sk  |  en
Štvrtok | 21.11.2019, 10:26 | meniny: Elvíra; zajtra: Cecília
  • | Deň filozofie

    Svetový deň filozofie oslavuje význam a dôležitosť filozofie od roku 2005 a je podporovaný organizáciou UNESCO. Deň vytvára priestor a príležitosť pre ľudí, aby otvorene zdieľali svoje myšlienky, diskutovali ich, prezentovali nové nápady a inšpirácie. Cieľom je šírenie filozofického bohatstva a podpora výmeny názorov a postojov.

  • | Svetový deň televízie

    V tento deň si od roku 1996 pripomíname Svetový deň televízie (World Television Day). Oslavujeme ho na počesť prvého Svetového televízneho fóra pri OSN, ktoré sa uskutočnilo práve v tento deň. Úlohou sviatku je podporovať výmenu televíznych programov zameraných na propagáciu mieru, bezpečnosti, ekonomického a sociálneho rozvoja a na podporu kultúrnych výmien.

  • | World Hello Day

    Svetový deň pozdravov sa oslavuje od roku 1973. Tento deň vznikol ako reakcia na vojnu medzi Izraelom a Egyptom a poukazuje na význam osobnej komunikácie pre zachovanie mieru, ktorý je dôležitý v rámci domova, komunity, národa a celom svete.

doplňte alebo opravte informácie

Zuzana Čaputová ()

advokátka, aktivistka, laureátka prestížnej medzinárodnej Goldmanovej ceny.

Kategória: spoločnosť, tretí sektor

* Slovensko, Pezinok

Slovensko

0

domovský štát Slovensko

pohlavie žena

 

všeobecné informácie

Vyštudovala právnickú fakultu Univerzity Komenského v Bratislave, ktorú úspešne ukončila v roku 1996 a získala titul Magistra práv.  
Počas celého štúdia i po jeho skončení pracovala v miestnej samospráve v Pezinku, najskôr ako asistentka na právnom oddelení a neskôr ako zástupkyňa prednostu mestského úradu.
Od roku 1998 pôsobí v treťom sektore a pracovala ako projektová manažérka v občianskom združení EQ Klub na projekte rozvoja miestnych komunít.
Od roku 2001 spolupracuje s VIA IURIS, od roku 2010 ako advokátka. (VIA IURIS je občianske združenie, ktoré od roku 1993 pomáha ľuďom obhajovať svoje práva a zúčastňovať sa na rozhodovaní o veciach verejných. Prispieva k tomu, aby štátne orgány konali zodpovedne a zúčastňuje sa na reforme slovenského súdnictva.)
V rámci tejto spolupráce sa venuje téme „verejná kontrola verejnej moci“, najmä efektívnemu a transparentnému výkonu samosprávy, nakladaniu s jej majetkom, ďalej téme „zodpovednosť verejných činiteľov“ a tiež účasti verejnosti na rozhodovaní o veľkých investičných zámeroch. Realizuje analytické práce, poskytuje právnu pomoc občanom v uvedených oblastiach a podieľa sa na tvorbe a presadzovaní legislatívnych zmien v oblasti nakladania s majetkom.
V rokoch 1998 až 1999 absolvovala vzdelávací cyklus „Všeobecný manažment - Manažment zmeny“ a v roku 1999 tréning ARK s.r.o. - Mediácia, akreditovaný MŠ SR. Je spoluautorkou viacerých  publikácii.
Je členkou celosvetovej siete environmentálnych právnikov ELAW.

V roku 2016 získala za boj proti pezinskej skládke odpadov Goldmanovu environmentálnu cenu udelovanú Nadáciou Goldman Environmental Foundation. Významné medzinárodné ocenenie za pôsobenie v rámci iniciatívy proti skládke, ako aj za dlhoročnú právnickú prácu v oblasti ochrany životného prostredia, si prevzala v San Franciscu (USA).
(Goldmanova cena je často prirovnávaná k Nobelovej cene v oblasti environmentalis­tiky, udeľuje sa od roku 1990. Jej laureátov nominujú renomované environmentálne organizácie a experti z celého sveta za trvalý a významný prínos v oblasti ochrany životného prostredia. Vyberá ich medzinárodná porota. Cena má zviditeľniť nielen jej držiteľov, ale najmä ich prácu. Odovzdávajú ju každoročne v apríli v čase celosvetových osláv Medzinárodného Dňa zeme v San Franciscu.)

acerých publikácii a členkou celosvetovej siete environmentálnych právnikov ELAW.

 

galéria

 

video

posledná aktualizácia 21.05.2016

  Mapa

kontaktujte nás

tip na osobnost