sk  |  en
Štvrtok | 02.02.2023, 19:00 | meniny: Erika, Erik; zajtra: Blažej
  • | Svetový deň mokradí

    V ten deň 1971 v iránskom Ramsare prijali Ramsarskú konvenciu, Dohovor o mokradiach majúcich medzinárodný význam, predovšetkým ako biotopy vodného vtáctva

  • | Svetový deň zasväteného života

    Známy aj ako Deň zasvätený Bohu, bol vyhlásený pápežom Jánom Pavlom II. a oslavuje sa od roku 1997. Katolícki veriaci poznajú 2. február aj ako Sviatok obetovania Pána, ľudovo nazývaný Hromnice.

doplňte alebo opravte informácie

Mgr. art Zdeněk Macháček ( 94 r.)

dirigent, hudobný skladateľ, pedagóg, zaslúžilý umelec

Kategória: hudba

* 15.08.1928 Česko, Brno

Slovensko

0

domovský štát Slovensko

pohlavie muž

znamenie lev

čínske znamenie drak

jubileum od narodenia 94 r.

 

všeobecné informácie

Zdeněk Macháček sa narodil v Brne v rodine poštového zriadenca. Vo veku osem rokov začal začal chodiť do speváckeho zboru a učiť sa hrať na husle, čo natrvalo poznačilo celý jeho život a profesijné smerovanie. Bolo preto prirodzené, že začal študovať na brnianskom konzervatóriu hru na husle a dirigovanie. Odbor hry na husle absolvoval u profesora J. Remeša a odbor dirigovanie u profesora B. Lišku. V rokoch 1949 - 1953 bol Zdeněk Macháček členom Štátnej filharmónie v Brne, kde sa stal vedúcim skupiny II. huslí. Už počas štúdia sa venoval umeleckej práci v rôznych hudobných súboroch ako huslista, ale aj ako dirigent. V týchto rokoch spolupracoval s rôznymi mládežníckymi súbormi. Zaujímavé je spomenúť aj jeho spoluprácu so súborom RADOST pri JAMU v Brne, ktorého členmi boli v tom čase aj českí herci Vlasta Fialová, Josef Somr a dlhoročný osobný priateľ Zdenka Macháčka, Vladimír Menšík a ďalší. Podieľal sa na budovaní spevoherného súboru, najmä orchestra. Tvorivé výsledky a interpretácia operetných diel a muzikálov zaradili divadlo Nová Scéna na popredné miesto nielen v bývalom Československu. Dôkazom je množstvo úspešných zahraničných vystúpení (Nemecko, Holandsko, Dánsko, Švajčiarsko, Rakúsko, Luxemburg, Taliansko). Do dejín slovenského spevoherného divadla sa nezmazateľne zapísal mnohými inscenáciami, ktoré pripravil s kolegami Bedřichom Kramosilom a Borisom Slovákom. O tejto trojici sa právom hovorí ako o zakladateľoch slovenského operetného divadla. Vyše štyridsať rokov spolupracuje Zdeněk Macháček so Symfonickým orchestrom Slovenského rozhlasu. S týmto telesom odohral množstvo koncertov a nahral veľa hudobných nosičov, prevažne operetného a muzikálového žánru – slovenských autorov (Gejza Dusík, Karol Elbert, M. Schneider-Trnavský, M. Novák, T. Andrašovan, T. Šebo Martinský, I. Bázlik, M.Varga, P. Breiner, Z. Mikula, Z. Cón a iní), ale aj skladateľov svetových mien – J. Strauss, Fr. Lehár, E. Kálmán, Fr. von Suppé, K. Millöcker, J. Offenbach, C. Porter, O. Nedbal, L. Berstein a ďalší. Mnohé z koncertov zaznamenala aj Slovenská televízia. Okrem SOSR pracoval Zdeněk Macháček aj s ostatnými veľkými hudobnými telesami, či už to bola Slovenská filharmónia, Filharmónia Košice, ale tiež viaceré hudobné divadlá, medzi nimi Slovenské národné divadlo, Štátna opera v Banskej Bystrici, či Štátna opera v Košiciach. Hudobný skladateľ a dirigent spolupracoval a ešte stále spolupracuje aj so zahraničnými hudobnými divadlami (v Berlíne, Moskve, Prahe, Brne, Budapešti, Varšave). Venuje sa aj piesňam pre deti a detskému hudobnému divadlu. Autorsky spolupracoval aj s Orchestrom ľudových nástrojov, pre ktorý napísal, upravil a inštrumentoval ľudové piesne z moravsko-slovenského pomedzia. Na bratislavskej VŠMU pôsobil dvanásť rokov ako pedagóg - vyučoval dirigovanie operety a muzikálu. Dlhé roky je predsedom poroty Medzinárodnej speváckej súťaže operety a muzikálu, ktorá sa koná v Komárne, v rodisku svetového hudobného skladateľa Franza Lehára.

 

vzdelanie a pôsobenie

1944 - 1950
Konzervatórium v Brne ((husle – Hiezler, od 1948 J. Remeš))
1948 - 1951
Konzervatórium v Brne ((dirigovanie – Bohumír Liška))
1960 - 1964
VŠMU ((orchestrálne dirigovanie – Ľudovít Rajter))
1949-1953
bol Zdeněk Macháček členom Štátnej filharmónie v Brne, kde sa stal vedúcim skupiny II. huslí. Už počas štúdia sa venoval umeleckej práci v rôznych hudobných súboroch ako huslista, ale aj ako dirigent. V týchto rokoch spolupracoval s rôznymi mládežníckymi súbormi. Zaujímavé je spomenúť aj jeho spoluprácu so súborom RADOST pri JAMU v Brne, ktorého členmi boli v tom čase aj českí herci Vlasta Fialová, Josef Somr a dlhoročný osobný priateľ Zdenka Macháčka, Vladimír Menšík a ďalší.
OD 1951
koncertný majster skupiny 2. huslí v Symfonickom orchestri brněnského kraje (dnešná Filharmonie Brno) a dirigent súboru Radost pri JAMU v Brne
1953
dirigent Vojenského umeleckého súboru kpt. J. Nálepku v Bratislave
1957-1999
šéfdirigent a 1981 – 1983 aj umelecký vedúci spevohry Novej scény v Bratislave (pozvanie na festival Berliner Festtage a vystúpenia vo Varšave, Belehrade, Nemecku, Holandsku, Belgicku, Luxembursku a i.)
1975-1982
hosťovanie v moskovskom divadle operety so sólistami Novej scény, opakované vystúpenia v Berlíne, Sofii a Prahe
1975-1987
pedagóg dirigovania na VŠMU
2008
dirigoval Viva Musica Festival Orchestra na medzinárodnom festivale Viva Musica! v Bratislave

 

tvorba

Diskografia:

LP:

J. Strauss: Cigánsky barón
J. Strauss: Noc v Benátkach
Výber operetných árií: Z operety do operety
Výber operetných árií: Zo sveta operety
Výber operetných árií: Nesmrteľný Lehár
Spevákov portrét: Karol Vlach
I.Bázlik: Plné vrecká peňazí
Varga-Hammel: Cyrano z predmestia

CD:

Opereta Galla: Výber z operetných árií
Opereta láska moja
Čo sa mi môže stať
Zahraj primáš
G. Dusík: Hrnčiarsky bál

V archíve Slovenského rozhlasu: nahrávky predohier, árií, duet i celých operiet
V archíve Slovenskej televízie : záznamy operiet a operetných koncertov

 

Ocenenia:

26.04.1979
Zaslúžilý umelec – za dlhoročnú obetavú prácu v oblasti operetného a hudobno- zábavného divadla
16.09.1998
Cena Novej scény – k životnému jubileu za dlhoročné pôsobenie v NS
Spoločná cena Zväzu slovenských divadelných umelcov za rok 1968 za inscenáciu muzikálu Man of La Mancha
05.09.2001
Pamětní diplom OLDŘICHA NOVÉHO – za významný prínos k rozvoju hudobno-zábavného divadla ( udelila Asociácia profesionálnych divadiel Českej republiky)
zdroj: Monika Bučanová-Macháčková
posledná aktualizácia 25.01.2016

  Mapa

kontaktujte nás

tip na osobnost