sk  |  en
Piatok | 26.04.2019, 02:43 | meniny: Jaroslava; zajtra: Jaroslav
  • | Svetový deň dierkovej fotografie

    Svetový deň dierkovej fotografie - Svetový deň dierkovej fotografie sa pripomína od roku 2001. Ide o udalosť vytvorenú na podporu a oslavu umenia dierkových fotografií, ktoré sú vytvorené bez objektívu, len cez malú dierku. Tento deň je príležitosťou ukryť sa pre technologickým svetom, v ktorom žijeme, a stať sa svedkom prostého aktu tvorby fotografie.

  • | Svetový deň duševného vlastníctva

    Svetová organizácia duševného vlastníctva WIPO, oslavuje sa od 2001

  • | Svetový deň modlitieb za kňazské a rehoľné povolania

    Svetový deň modlitieb za kňazské a rehoľné povolania je oslavou povolania a poslania kňazov a zasvätených osôb, ktorí svoj život zasvätili viere v Ježiša Krista a službe blížnym.

doplňte alebo opravte informácie

Zuzana Čaputová ()

advokátka, aktivistka, laureátka prestížnej medzinárodnej Goldmanovej ceny.

Kategória: spoločnosť, tretí sektor

* Slovensko, Pezinok

Slovensko

0

domovský štát Slovensko

pohlavie žena

 

všeobecné informácie

Vyštudovala právnickú fakultu Univerzity Komenského v Bratislave, ktorú úspešne ukončila v roku 1996 a získala titul Magistra práv.  
Počas celého štúdia i po jeho skončení pracovala v miestnej samospráve v Pezinku, najskôr ako asistentka na právnom oddelení a neskôr ako zástupkyňa prednostu mestského úradu.
Od roku 1998 pôsobí v treťom sektore a pracovala ako projektová manažérka v občianskom združení EQ Klub na projekte rozvoja miestnych komunít.
Od roku 2001 spolupracuje s VIA IURIS, od roku 2010 ako advokátka. (VIA IURIS je občianske združenie, ktoré od roku 1993 pomáha ľuďom obhajovať svoje práva a zúčastňovať sa na rozhodovaní o veciach verejných. Prispieva k tomu, aby štátne orgány konali zodpovedne a zúčastňuje sa na reforme slovenského súdnictva.)
V rámci tejto spolupráce sa venuje téme „verejná kontrola verejnej moci“, najmä efektívnemu a transparentnému výkonu samosprávy, nakladaniu s jej majetkom, ďalej téme „zodpovednosť verejných činiteľov“ a tiež účasti verejnosti na rozhodovaní o veľkých investičných zámeroch. Realizuje analytické práce, poskytuje právnu pomoc občanom v uvedených oblastiach a podieľa sa na tvorbe a presadzovaní legislatívnych zmien v oblasti nakladania s majetkom.
V rokoch 1998 až 1999 absolvovala vzdelávací cyklus „Všeobecný manažment - Manažment zmeny“ a v roku 1999 tréning ARK s.r.o. - Mediácia, akreditovaný MŠ SR. Je spoluautorkou viacerých  publikácii.
Je členkou celosvetovej siete environmentálnych právnikov ELAW.

V roku 2016 získala za boj proti pezinskej skládke odpadov Goldmanovu environmentálnu cenu udelovanú Nadáciou Goldman Environmental Foundation. Významné medzinárodné ocenenie za pôsobenie v rámci iniciatívy proti skládke, ako aj za dlhoročnú právnickú prácu v oblasti ochrany životného prostredia, si prevzala v San Franciscu (USA).
(Goldmanova cena je často prirovnávaná k Nobelovej cene v oblasti environmentalis­tiky, udeľuje sa od roku 1990. Jej laureátov nominujú renomované environmentálne organizácie a experti z celého sveta za trvalý a významný prínos v oblasti ochrany životného prostredia. Vyberá ich medzinárodná porota. Cena má zviditeľniť nielen jej držiteľov, ale najmä ich prácu. Odovzdávajú ju každoročne v apríli v čase celosvetových osláv Medzinárodného Dňa zeme v San Franciscu.)

acerých publikácii a členkou celosvetovej siete environmentálnych právnikov ELAW.

 

galéria

 

video

posledná aktualizácia 21.05.2016

  Mapa

kontaktujte nás

tip na osobnost