sk  |  en
Pondelok | 26.09.2022, 05:14 | meniny: Edita; zajtra: Cyprián
  • | Európsky deň jazykov

    Európsky deň jazykov bol vyhlásený v roku 2001 a je organizovaný Radou Európy a Európskou komisiou. Deň je oslavou jazykovej rôznorodosti členských krajín, ktoré tvoria súčasť bohatého kultúrneho dedičstva a tradícií. Cieľom je tiež podpora občanov k učeniu nových jazykov, vďaka ktorým si zvyšujú svoje šance na štúdium, prácu a lepší život v rámci EÚ.

doplňte alebo opravte informácie

Zelenay Pavol ( 94 r.)

hudobný skladateľ, aranžér, organizátor hudobného života

Kategória: hudba

* 15.04.1928 Slovensko, Zohor

Slovensko

0

domovský štát Slovensko

pohlavie muž

znamenie baran

čínske znamenie drak

jubileum od narodenia 94 r.

 

všeobecné informácie

Popri hudobných aktivitách sa venoval aj teoretickej a publikačnej činnosti. Zameriaval sa na dokumentáciu a prieskum slovenskej populárnej hudby. Je autorom antológie tvorby 30. až 60. rokov, ktorá vyšla vo viacerých dieloch (1 – 10), syntetickej odbornej publikácie o slovenskej populárnej hudbe od počiatkov po 70-te roky 20. storočia.

Je autor inštrumentálnych a vokálnych skladieb populárnej hudby, swingu a vyššieho populáru. Napísal viacero scénických a filmových hudieb, niekoľko šansónov ako aj skladieb pre dychovú hudbu.

Popri redakčnej práci rozhlasového hudobného redaktora sa venoval problematike využitia počítača v oblasti programovania hudby.

Bol predsedom a členom Pracovnej skupiny autorov populárnej hudby na Zväze slovenských skladateľov. Spolu so skladateľom Jánom Siváčkom sa zaslúžil o vznik Medzinárodného festivalu tanečnej piesne (MFTP) Bratislavská lýra ako medzinárodného súťažného festivalu populárnej hudby, ktorý sa každoročne konal v Bratislave v rokoch 1966 – 1989, kde v rôznych funkciách pôsobil vyše 25 rokov.

 

 

vzdelanie a pôsobenie

1952 -
SVŠT, Stavebná fakulta (počas vysokej školy študoval súkromne klarinet u M. Pongráca v Bratislave;)
swingovej a džezovej hudbe sa venoval ešte v Piešťanoch v školskej skupine Tiger Jazz Band a neskôr hral v študentských skupinách Luňáci a Night Club;
1949
sa spolupodieľal na vzniku vysokoškolského bigbandu Vysokoškolského tanečného orchestra - prvýkrát na Slovensku tam uplatnili prvky moderného džezu;
Pavol Zelenay spolupracoval aj s významným slovenským swingovým telesom Kolektív, neskôr aj s Orchestrom Jána Siváčka a Dixielandom Siloša Pohanku.
1950
nahral v bratislavskom rozhlase prvú skladbu a po dvoch rokoch vyšla jeho prvá platňa;
koncom 50. rokov
bol hudobníkom v Tatra revue, v tomto období aranžoval desiatky skladieb, spolupracoval napríklad na celých programoch divadla napr. Sen noci šansónovej, Á la carte a i. Spolupracoval aj na TV muzikále Škandál v Melodias banke (1966), a seriál So slovenskou tanečnou hudbou (1966);
1967-1988
vedúci Redakcie populárnej hudby Čs. rozhlasu v Bratislave, kde systemizoval nahrávanie skladieb slovenskej populárnej hudby – napríklad umožňoval nahrávanie aj rockovým hudobníkom, napr. inicioval nahratie prelomového albumu skupiny Prúdy Zvoňte, zvonky (Supraphon 1969, Opus 1990); práca Tanečného orchestra Čs. rozhlasu rozvinula výraznejšie činnosť, začala sa využívať stereofónia a pod.
je autorom stoviek inštrumentálnych a vokálnych skladieb populárnej hudby, swingu, a vyššieho populáru; v 50. rokoch jeho skladby spievali napr. V. Palátová, F. K. Veselý, B. Littmannová, M. Olláryová, G, Hermelyová; v 60. rokoch najmä J. Krištof, Z. Lonská, Z. Kratochvíl; v 70. rokoch najmä K. Duchoň, J. Kocianová, E. Kostolányiová a v 80. rokoch E. Martincová, B. Dubasová a i.
v 90 rokoch
sa mu podarilo dramaturgicky pripraviť projekt Antológia slovenskej populárnej hudby, ktorá výberovo mapuje obdobie základov populárnej hudby obdobia 1933-64. Projekt vychádzal postupne od r. 1991 vo viacerých vydavateľstvách na 10 CD nosičoch do r. 2007, v r. 2008 vyšiel v reedícii ako súborný komplet 10 CD;

 

tvorba

Bibliografia:
Ako hrať do tanca (1964)
K dejinám slovenskej tanečnej hudby (spolu s L. Šoltýsom, 1970)

Diskografia:
Leto a láska (Opus, 1978)
Pavol Zelenay – výber (Slovenský rozhlas 2000)
Najkrajšie piesne Pavla Zelenaya (Opus, 2009)

 

Ocenenia:

2008
Pavol Zelenay bol ocenený prijatím do Siene slávy - Cenou Slovenského ochranného zväzu autorského (1998) a Krištáľovým krídlom za celoživotnú tvorbu

 

galéria

zdroj: PhDr. Martin Jurčo, SRo 2009
posledná aktualizácia 08.02.2016

  Mapa

kontaktujte nás

tip na osobnost