sk  |  en
Sobota | 17.11.2018, 12:02 | meniny: Klaudia; zajtra: Eugen
 • | Svetový deň chronickej obštrukčnej choroby pľúc

  Svetový deň chronickej obštrukčnej choroby pľúc sa pripomína od roku 2002 a je podporovaný Globálnou iniciatívou pre chronickú obštrukčnú chorobu pľúc (GOLD) a WHO. Deň je určený na zlepšenie starostlivosti a informovanosti o chronickej obštrukčnej chorobe pľúc po celom svete. Kľúčovými rizikovými faktormi sú fajčenie, znečistenie ovzdušia a vystavenie pracovnému prachu a chemikáliám.

 • | Medzinárodný deň študentov

  17.november je Dňom boja za slobodu a demokraciu, no netreba zabudnúť, že je predovšetkým Medzinárodným dňom študentstva. Deň je oslavou študentov, ktorí sú považovaní za predpoklad rozvoja spoločnosti. V tento deň si pripomíname udalosti z roku 1939, kedy študenti vyšli do ulíc Prahy, aby protestovali proti nacistickej okupácii. Bola to reakcia na zastrelenie študenta medicíny Jana Opletala. Výsledkom akcie bolo deväť popravených vodcov, zavreté všetky vysoké školy a viac ako 1200 študentov bolo deportovaných do koncentračných táborov. V roku 1989 študenti vyšli opäť do ulíc a demonštrovali proti socializmu. Tentokrát boli úspešní.

 • | Sviatok sv. Alžbety Bratislavskej, patrónky charity

  Sv. Alžbeta sa narodila v roku 1207 v Bratislave a zomrela ako 24-ročná v roku 1231 v Marburgu. Bola dcérou maďarského kráľa Andreja II. a jeho manželky Gertrúdy. Po smrti jej manžela a odobratí jej troch detí venovala svoj život chorým. Pápež Gregor IX. ju po štyroch rokoch po jej smrti vyhlásil za svätú. Je patrónkou charity a mnohé rehoľné spoločnosti a dobročinné organizácie nesú jej meno.

doplňte alebo opravte informácie

doc. JUDr. Robert Fico CSc. ( 54 r.)

Predseda vlády SR, predseda politickej strany SMER-SD

Kategória: politika, vláda, politické strany

* 15.09.1964 Slovensko, Topoľčany

Slovensko

0

domovský štát Slovensko

pohlavie muž

znamenie panna

čínske znamenie drak

jubileum od narodenia 54 r.

 

všeobecné informácie

JUDr. Robert Fico, Csc. je súčasný predseda vlády Slovenskej republiky a predseda ľavicovej politickej strany SMER- sociálna demokracia. V predchádzajúcej politickej kariére bol Robert Fico členom KSS (1987 – 1990) a SDĽ.

 

 

 

 

 

vzdelanie a pôsobenie

1982 - 1986
Univerzita Komenského, Právnická fakulta (Získanie titulu JUDr.)
1987 - 1988
odborná kvalifikácia na výkon funkcie sudcu
1988 - 1992
Postgraduálne štúdium na Ústave štátu a práva Slovenskej akadémie vied v
1986-1987
Základná vojenská služba, asistent vojenského vyšetrovateľa
1986-1991
Právnický inštitút MS SR - vedecký pracovník v oblasti trestného práva
1991-1995
Právnický inštitút MS SR - zástupca riaditeľa
1994-2000
Vymenovaný za agenta pre zastupovanie SR v konaní pred Európskou komisiou pre ľudské práva a Európskym súdom pre ľudské práva
1992-1998
Poslanec NR SR za SDĽ
1999-2006
Zakladateľ a predseda strany SMER, poslanec NR SR za SMER, člen Výboru NR SR pre ľudské práva, národnosti a postavenie žien, člen Stálej delegácie NR SR do Parlamentného zhromaždenia Rady Európy
2006
Znovuzvolený za poslanca NR SR
4.7.2006
Vymenovaný za predsedu vlády SR
2012
Predseda vlády Slovenskej republiky

 

tvorba

 • Fico, Robert (1991), Trest smrti v československom trestnom práve (a súvisiace medzinárodné aspekty) : záverečná správa výskumnej úlohy spracovanej na Právnickom ústave MS SR, Bratislava: Právnický ústav Ministerstva spravodlivosti SR,
 • Fico, Robert (1998), Trest smrti, Bratislava: Kódexpress,
 • Fico, Robert (2001), Nutná obrana,

 

Ocenenia:

2006
medaila Chatama Sófera za presadenie Pamätného dňa obetí holokaustu medzi pamätné dni v SR, udelená Múzeom židovskej kultúry
2007
Zlatá medaila Maximiliána Hella

 

ostatné informácie

14.4.1987
Vstúpil do Komunistickej strany Slovenska, do ktorej bol vybraný na základe výborných študijných výsledkov, ambicióznosti, vhodného pôvodu a vlastnej iniciatívy
1994-1996
Predseda Klubu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky za Stranu demokratickej ľavice
2002-2006
Predseda Klubu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky za SMER - sociálnu demokraciu
- autor odborných článkov - autor viacerých schválených zákonov - účastník viacerých medzinárodných konferencií a seminárov - pedagogická činnosť - prednášky na viacerých fakultách v SR i v - zahraničí - člen redakčnej rady Justičnej revue - spoluautor projektu Slovenského národného strediska pre ľudské práva a zakladateľ Strediska pre obete trestných činov

 

galéria

zdroj: strana Smer, Národná rada SR, Národná rada SR
posledná aktualizácia 07.03.2016

  Mapa

kontaktujte nás

tip na osobnost