sk  |  en
Streda | 27.10.2021, 05:54 | meniny: Sabína; zajtra: Dobromila
 • | Svetový deň audiovizuálneho dedičstva

  Svetový deň audiovizuálneho dedičstva bol vyhlásený na Generálnej konferencii UNESCO v roku 2005. Obsahom audiovizuálneho dedičstva sú audiovizuálne dokumenty ako filmy, rozhlasové a televízne programy, audio a video nahrávky. Cieľom tohto dňa je zvýšiť medzinárodné povedomie o probléme zachovania audiovizuálneho dedičstva, o jeho krehkosti a zraniteľnosti.

doplňte alebo opravte informácie

JUDr. Milan Karabín ( 72 r.)

bývalý predseda Najvyššieho súdu SR

Kategória: súdnictvo

* 21.09.1949 Poprad, Matejovce

Slovensko

0

domovský štát Slovensko

pohlavie muž

znamenie panna

čínske znamenie byvol

jubileum od narodenia 72 r.

Vzdelanie

1973 Právnická fakulta Karlovej univerzity v Prahe, po zložení rigoróznej skúšky získal titul doktora práv
1968 Stredná ekonomická škola v Košiciach
1964 Základná škola v Matejovciach

Životopis

Priebeh zamestnaní:

 • september 2003 - 2008 predseda Najvyššieho súdu SR a Súdnej rady SR
 • 1998-2003 predseda tresného senátu Najvyššieho súdu SR
 • december 1997 odvolaný Národnou radou SR z funkcie predsedu Najvyššieho súdu SR na základe vlastnej žiadosťi
 • feruár 1996 zvolený Národnou radou SR za predsedu Najvyššieho súdu SR
 • od r. 1989 menovaný predsedom Najvyššiecho súdu SR za predsedu senátu trestného kolégia Najvyššieho súdu SR
 • od r. 1982 sudca Najvyššieho súdu SR, Bratislava
 • december 1974 - 1982 sudca Okresného súdu v Poprade, neskôr Krajského súdu v Košiciach, venoval sa tresnému právu
 • 1973-1974 justičný čakateľ na Krajskom súde v Košiciach, vykonal sudcovskú skúšku

  Je ženatý, má jedného syna. Ovláda anglický a nemecký jazyk

  Tvorba

  Množstvo publikácií a judikačnej činnosti v trestnoprávnej oblasti.
 • zdroj: Ústavný súd SR

    Mapa

  kontaktujte nás

  tip na osobnost