava - Kostol Sv. Alžbety, modrý kostol
2006 Nitra - hrad
2006 Modra - hrad
2006 Strážky - reštaurovanie fasád, zvonice
Pezinok - Kláštor a kostol kapucínov reštaurátorský výskum areálu
2008 Nitra - Horné Krškany - rím.- kat. Kostol narodenia Panny Márie reštaurovanie fresiek vo svätyni
zdroj: archív Pamiatkového úradu SR, Informátor Pamiatkového úradu SR č.43/2010 - Magdaléna Brázdilová, Martin Úradníček.

  Mapa

kontaktujte nás

tip na osobnost