sk  |  en
Štvrtok | 26.05.2016, 12:28 | meniny: Dušan; zajtra: Iveta
 • | Európsky deň susedov

  Prvý Deň susedov sa uskutočnil v jednej štvrti v Paríži v roku 1999 a postupne sa pridávali jednotlivé krajiny. Európsky deň susedov je podporovaný Európskou federáciou miestnej solidarity od roku 2003. Vznikol ako reakcia na vzájomné odcudzovanie ľudí a je určený na podporu súdržnosti, vytváranie nových priateľstiev a medziľudských vzťahov.

doplňte alebo opravte informácie

Ing. Arch. Jaroslav Izák ( 61 r.)

bývalý minister životného prostredia (júl 2006 - august 2008)

Kategória: vláda

* 25.04.1955

Slovensko

0

domovský štát Slovensko

pohlavie muž

znamenie býk

čínske znamenie koza

jubileum od narodenia 61 r.

Vzdelanie

 • 1970 - 1974 stredoškolské, Gymnázium Handlová
 • 1974 - 1980 vysokoškolské, SVŠT - Fakulta architektúry Bratislava

  Iné odborné vzdelanie a osobitné skúsenosti :

 • 1991 odborné skúšky a člen Slovenskej komory architektov
 • 1992 spôsobilosti na vybrané činnosti vo výstavbe - projektovanie stavbyvedúci stavebný dozor
 • 1995 osvedčenie o osobitnej odbornej spôsobilosti vykonávať štátnu správu pre životné prostredie a prednostu úradu pre životné prostredie, vydané Ministerstvom životného prostredia SR.
 • 1995 certifikát na Riešenie konfliktov v ochrane a tvorbe životného prostredia, vydaný, Environmental Training Projekt for Central and Eastern Europe USAID.
 • 1999 kurz vedúcich pracovníkov, primátorov a starostov v samosprávnych orgánoch miest a obcí
 • 2001 osvedčenie pre štatutárnych zástupcov v oblasti BOZP + PO, vydané Ústavom vzdelávania a služieb, katedrou techniky Bratislava.

  Životopis

  Prax:

 • 1980 - 1988 Priemstav Prievidza - projektant, stavbyvedúci, vedúci odboru KPD, vedúci útvaru zahraničných vzťahov
 • 1989 - 1991 MsNV Handlová - predseda MsNV
 • 1991- 1994 Primátor mesta Handlová
 • 1995 - 1999 Okresný úrad Prievidza, prednosta Obvodného úradu životného prostredia
 • 1999 - 2002 Primátor mesta Handlová
 • 2003 Hater s.r.o. Handlová - vedúci investičnej výstavby
 • od roku 2004 manažér a podnikateľ v oblasti architektúry, ŽP a stavebníctva
 • od roku 2005 poslanec VÚC Trenčianskeho samosprávneho kraja

  Politická príslušnosť:

 • Slovenská národná strana od 1990
 • predseda OR SNS v Prievidzi
 • člen KR SNS Trenčín

  Konverzačné jazyky - ruský, nemecký

  Jaroslav Izák je ženatý, má dve dospelé deti, syna a dcéru.
 • člen Slovenského zväzu architektov čestný predseda plaveckého klubu, šport, umenie, kultúra
  zdroj: Úrad vlády SR

    Mapa

  kontaktujte nás

  tip na osobnost