sk  |  en
Sobota | 03.12.2022, 21:07 | meniny: Oldrich; zajtra: Barbora, Barbara
  • | Medzinárodný deň osôb s postihnutím

    Medzinárodný deň osôb so zdravotným postihnutím vyhlásila Organizácia spojených národov (OSN). Myšlienkou je upozorniť na problémy ľudí so zdravotným postihnutím, pochopiť ich, podporiť ich práva a vytvoriť dôstojné a dobré podmienky pre žitie.

  • | Sviatok sv. Františka Xaverského, patrón diela šírenia viery (misionárov)

    Sv. František Xaverský sa narodil 7. apríla 1506 na zámku Xavier neďaleko Pamplony v severnom Španielsku a zomrel v roku 1552. Patrí medzi najväčších misionárov v cirkevných dejinách. Počas svojho života šíril vieru, žil s národom a dokázal v ňom prebudiť záujem o vieru. V roku 1748 bol vyhlásený za patróna Ďalekého východu a v roku 1927 ho pápež Pius XI. vyhlásil za patróna všetkých misií

doplňte alebo opravte informácie

PaedDr. Vojtech Didi ( 81 r.)

hudobný skladateľ, rektor Akadémie umenia v Banskej Bystrici

Kategória: funkcionári, hudba

* 04.12.1940 Slovensko, Trenčín

Slovensko

0

domovský štát Slovensko

pohlavie muž

znamenie strelec

čínske znamenie drak

jubileum od narodenia 81 r.

 

všeobecné informácie

Životopis

Skomponoval 51 diel (opusov). Z jeho skladieb a dirigentskej činnosti bolo natočených 6 CD. Diela V. Didiho interpretovali: Oravská filharmónia Olomouc Janáčkova filharmónia Ostrava Štátna filharmónia Brno Symfonický orchester J. Cikkera Banská Bystrica Štátny komorný orchester Žilina Jeho skladby boli uvedené významnými orchestrami a zbormi. Dirigentský výkon a skladby poznajú a boli uvádzané v mnohých štátoch: Česko, Rakúsko, Maďarsko, Poľsko, Bulharsko, Slovinsko, Francúzsko, Švajčiarsko, Rusko, Litva, Španielsko, Taliansko. Na požiadanie skomponoval povinnú skladbu Canzonetta pre Medzinárodnú súťaž cimbalistov "Eurotalent 2000" v Banskej Bystrici a skladbu pre akordeón ´´Concertino´´ pre Medzinárodnú akordeónovú súťaž v Poprade v roku 2003. Skladba Inspirazione odznela v hlavnom galaprograme na ISCM World Music Days v Ljubljane - Slovenia v roku 2003 ako skladba pre tretie tisícročie.

 

vzdelanie a pôsobenie

1959 - 1987
učiteľ na základnej škole v Turzovke a v Klokočove
1966 - 1969
štúdium popri zamestnaní na Pedagogickej fakulte v Banskej Bystrici ((slovenský jazyk a literatúra, dejepis))
1975 - 1980
Konzervatórium v Brne ((kompozícia a dirigovanie))
1977
Založil miešaný spevácky zbor Kysuca v Čadci.
od roku 1981
je dirigentom a umeleckým vedúcim detského zboru pri zbore Kysuca.
1987
prijal miesto riaditeľa Štátnej opery v Banskej Bystrici a externe vyučuje na Katedre hudobnej a estetickej výchovy Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici.
1988
získal titul PaedDr. (doktor pedagogiky) v odbore učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov, teória vyučovania hudobnej výchovy.
1990-1997
je riaditeľom ZUŠ v Brusne.
1997
získal umelecko-pedagogický titul doc. (docent) v špecializácii dirigovanie a kompozícia.
1997-2000
pôsobil vo funkcii dekana Fakulty múzických umení na Akadémii umení v Banskej Bystrici a zároveň docent kompozície a dirigovania.
2000
je vymenovaný do funkcie rektora Akadémie umení v Banskej Bystrici.
2003
výberovým konaním obsadil funkciu mimoriadneho profesora Akadémie umení v Banskej Bystrici.
2003
bol uvedený ako významná osobnosť SR v encyklopédii Švajčiarskeho vydavateľstva Hübners blawes Who is Who : WHO IS WHO V SLOVENSKEJ REPUBLIKE životopisná encyklopédia významných žien a mužov Slovenska. Technika jeho kompozičnej práce vychádza z trendov hudby 20. a 21. storočia, ale vždy berie ohľad na zvukové možnosti interpretácie.

 

tvorba

Nahrávky:
5 CD zo skladieb autora
1 CD: G. Rossini: Stabat mater (dirigentská práca)
8 MG
nahrávky v slovenskom rozhlase a televízii

Zoznam diel:

1
Človeka ľúb, pieseň pre soprán a klavír
Dáždnik, pieseň pre detský zbor a klavír
V nálade, fugato pre flautu, hoboj, klarinet a fagot
Premena, pre klarinet a klavír
V prírode, päť ľahkých prednesových skladieb pre klavír
Rezonancie, tri časti pre husle a klavír
Malé medailóny, cyklus miešaných zborov a capella
Sláčikové kvarteto
Moravské kvarteto
Čo to ťuká v dúbrave, cyklus zborov pre detské hlasy a klavír

2
Večer, tri spevy pre soprán a symfonický orchester
Kvintensencia, pre veľký symfonický orchester
Dychové kvinteto
Mojim deťom, malá suita pre komorný orchester
Zeme dar, kantáta pre detský hlas, barytón a symfonický orchester
Situácie, tri časti pre trúbku a klavír
Sonet pre ráno, štyri nálady pre komorný orchester
Ako milujú stromy, tri piesne pre barytón a klavír
Si v mojom srdci kráľovnou, tri piesne pre barytón a sláčikové kvarteto

3
Uspávanka pre dcéru, pieseň pre sólový hlas a klavír
Sine amor nihil, cyklus miešaných speváckych zborov a capella
Cínový vojačik, skladba pre detský zbor
Missa Novisoliensis, koncertná omša pre soprán, miešaný zbor a organ (transkripcia pre detský zbor a organ + zložený orchaster)
Hommage a Charlie Chaplin, per flauto, violoncello e pianoforte
Ej, de si ti bula, ľudová pieseň z Grlice upravená pre miešaný zbor<>br
Dýchanie trávy, tri nálady pre klavír
Capriccioso, per pianofore
Koledy, štyri skladby pre detský zbor a malý orchester

4
Počúvaj, počúvaj, per solo, gruppo voci e coro místo
Go down, Moses, spiritual pre miešaný zbor a klavír
Rondo, per solo guattro voci e coro místo
Povej vetrík, oravská ľudová pieseň pre sólový hlas a klavír
Uspávanka pre Kamilku, tri piesne pre detský zbor a klavír
Miniatúry, composizioni per accordeon
Danteho trubadúri, composizioni per pianoforte
Occhi Neri, per soli soprani e coro misto
Tebe to, Láska hovorím, dve piesne pre soprán a klavír

5
Soven čhave soven, per tre soli e coro misto
Musica, per flauto e pianoforte
Inspirazione, composizioni per accordeon
Musica com moto, composizioni per salterio
Canzonetta, composizioni per salterio (povinná skladba MS EUROTALENT 2000)
Musica da camera, composizioni per clorenetto e pianoforte
Otče náš, pre tenor a detský zbor
V jabloňovom sade, kde chodievam za krásou, composizioni per salterio e 15 strumenti d archi
Čo mi hovoril vetrík, drobné skladby pre klavír

6
Vraciam sa k tebe, kolíska moja. Composizioni per salterio e d archi
Concertino, composizioni per fisarmonica
Toccatina, skladba pre miešaný zbor a klavír
Musica lirica, composizione per oboe e d archi
Zabelej sa, zabelej - Spevy z Kysúc pre soprán, tenor, bas, miešaný zbor a orchester

 

Ocenenia:

1994
Počúvaj, počúvaj - Cena za najlepšiu interpretáciu súčasného slovenského autora (V. Didi) na Medzinárodnom festivale V.F. Bystrého v Banskej Bystrici
1995
Sonet pre ráno - Cena Hudobného fondu - Bratislava
1996
Mojim deťom - Osobitná prémia v skladateľskej súťaži v Roku slovenskej hudby (kategória komorné - orchestrálne diela - Bratislava
1996
Hlavná cena za najlepší dirigentský výkon - na Celoslovenskej súťaži komorných zborov (so zborom Canzona Neosolium)
2001
Čestný občan mesta Čadca
2002
Pamätná plaketa za rozvoj Banskobystrického kraja
2005
Cena primátora mesta Turzovka
2005
Osobnosť Kysúc
2005
Cena primátora mesta Banská Bystrica

 

galéria

 

video

zdroj: Akadémia umenia Banská Bystrica
posledná aktualizácia 19.10.2015

  Mapa

kontaktujte nás

tip na osobnost