sk  |  en
Piatok | 02.12.2022, 07:46 | meniny: Bibiána; zajtra: Oldrich
  • | Medzinárodný deň zrušenia otroctva

    Medzinárodný deň zrušenia otroctva (International Day for the Abolition of Slavery) si pripomíname od roku 1984, kedy bol vyhlásený Valným zhromaždením OSN. Jedná sa o pripomienku prijatia Dohovoru o potláčaní obchodu s ľuďmi a využívania prostitúcie iných osôb u roku 1949.

  • | World Pollution Prevention Day

    World Pollution Prevention Day

doplňte alebo opravte informácie

RNDr. Vlasta Štekauerová CSc. ( 73 r.)

fyzička, Ústav hydrológie SAV

Kategória: prírodné vedy

* 27.12.1948 Holíč nad Moravou

Slovensko

0

domovský štát Slovensko

pohlavie žena

znamenie kozorožec

čínske znamenie potkan

jubileum od narodenia 73 r.

Vzdelanie

1972 Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského Bratislava

Študijné pobyty:
2001, 2003 Ruská Federácia
1998, 1999, 2001, 2002 Maďarsko
1996 Holandsko
1981, 2001 Poľsko

Životopis

RNDr. Vlasta Štekauerová, CSc. je vo funkcii riaditeľky Ústavu hydrológie SAV v Bratislave od roku 2004. V tejto funkcii ju znova potvrdilo predsedníctvo SAV 1. júna2008.

Pracoviská a významné funkcie:

od r. 2004 riaditeľka, Ústav hydrológie SAV
od r. 2001 zástupkyňa riaditeľa, Ústav hydrológie SAV
1995 - 2001 členka Rady vedcov SAV
od r. 1978 vedúca oddelenia Hydrológie pôd, Ústav hydrológie SAV Bratislava
1972 - 1978 Ústav experimentálnej farmakológie SAV Bratislava

Najdôležitejšie výsledky:

V 1995 bola poverená úlohou prevedenia inventarizácie slovenských výskumných aktivít v oblasti medzinárodných programov IGBP (International Geosphere - Biosphere Programme), WCRP (World Climate Research Programme) a HDP (Human Dimension of Global Environmental Change) pre EC DG XII. Joint Research Centre. Údaje boli poskytnuté koordinátorovi pre oblasť východnej Európy pre ENRICH Office (European Network for Research in Global Change).
Členka spoločnej odborovej komisie pre odbor doktorantského štúdia 39-41-9 Hydrológia a vodné hospodárstvo.
Hosťujúci docent na Stavebnej fakulte STU - Katedra vodného hospodárstva krajiny. Členka komisie pre obhajoby diplomových prác pri Svf STU Bratislava.

Členstvo vo vedeckých organizáciách:

European Geophysical Union
Asociácie hydrológov Slovenska
Slovenská spoločnosť Aplikovanej kybernetiky a informatiky

Ocenenia:

Členka kolektívu, ktorému bola v roku 2000 udelená Cena SAV za súbor výsledkov: Kvantifikácia zložiek bilancie vody v pôdach Žitného ostrova v podmienkach intenzívnej antropogénnej činnosti

e-mail: vlast.stekauerova@savba.sk

Tvorba

Časopisecké publikácie a patenty: 31 / 0

Vedecká výchova: 3

Medzinárodné projekty:

2002 - 2004 Je a bola za slovenskú stranu vedúcou slovensko-českého projektu "Hydropedologické podklady pre vymedzenie zraniteľných oblastí a zásad hospodárenia na poľnohospodárskych pôdach pri aplikácií nitrátovej smernice EÚ"
2001 - 2003 Je a bola vedúcou slovensko - maďarského projektu "Hodnotenie vodného režimu pôd vo vzťahu k zabezpečenosti porastu vodou" (2002-2005) a jednej časti slovensko-maďarského projektu "Určenie hydrofyzikálnych charakteristík pôd (použijúc pedotransferné funkcie) pre matematické modelovanie vodného režimu pôd".
2000 - 2002 Je spoluriešiteľkou slovensko-poľského projektu "Modelovanie vodného režimu pôd v systéme podzemná voda, rastlina a atmosféra".
2002 - 2004 Je spoluriešiteľkou slovensko-ruského projektu "Vodný režim pôd a tvorba vodných zdrojov".
zdroj: Slovenská akadémia vied

  Mapa

kontaktujte nás

tip na osobnost