sk  |  en
Štvrtok | 21.03.2019, 21:04 | meniny: Blahoslav; zajtra: Beňadik
 • | Medzinárodný deň invalidov

  Medzinárodný deň invalidov sa pripomína od roku 1960 a bol iniciovaný Medzinárodnou federáciou telesne postihnutých – invalidov práce a civilných invalidov (FIMITIC). Deň určený na poskytnutie pomoci ľuďom s telesným postihnutím a upozornenie na pracovné a sociálne problémy, ktorým títo ľudia čelia v spoločnosti.

 • | Medziárodný deň downovho syndrómu

  Svetový deň Downovho syndrómu bol vyhlásený v roku 2006 na podnet organizácií Down Syndrome International (DSI) a European Down Syndrome Association (EDSA). Dátum bol symbolicky odvodený z číslic 3 a 21 (trizómia 21. chromozómu). Cieľom je zvýšiť povedomie ľudí o tomto genetickom ochorení a zapojiť ľudí s Downovým syndrómom do spoločnosti.

 • | Medzinárodný deň bábkarstva

  Medzinárodný bábkarsky zväz - UNIMA, vyhlásený v 2002

 • | Medzinárodný deň pre odstránenie rasovej diskriminácie

  OSN, vyhlásený v 1966, pripomína sa od 1967; v ten deň 1960 polícia zmasakrovala účastníkov pokojnej demonštrácie proti apartheidu v juhoafrickom Sharpeville, zabila 69 ľudí

 • | Svetový deň lesov

  Európska poľnohospodárska konfederácia - ECA, Organizácia Spojených národov pre výživu a poľnohospodárstvo - FAO, iniciovaný v 1971

 • | Svetový deň poézie

  UNESCO, vyhlásený v 1999, oslavuje sa od 2000

 • | Svetový deň zdravého spánku

  Medzinárodná nadácia pre duševné zdravie a neurológiu - IFMHN, vyhlásený v 2001

 • | Týždeň solidarity s národmi bojujúcimi proti rasizmu a rasovej diskriminácii

  21.3.-27.3.

doplňte alebo opravte informácie

PhDr. Vojtech Dangl CSc. ()

historik, Historický ústav SAV

Kategória: spoločenské vedy

*

Slovensko

0

domovský štát Slovensko

pohlavie muž

Vzdelanie

1962 Filozoficko-historická fakulta Karlovej Univerzity Praha

Životopis

Pracoviská a významné funkcie:

od 2004 Historický ústav SAV
od 1999 vedecká rada VHÚ (predseda)
1994 - 1999 Odbor vojenskohistorických výskumov (riaditeľ)
1970 - 2004 Vojenský historický ústav
1965-1970 Slovenský pamiatkový ústav pamiatkovej starostlivosti a ochrany prírody Bratislava
1962 - 1965 Múzeum SNP Banská Bystrica

Členstvo vo vedeckých organizáciách:

Slovenská historická spoločnosť
Vedecká rada HÚ SAV
Vedecká rada VHÚ
Slovensko-maďarská historická komisia

Tvorba

Knižné publikácie a monografie:
2012 Vojvodcovia. 111 osobností vojenských dejín Slovenska
2009 Pod zástavou cisára a kráľa
2007 Bitky a bojiská v našich dejinách/2(Od vzniku stálej armády po prvú svetovú vojnu)
2006 Armáda a spoločnosť na prelome 19. a 20. storočia
2005 Bitky a bojiská v našich dejinách (Od Samovej ríše po vznik stálej armády)
1995, 1996 Vojenské dejiny Slovenska, zv. II., III. (spoluautor)
1992 Bethlen proti Habsburkům
1986 Vojenské dějiny Československa, d. II (spoluautor a redaktor)
1986 Slovensko vo víre stavovských povstaní
1984 Bitky a bojiská
1981 Slávni vojvodcovia
1976 Krompachy - pamätné miesto robotníckej vzbury
1970 Čierny orol NKP
1967 Kalište NKP
zdroj: Slovenská akadémia vied

  Mapa

kontaktujte nás

tip na osobnost