sk  |  en
Pondelok | 26.06.2017, 17:49 | meniny: Adriána; zajtra: Ladislav, Ladislava
 • | Medzinárodný deň proti zneužívaniu drog a nezákonnému obchodovaniu

  Valné zhromaždenie OSN vyhlásilo 26. jún ako Medzinárodný deň proti nezákonnému užívaniu drog a nezákonnému obchodovaniu, na pripomenutie cieľa, ktorý členské štáty prijali v tento deň v roku 1987- vytvoriť medzinárodné spoločenstvo bez drogových závislostí. UNODC (Úrad pre drogy a kriminalitu Organizácie spojených národov) volí každý rok ústrednú tému- posolstvo Medzinárodného dňa a iniciuje každoročnú kampaň na zvyšovanie povedomia o svetovom probléme drog.

 • | Medzinárodný deň OSN za podporu obetí týrania

  V roku 1997 bol 26.jún vyhlásený Organizáciou spojených národov za Medzinárodný deň OSN za podporu obetí týrania (International Day in Support of Victims of Torture). Úlohou tohto sviatku je ukázať solidaritu všetkým, ktorých myseľ,telo alebo duch bol obeťou mučenia.

doplňte alebo opravte informácie

Dr.h.c. Ing. Ján Figeľ ( 57 r.)

bývalý prvý podpredseda vlády, minister dopravy, pôšt a telekomunikácií, predseda KDH, člen Európskej komisie pre vzdelávanie, odbornú prípravu, kultúru a viacjazyčnosť

Kategória: politika, Európsky parlament, politické strany

* 20.01.1960 Slovensko, Vranov nad Topľou

Slovensko

-1

domovský štát Slovensko

pohlavie muž

znamenie vodnár

čínske znamenie potkan

jubileum od narodenia 57 r.

Vzdelanie

1994 Univerzita UFSIA Antverpy, Belgicko, zameranie štúdia a odbornej prípravy - Európska ekonomická integrácia, univerzitný jednosemestrálny kurz
1994 Georgetown University, Washington D. C., USA, zameranie štúdia a odbornej prípravy - Medzinárodné vzťahy, univerzitný jednosemestrálny kurz
1978-1983 - Technická univerzita v Košiciach, odbor elektrické pohony a výkonová elektronika, dosiahnutá kvalifikácia : Ing. (MSc)

Životopis

Profesijná činnosť
2010 - 2012 prvý podpredseda vlády, minister dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky
od 22.11.2004 člen Európskej komisie zodpovedný za vzdelávanie, odbornú prípravu, kultúru a viacjazyčnosť
1.5.2004 - 21.11.2004 člen Európskej komisie spoluzodpovedný za oblasť podnikania a informačnej spoločnosti
2003 - 2004 Vedúci stálej delegácie pozorovateľov Národnej rady Slovenskej republiky v Európskom parlamente (EP), výbor EP pre ústavné veci
2003 - 2004 podpredseda Výboru PZ RE pre ekonomické záležitosti a rozvoj, Stála delegácia Národnej rady Slovenskej republiky v Parlamentom zhromaždení Rady Európy
2002 - 2004 člen Výboru PZ RE pre ekonomické záležitosti a rozvoj,
Stála delegácia NR SR v Parlamentom zhromaždení RE
2002 - 2004 ako poslanec NR SR bol predseda Zahraničného výboru NR SR a člen Výboru NR SR pre európsku integráciu
2002 - 2004 spolupredseda Stálej delegácia NR SR v Spoločnom parlamentom výbore EÚ - Slovenská republika
2002 - 2003 predstaviteľ Národnej rady Slovenskej republiky v Konvente o budúcnosti Európy
2002 predstaviteľ vlády Slovenskej republiky v Konvente o budúcnosti Európy
1998 - 2003 hlavný vyjednávač Slovenskej republiky pre rokovania o vstupe Slovenska do EÚ
1998 - 2002 štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí SR
1997 - 1998 predseda podvýboru PZ RE pre medzinárodné ekonomické vzťahy
1995 - 1998 podpredseda Výboru PZ RE pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka
1993 - 1998 poslanec Národnej rady Slovenskej republiky v Parlamentnom zhromaždení Rady Európy
1992 - 1998 ako poslanec NR SR člen Zahraničného výboru Národnej rady Slovenskej republiky, člen Výrobu Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť, člen Výboru pre európsku integráciu
1983-1992 ZPA Prešov - výskumný a vývojový pracovník v oblasti výkonovej elektroniky

Politická angažovanosť:
2003 - 2004 člen Predsedníctva frakcie EPP - ED v Európskom parlamente
2000 - 2004 podpredseda KDH pre zahraničnú politiku
1998 - 2004 podpredseda frakcie Európskej ľudovej strany (EPP) v Parlamentnom zhromaždení (PZ) Rady Európy (RE)
1998 - 2000 člen Predsedníctva Slovenskej demokratickej koalície (SDK)
1994 - 1998 podpredseda KDH pre zahraničnú politiku
1992 - 1994 podpredseda KDH pre zahraničnú politiku
od roku 1990 člen Kresťansko-demokratického hnutia (KDH)

Akademická činnosť
1995 - 2000 Trnavská univerzita / prednášateľ medzinárodných vzťahov

Čestné ocenenia
 • 2006 “Doctor honoris causa” (Dr. h. c.), udelila Technická Univerzita v Košiciach
 • 2006 Zlatá medaila za rozvoj medzináboženských vzťahov, udelilo
  Centrum pre štúdium židovsko-kresťanských vzťahov Univerzity v Cambridge udelilo
 • 2008 titul Doctor honoris causa, Kresťanská univerzita Dimitrie Cantemira, Budapešť

  Členstvo v medzinárodných mimovládnych organizáciách
 • čestný predseda Paneurópskej únie na Slovensku
 • člen Medzinárodného výboru na podporu demokracie na Kube
 • člen Stredoeurópskeho fóra

  Členstvo v mimovládnych organizáciách v SR
 • člen Správnej rady Slovenskej spoločnosti pre zahraničnú politiku
 • člen Rady Stredoeurópskeho inštitútu pre ekonomické a sociálne reformy (INEKO)
 • člen Správnej rady Nadácie na podporu sociálnych zmien (SOCIA)
 • čestný predseda Centra pre európsku politiku
 • čestný predseda Kolpingovho diela na Slovensku
 • člen Predsedníctva Nadácie Antona Tunegu

  Jazykové znalosti: anglický-výborne, ruský-výborne, český-výborne, francúzsky-dobre, nemecký-dobre, poľský-dobre.

  Je ženatý a má 4 deti.

  Tvorba

  Publikačná činnosť
 • Ján Figeľ: Dozrievanie pre Európu: Kronika vyjednávača, MCP Žilina 2005
 • Ján Figeľ/Miroslav Adamiš: Slovensko na ceste do Európskej únie – Kapitoly a súvislosti, SFPA, CEP, Úrad vlády SR, Bratislava 2003
 • Ján Figeľ/Wolfgang Roth: Slovakia on the Road to EU Membership (co-editor), 2000
 • Ján Figeľ: European Foreign Affairs Review: Slovakia’s Difficult but Promising Task, 1999
 • zdroj: Marián Šuplata, http://ec.europa.eu/commission_barroso/figel/index.htm
  posledná aktualizácia 12.12.2016

    Mapa

  kontaktujte nás

  tip na osobnost