sk  |  en
Streda | 04.05.2016, 13:40 | meniny: Florián; zajtra: Lesia, Lesana
 • | Sviatok sv. Floriána – patróna hasičov (Medzinárodný deň hasičov)

  Sv. Florián, patrón hasičov, sa zobrazuje ako rímsky vojak s prilbou na hlave, v ľavej ruke so zástavou, v pravej s nádobou na vodu, ktorou zalieva oheň na horiacom dome. Stelesňuje vlastnosti každého hasiča ako je vytrvalosť, odvaha, česť, ochota nezištne pomôcť blížnemu a schopnosť sebaobetovania. Pri príležitosti tohto sviatku mnohé hasičské záchranné zbory organizujú Dni otvorených dverí. Verejnosť si tak môže prezrieť zázemie stanice, ale aj mobilnú požiarnu techniku. Medzinárodný deň hasičov sa pripomína od roku 1999. Vznikol na podnet pripomenutia si piatich obetí, hasičov, ktorí za tragických okolností zomreli pri požiari v Austrálii. V tento deň si ctíme obete a vyjadrujeme podporu a uznanie hasičov po celom svete, ktorí zasvätili svoj život k ochrane bezpečnosti nás všetkých.

 • | Výročie úmrtia M. R. Štefánika

  V tento deň spomíname na výročie smrti nášho hrdinu, vedca a politika Milana Rastislava Štefánika, ktorý tragicky zomrel pri zrútení lietadla neďaleko Ivánky pri Dunaji. Bojoval za slobodu svojho národa, za jeho jednotu proti utlačovateľom slovenského národa a pričinil sa o vznik prvej Československej republiky. Je vzorom vojenskej cnosti a hrdinstva

doplňte alebo opravte informácie

Ing. Arch. Jaroslav Izák ( 61 r.)

bývalý minister životného prostredia (júl 2006 - august 2008)

Kategória: vláda

* 25.04.1955

Slovensko

0

domovský štát Slovensko

pohlavie muž

znamenie býk

čínske znamenie koza

jubileum od narodenia 61 r.

Vzdelanie

 • 1970 - 1974 stredoškolské, Gymnázium Handlová
 • 1974 - 1980 vysokoškolské, SVŠT - Fakulta architektúry Bratislava

  Iné odborné vzdelanie a osobitné skúsenosti :

 • 1991 odborné skúšky a člen Slovenskej komory architektov
 • 1992 spôsobilosti na vybrané činnosti vo výstavbe - projektovanie stavbyvedúci stavebný dozor
 • 1995 osvedčenie o osobitnej odbornej spôsobilosti vykonávať štátnu správu pre životné prostredie a prednostu úradu pre životné prostredie, vydané Ministerstvom životného prostredia SR.
 • 1995 certifikát na Riešenie konfliktov v ochrane a tvorbe životného prostredia, vydaný, Environmental Training Projekt for Central and Eastern Europe USAID.
 • 1999 kurz vedúcich pracovníkov, primátorov a starostov v samosprávnych orgánoch miest a obcí
 • 2001 osvedčenie pre štatutárnych zástupcov v oblasti BOZP + PO, vydané Ústavom vzdelávania a služieb, katedrou techniky Bratislava.

  Životopis

  Prax:

 • 1980 - 1988 Priemstav Prievidza - projektant, stavbyvedúci, vedúci odboru KPD, vedúci útvaru zahraničných vzťahov
 • 1989 - 1991 MsNV Handlová - predseda MsNV
 • 1991- 1994 Primátor mesta Handlová
 • 1995 - 1999 Okresný úrad Prievidza, prednosta Obvodného úradu životného prostredia
 • 1999 - 2002 Primátor mesta Handlová
 • 2003 Hater s.r.o. Handlová - vedúci investičnej výstavby
 • od roku 2004 manažér a podnikateľ v oblasti architektúry, ŽP a stavebníctva
 • od roku 2005 poslanec VÚC Trenčianskeho samosprávneho kraja

  Politická príslušnosť:

 • Slovenská národná strana od 1990
 • predseda OR SNS v Prievidzi
 • člen KR SNS Trenčín

  Konverzačné jazyky - ruský, nemecký

  Jaroslav Izák je ženatý, má dve dospelé deti, syna a dcéru.
 • člen Slovenského zväzu architektov čestný predseda plaveckého klubu, šport, umenie, kultúra
  zdroj: Úrad vlády SR

    Mapa

  kontaktujte nás

  tip na osobnost