sk  |  en
Utorok | 11.12.2018, 12:45 | meniny: Hilda; zajtra: Otília
  • | Medzinárodný deň hôr

    Medzinárodný deň hôr bol vyhlásený 11. decembra 2003 na Valnom zhromaždení OSN. Rozhodnutie vyplynulo z úspechu Medzinárodného roku hôr v roku 2002. Zvýšil celkové povedomie o význame hôr, inicioval vznik národných komitétov v 78 krajinách a podporil vytvorenie medzinárodného partnerstva pre trvalo udržateľný rozvoj v horských regiónoch známeho ako Partnerstvo hôr. Organizácia OSN pre výživu a poľnohospodárstvo FAO koordinovala aktivity Medzinárodného roku hôr a venuje pozornosť tiež Medzinárodnému dňu hôr.

  • | Medzinárodný deň vysielania pre deti

    Medzinárodný deň vysielania pre deti bol založený v roku 1946 organizáciou UNICEF. Deťom je v tento deň poskytnutý priestor za mikrofónom a pred kamerou. Môžu tak vyjadriť svoje názory, upozorniť na problémy, ktorým čelia, posilniť svoje vzťahy s pedagógmi, rodičmi a prezentovať svoje vnímanie sveta

doplňte alebo opravte informácie

MUDr. Peter Osuský CSc. ( 65 r.)

poslanec NR SR, lekár, vysokoškolský pedagóg, prorektor Univerzity Komenského

Kategória: medicína, spoločnosť, politika, politické strany

* 11.10.1953 Slovensko, Bratislava

Slovensko

1

domovský štát Slovensko

pohlavie muž

znamenie váhy

čínske znamenie had

jubileum od narodenia 65 r.

 

všeobecné informácie

MUDr. Peter Osuský, CSc. je poslanec Národnej rady Slovenskej republiky, poslanec miestneho zastupiteľstva bratislavskej mestskej časti Staré Mesto, vysokoškolský pedagóg a lekár, bývalý prodekan Lekárskej fakulty Univerzity Komenského a bývalý prorektor Univerzity Komenského v Bratislave. Je spoluautorom viacerých odborných monografií a člen autorského kolektívu Encyklopédia Beliana, nositeľ Zlatej Jánskeho plakety. Je členom Slovenskej olympijskej akadémie a Slovenského olympijského výboru. V rokoch 19911995 bol predsedom Zväzu slovenských filatelistov.

 

vzdelanie a pôsobenie

1972 - 1977
Lekárska fakulta UK
1977- doteraz
Lekárska fakulta UK, lekár a vysokoškolský pedagóg
1991-1994
Prodekan Lekárskej fakulty UK
1992-1994
Viceprezident Slovenskej lekárskej komory
2003-2011
Prorektor UK pre zahraničné vzťahy a člen jej vedeckej rady

 

ostatné informácie

1990-2003
Člen Akademického senátu Lekárskej fakulty UK
1995-2003
Člen Akademického senátu UK
2012
Člen strany Sloboda a Solidarita
1998-2002
Člen výboru pre vzdelanie, vedu, mládež a šport, vedúci stálej delegácie NR SR v Parlamentnom zhromaždení Organizácie pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe (OBSE)
1994-1995
Predseda Demokratickej strany
1995-2001
Podpredseda Demokratickej strany
2001-2011
Podpredseda a zakladajúci člen Občianskej konzervatívnej strany
1998-2002
Poslanec národnej rady zvolený za Slovenskú demokratickú koalíciu,
2004
Jediný kandidát Občianskej konzervatívnej strany (OKS) vo voľbách do Európskeho parlamentu
2006
Bol zvolený za Občiansku konzervatívnu stranu za poslanca miestneho zastupiteľstva bratislavskej mestskej časti Staré Mesto.
2010
Bol zvolený do Národnej Rady Slovenskej republiky za poslanca preferenčnými hlasmi zo 44. miesta na kandidátnej listine strany MOST-HÍD.
2011
Prijal ponuku strany Sloboda a solidarita (SaS) byť na kandidátke strany v predčasných parlamentných voľbách v roku 2012, čím mu podľa stanov OKS automaticky zaniklo stranícke členstvo
2012
Vo voľbách do NR SR získal na kandidátke SaS dostatok preferenčných hlasov, z pätnásteho miesta sa prekrúžkoval na deviate, a bol tak zvolený do parlamentu.
Je členom Slovenskej olympijskej akadémie a Slovenského olympijského výboru. V rokoch 1991 - 1995 bol predsedom Zväzu slovenských filatelistov. Je významným filatelistom a jeho zbierky získavajú najvyššie ocenenia na svetových filatelistických výstavách. Je mnohonásobným dobrovoľným darcom krvi a nositeľom Zlatej Jánskeho plakety.

 

galéria

posledná aktualizácia 11.10.2015

  Mapa

kontaktujte nás

tip na osobnost