sk  |  en
Štvrtok | 02.04.2020, 12:27 | meniny: Zita; zajtra: Richard
 • | Európsky deň akcii za práva migrantov

  Európsky deň akcii za práva migrantov - Európsky deň akcií za práva migrantov sa pripomína od 31.1.2004 a vznikol z iniciatívy Európskeho sociálneho fóra. Medzinárodná migrácia v európskych krajinách má už dlhodobo rastúcu tendenciu, a preto je potrebné upozorniť na problémy s tým súvisiace a na potláčanie práv migrantov. Často im je upierané právo na prístup k spravodlivosti, zamestnanosti, sociálne právo a zdravotné služby. V prípade prekročenia povolenej dĺžky pobytu sa stávajú terčom obchodovania s ľuďmi, sú nútení pracovať v tieňovej ekonomike alebo v zamestnaní, ktoré nezodpovedá ich kvalifikácii a vzdelaniu, sú nebezpečné a vykonávané za najnižšie mzdy.

 • | Medzinárodný deň detskej knihy

  Medzinárodný výbor pre detskú knihu IBBY, vyhlásený v 1967; v ten deň 1805 sa narodil dánsky rozprávkar H. Ch. Andersen

 • | Svetový deň povedomia o autizme

  Svetový deň povedomia o autizme - Autizmus, ochorenie, ktorému v decembri roku 2007 OSN venovala svetový deň. Autizmus je celoživotné postihnutie a jeho výskyt má stúpajúcu tendenciu. Vzhľadom na závažné sociálne a ekonomické dopady na chorého a jeho rodinu sa stáva celospoločenským problémom. Tento deň je určený na pomoc osobám s autizmom, na zvýšenie povedomia o tomto ochorení v celej spoločnosti, rozširovať informácie týkajúce sa dôležitosti včasnej diagnózy a skorého zásahu.

 • | Zelený štvrtok

  Posledný štvrtok pred Veľkou nocou, ktorým sa začína veľkonočné trojdnie Zelený štvrtok, Veľký piatok a Biela sobota - obdobie utrpenia, smrti a zmŕtvychvstania Ježiša Krista. Vo štvrtok večer slávil Ježiš poslednú večeru so svojimi učeníkmi. Premenil chlieb a víno na svoje telo a krv a ustanovil tak dve sviatosti: kňazstva a eucharistie. V Zelený štvrtok sa večerná svätá omša slávi na pamiatku ustanovenia Sviatosti Oltárnej.

doplňte alebo opravte informácie

MUDr. Peter Osuský CSc. ( 66 r.)

poslanec NR SR, lekár, vysokoškolský pedagóg, prorektor Univerzity Komenského

Kategória: medicína, spoločnosť, politika, politické strany

* 11.10.1953 Slovensko, Bratislava

Slovensko

1

domovský štát Slovensko

pohlavie muž

znamenie váhy

čínske znamenie had

jubileum od narodenia 66 r.

 

všeobecné informácie

MUDr. Peter Osuský, CSc. je poslanec Národnej rady Slovenskej republiky, poslanec miestneho zastupiteľstva bratislavskej mestskej časti Staré Mesto, vysokoškolský pedagóg a lekár, bývalý prodekan Lekárskej fakulty Univerzity Komenského a bývalý prorektor Univerzity Komenského v Bratislave. Je spoluautorom viacerých odborných monografií a člen autorského kolektívu Encyklopédia Beliana, nositeľ Zlatej Jánskeho plakety. Je členom Slovenskej olympijskej akadémie a Slovenského olympijského výboru. V rokoch 19911995 bol predsedom Zväzu slovenských filatelistov.

 

vzdelanie a pôsobenie

1972 - 1977
Lekárska fakulta UK
1977- doteraz
Lekárska fakulta UK, lekár a vysokoškolský pedagóg
1991-1994
Prodekan Lekárskej fakulty UK
1992-1994
Viceprezident Slovenskej lekárskej komory
2003-2011
Prorektor UK pre zahraničné vzťahy a člen jej vedeckej rady

 

ostatné informácie

1990-2003
Člen Akademického senátu Lekárskej fakulty UK
1995-2003
Člen Akademického senátu UK
2012
Člen strany Sloboda a Solidarita
1998-2002
Člen výboru pre vzdelanie, vedu, mládež a šport, vedúci stálej delegácie NR SR v Parlamentnom zhromaždení Organizácie pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe (OBSE)
1994-1995
Predseda Demokratickej strany
1995-2001
Podpredseda Demokratickej strany
2001-2011
Podpredseda a zakladajúci člen Občianskej konzervatívnej strany
1998-2002
Poslanec národnej rady zvolený za Slovenskú demokratickú koalíciu,
2004
Jediný kandidát Občianskej konzervatívnej strany (OKS) vo voľbách do Európskeho parlamentu
2006
Bol zvolený za Občiansku konzervatívnu stranu za poslanca miestneho zastupiteľstva bratislavskej mestskej časti Staré Mesto.
2010
Bol zvolený do Národnej Rady Slovenskej republiky za poslanca preferenčnými hlasmi zo 44. miesta na kandidátnej listine strany MOST-HÍD.
2011
Prijal ponuku strany Sloboda a solidarita (SaS) byť na kandidátke strany v predčasných parlamentných voľbách v roku 2012, čím mu podľa stanov OKS automaticky zaniklo stranícke členstvo
2012
Vo voľbách do NR SR získal na kandidátke SaS dostatok preferenčných hlasov, z pätnásteho miesta sa prekrúžkoval na deviate, a bol tak zvolený do parlamentu.
Je členom Slovenskej olympijskej akadémie a Slovenského olympijského výboru. V rokoch 1991 - 1995 bol predsedom Zväzu slovenských filatelistov. Je významným filatelistom a jeho zbierky získavajú najvyššie ocenenia na svetových filatelistických výstavách. Je mnohonásobným dobrovoľným darcom krvi a nositeľom Zlatej Jánskeho plakety.

 

galéria

posledná aktualizácia 11.10.2015

  Mapa

kontaktujte nás

tip na osobnost