sk  |  en
Sobota | 07.12.2019, 18:08 | meniny: Ambróz; zajtra: Marína
  • | Medzinárodný deň civilnej leteckej prepravy – ICAO

    Tento deň bol v roku 1996 vyhlásený Medzinárodnou organizáciou civilného letectva (ICAO) za Medzinárodný deň civilnej leteckej prepravy (International Day of civil air traffic). Bol vyhlásený na počesť podpísania Dohovoru o medzinárodnom civilnom letectve, ktorým založili ICAO.

doplňte alebo opravte informácie

prof. RNDr. László Miklós DrSc. Dr. h. c. ( 70 r.)

bývalý poslanec NR SR, SMK-MKP, 1998 - 2006 minister životného prostredia SR

Kategória: prírodné vedy, politické strany

* 24.01.1949 Tornaľa

Slovensko

0

domovský štát Slovensko

pohlavie muž

znamenie vodnár

čínske znamenie byvol

jubileum od narodenia 70 r.

 

všeobecné informácie

László Miklós je slovenský politik. Počas dvoch vlád Mikuláša Dzurindu bol minister životného prostredia od roku 1998 do 2006.

 - ženatý

- 2 dcéry

- jazyky: anglický, ruský, maďarský a nemecký

 

 

vzdelanie a pôsobenie

1997 -
Fakulta ekológie a environmentalistiky TU Zvolen
1994 -
(DrSc.,Slovenská akadémia vied, Bratislava)
1993 -
(Doc., Fakulta ekológie a environmentalistiky TU Zvolen)
1983 -
(CSc., Přírodovědecká fakulta Univerzity J.E. Purkyně Brno)
1975 -
(RNDr., Prírodovedecká fakulta UK Bratislava)
1968 - 1973
odbor fyzická a regionálna geografia
1994 -
Open University UK - CUB Bratislava ("Efektívny manažér")
1994 -
Open University UK - CUB Bratislava ("Environment")
od r. 2006
poslanec NR SR
1998 - 2006
minister životného prostredia Slovenskej republiky
od r. 1996
hosťujúci profesor - Technische Universität, Wien
1995-1998
hosťujúci profesor - Universität f. Bodenkultur Wien
1994-1995
hosťujúci profesor - Roskilde University Centre, Dánsko
1992-1994
vedúci oddelenia Ústavu krajinnej ekológie SAV, predseda vedeckej rady
1990-1992
podpredseda Slovenskej komisie pre životné prostredie a námestník ministra
1973-1990
Ústav experimentálnej biológie a ekológie (CBEV)
od r. 1995
Ústav krajinnej ekológie SAV, vedúci vedecký pracovník, vedúci Oddelenia krajinnoekologických syntéz
od r. 1995
Katedra UNESCO pre ekologické vedomie a trvalo udžateľný rozvoj FEE TU Zvolen v Banskej Štiavnici, vedúci katedry

 

tvorba

Autor alebo spoluautor: viac ako 20 záverečných správ z vedeckých projektov, 16 kníh alebo samostatné kapitoly v knižných publikáciách (9 v zahraničí), 5 editovaných publikácií, l3 učebných textov, viac ako l60 vedeckých a odborných článkov v časopisoch a zborníkoch na Slovensku, viac ako 50 v zahraničí, viac ako 90 prednášok na Slovensku a viac ako 90 v zahraničí na konferenciách, sympóziách seminároch, viac ako 60 expertíz a odborných posudkov, viac ako 40 ekologických plánov a projektov, viac ako 75 rozhovorov pre tlač, rádio, televíziu. Viac ako 170 citácií vedeckých prác, z toho viac ako 50 v zahraničí.

 

Ocenenia:

1993
Tribute of Appreciation from the Administrator of US EPA
1984
Gold medal of the State Commission for the Environmental Protection of Bulgaria

 

iné infomácie

1989 - zakladateľ ekologickej strany Trend Tretieho Tisícročia, od 2003 člen republikového predsedníctva SMK. jún 1990 - september 1992 - Slovenská komisia pre životné prostredie, Bratislava, podpredseda - námestník ministra, 1998 - 2002 - minister životného prostredia, 2002 - poslanec NR SR, mandát neuplatnil, pretože sa stal členom vlády SR, 2002 - 2006 - minister životného prostredia.
zdroj: Úrad vlády SR
posledná aktualizácia 18.07.2016

  Mapa

kontaktujte nás

tip na osobnost