sk  |  en
Nedeľa | 04.12.2022, 23:49 | meniny: Barbora, Barbara; zajtra: Oto
  • | Sviatok sv. Barbory

    Sv. Barbora žila na konci 3. storočia v Nikomédii v Turecku. Narodila sa v pohanskej rodine. Pre nenaplnenie vôle otca Dioskura vydať sa skončila zavretá vo veži s dvomi oknami, kde tajne študovala, prijala krst a dala vybúrať tretie okno, čo pre ňu symbolizovalo Najsvätejšiu trojicu. Otec ju za tento čin potrestal smrťou. Potrestaný bol aj jej otec, ktorého zasiahol blesk a bol predvedený pred Boží súd. Sv. Barbora je patrónkou baníkov, delostrelcov, veží, roľníkov, architektov, stavebných robotníkov, zvonárov, kováčov a zajatcov.

doplňte alebo opravte informácie

Vojtech Kondrót ( 62 r.)

básnik, prekladateľ, redaktor, autor literatúry pre deti a mládež, publicista, literárny kritik

Kategória: prírodné vedy, spisovatelia

* 27.11.1940 Slovensko, Bratislava

† 19.01.2003 Bratislava

Slovensko

0

domovský štát Slovensko

pohlavie muž

znamenie strelec

čínske znamenie drak

jubileum od úmrtia 19 r.

jubileum od narodenia 82 r.

Vzdelanie

1954 – 1957 gymnázium, Senec
1957 – 1962 matematika a fyzika na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského, Bratislava

Životopis

Bytostne bol zrastený s vidiekom, špecificky s nížinatou podunajskou krajinou. Základom jeho tvorivej túžby bolo byť výlučným lyrikom krajiny, nedozerne rovného slovenského juhu, intímneho rovinného domova, byť jeho lyrickým kartografom. V poézii, v ktorej tematizoval predovšetkým práve rodnú južnoslovanskú rovinu a svoj rodinný život, považoval za rozhodujúce stručnú, presnú a viacvýznamovú výpoveď, založenú na autentickom svedectve. Usiloval sa to dosiahnuť básnickou skratkou doplnenou vysokou mierou biografickosti a faktografickosti. Jednozvučnosť lyrickej krajinomaľby ho stavala pred otázku hľadania svojich ďalších možností. Keďže básne budoval výlučne na princípe opakovania a obmieňania (hra slov i motívov), svet jeho poézie sa uzatváral stále viac do seba.

Jeho básnickú tvorbu najmä v tematickej a poetologickej rovine hlboko ovplyvnilo jeho pedagogické pôsobenie. Charakteristické pre neho boli relatívna originalita a svojprávnosť v koncipovaní aj uskutočňovaní cieľov básnickej tvorby. Mal prirodzený cit pre významové zaťaženie slova a z toho vyplývajúcu precíznu a disciplinovanú tvorbu básnického obrazu. Kritici ho označovali za virtuóza slova.
V centre jeho pozornosti bola výchova mladých adeptov poézie. Bol členom mnohých porôt pre posudzovanie tvorby začínajúcich básnikov a prozaikov, ktorým neúnavne desiatky rokov radil a pomáhal pri ich prvých básnických pokusoch, mnohým bol "krstným otcom" ich prvých knižiek. Začínajúci poeti mohli z jeho poézie čerpať hutnosť a úspornosť vo výraze, zvukovú podobu verša, nápadité rýmy.

Okrem poézie sa venoval i publicistike, literárnej kritike, satire a prekladateľskej činnosti. Ako prekladateľ aktívne uvádzal do našej kultúry maďarskú poéziu. Jeho zbierky a preklady viackrát ocenili. Len niekoľko dní pred smrťou vyšli jeho nové verše v Literárnom týždenníku.

Pôsobenie
1962 – 1963 učiteľ, Tvrdošovce
1963 – 1970 stredoškolský pedagóg, Šurany
1970 – 1980 stredoškolský pedagóg, Ivanka pri Dunaji
1980 – 1986 redaktor pre pôvodnú poéziu, Vydavateľstvo Slovenský spisovateľ, Bratislava
1986 – 1989 šéfredaktor vydavateľstva Mladé letá
1990 – 1996 stredoškolský učiteľ na Tanečnom konzervatóriu, Bratislava
1997 tvorivá dovolenka
1998 – 1999 odborný pracovník Národného literárneho centra, Bratislava
2000 – 2003 pracovník Národného osvetového centra, Bratislava

Tvorba

Poézia
1963 Dúfam, že nevyrušujem, Eva
1965 Prázdniny šestnásťročného
1969 Stromy s nami tromi
1972 Spokornatenie
1974 Pocta (spoluautor, poetická kniha venovaná pamiatke Mirka Nešpora)
1975 Krajina
1977 Podobnosť krajín
1979 Rovina stola
1983 Návrat tou istou cestou
1987 Správy z domova
1989 Poézia Tatier (spoluautor)
1990 Zbierka nevyriešených úloh
1992 Zimopis
1995 Letopis
1997 Definície
1998 Mám bosé srdce
2001 Súkromná modlitba

Básnické antológie
1968 Most cez Dunaj
1980 Mužný vek
1998 Správna chvíľa

Tvorba pre deti
1978 Aký vláčik sa ti páči
1993 Bobrík Ondrík

Výber z poézie
1990 Krajina za domami

Preklady poézie z maďarčiny
1968 Most cez Dunaj (antológia z tvorby maďarských básnikov žijúcich v Slovenskej republike)
1971 Lajos Kassák: Kôň zomrie, vtáky sa rozletia
1972 Sigmond Weöres: Znamenia
1975 Mihály Babits: Ostrov a more
1977 Gyulla Illyés: Ťažká zem
1980 Mužný vek – antológia z tvorby maďarských básnikov žijúcich v Slovenskej republike 

Preklady poézie z češtiny
1987 Karel Sýs: Jesenné kúpanie

Preložené diela
1987 Být při tom (Praha, po česky)
1985 vybrané básne v antológiách: Antológia slovenskej poézie (Tbilisi, po gruzínsky)
1990 Slavackaja paezija (Minsk, po bielorusky)
1996 Malka zvezdna muzika (Sofia, po bulharsky)
zdroj: Encyklopédia Slovenska, III. zväzok, Veda, vydavateľstvo SAV, 1979; Encyklopédia spisovateľov Slovenska, Obzor – Bratislava, 1984; Milan Pišút a kol.: Dejiny slovenskej literatúry, Obzor, Bratislava 1984; Slovník slovenských spisovateľov, Nakladateľstvo LIBRI, Praha 1999; spracovala Viola Tóthová

  Mapa

kontaktujte nás

tip na osobnost