sk  |  en
Štvrtok | 20.02.2020, 00:43 | meniny: Lívia; zajtra: Eleonóra
  • | Svetový deň sociálnej spravodlivosti

    Vyhlásený novembri roku 2007 na zasadnutí Valného zhromaždenia OSN a pripomíname si ho od roku 2009. Členské štáty sa venujú podpore sociálneho rozvoja ostatných členských krajín.

doplňte alebo opravte informácie

Zuzana Čaputová ()

advokátka, aktivistka, laureátka prestížnej medzinárodnej Goldmanovej ceny.

Kategória: spoločnosť, tretí sektor

* Slovensko, Pezinok

Slovensko

0

domovský štát Slovensko

pohlavie žena

 

všeobecné informácie

Vyštudovala právnickú fakultu Univerzity Komenského v Bratislave, ktorú úspešne ukončila v roku 1996 a získala titul Magistra práv.  
Počas celého štúdia i po jeho skončení pracovala v miestnej samospráve v Pezinku, najskôr ako asistentka na právnom oddelení a neskôr ako zástupkyňa prednostu mestského úradu.
Od roku 1998 pôsobí v treťom sektore a pracovala ako projektová manažérka v občianskom združení EQ Klub na projekte rozvoja miestnych komunít.
Od roku 2001 spolupracuje s VIA IURIS, od roku 2010 ako advokátka. (VIA IURIS je občianske združenie, ktoré od roku 1993 pomáha ľuďom obhajovať svoje práva a zúčastňovať sa na rozhodovaní o veciach verejných. Prispieva k tomu, aby štátne orgány konali zodpovedne a zúčastňuje sa na reforme slovenského súdnictva.)
V rámci tejto spolupráce sa venuje téme „verejná kontrola verejnej moci“, najmä efektívnemu a transparentnému výkonu samosprávy, nakladaniu s jej majetkom, ďalej téme „zodpovednosť verejných činiteľov“ a tiež účasti verejnosti na rozhodovaní o veľkých investičných zámeroch. Realizuje analytické práce, poskytuje právnu pomoc občanom v uvedených oblastiach a podieľa sa na tvorbe a presadzovaní legislatívnych zmien v oblasti nakladania s majetkom.
V rokoch 1998 až 1999 absolvovala vzdelávací cyklus „Všeobecný manažment - Manažment zmeny“ a v roku 1999 tréning ARK s.r.o. - Mediácia, akreditovaný MŠ SR. Je spoluautorkou viacerých  publikácii.
Je členkou celosvetovej siete environmentálnych právnikov ELAW.

V roku 2016 získala za boj proti pezinskej skládke odpadov Goldmanovu environmentálnu cenu udelovanú Nadáciou Goldman Environmental Foundation. Významné medzinárodné ocenenie za pôsobenie v rámci iniciatívy proti skládke, ako aj za dlhoročnú právnickú prácu v oblasti ochrany životného prostredia, si prevzala v San Franciscu (USA).
(Goldmanova cena je často prirovnávaná k Nobelovej cene v oblasti environmentalis­tiky, udeľuje sa od roku 1990. Jej laureátov nominujú renomované environmentálne organizácie a experti z celého sveta za trvalý a významný prínos v oblasti ochrany životného prostredia. Vyberá ich medzinárodná porota. Cena má zviditeľniť nielen jej držiteľov, ale najmä ich prácu. Odovzdávajú ju každoročne v apríli v čase celosvetových osláv Medzinárodného Dňa zeme v San Franciscu.)

acerých publikácii a členkou celosvetovej siete environmentálnych právnikov ELAW.

 

galéria

 

video

posledná aktualizácia 21.05.2016

  Mapa

kontaktujte nás

tip na osobnost