sk  |  en
Piatok | 07.10.2022, 01:46 | meniny: Eliška; zajtra: Brigita

doplňte alebo opravte informácie

PhDr. Vojtech Dangl CSc. ()

historik, Historický ústav SAV

Kategória: spoločenské vedy

*

Slovensko

0

domovský štát Slovensko

pohlavie muž

Vzdelanie

1962 Filozoficko-historická fakulta Karlovej Univerzity Praha

Životopis

Pracoviská a významné funkcie:

od 2004 Historický ústav SAV
od 1999 vedecká rada VHÚ (predseda)
1994 - 1999 Odbor vojenskohistorických výskumov (riaditeľ)
1970 - 2004 Vojenský historický ústav
1965-1970 Slovenský pamiatkový ústav pamiatkovej starostlivosti a ochrany prírody Bratislava
1962 - 1965 Múzeum SNP Banská Bystrica

Členstvo vo vedeckých organizáciách:

Slovenská historická spoločnosť
Vedecká rada HÚ SAV
Vedecká rada VHÚ
Slovensko-maďarská historická komisia

Tvorba

Knižné publikácie a monografie:
2012 Vojvodcovia. 111 osobností vojenských dejín Slovenska
2009 Pod zástavou cisára a kráľa
2007 Bitky a bojiská v našich dejinách/2(Od vzniku stálej armády po prvú svetovú vojnu)
2006 Armáda a spoločnosť na prelome 19. a 20. storočia
2005 Bitky a bojiská v našich dejinách (Od Samovej ríše po vznik stálej armády)
1995, 1996 Vojenské dejiny Slovenska, zv. II., III. (spoluautor)
1992 Bethlen proti Habsburkům
1986 Vojenské dějiny Československa, d. II (spoluautor a redaktor)
1986 Slovensko vo víre stavovských povstaní
1984 Bitky a bojiská
1981 Slávni vojvodcovia
1976 Krompachy - pamätné miesto robotníckej vzbury
1970 Čierny orol NKP
1967 Kalište NKP
zdroj: Slovenská akadémia vied

  Mapa

kontaktujte nás

tip na osobnost