sk  |  en
Nedeľa | 28.05.2017, 20:25 | meniny: Viliam; zajtra: Vilma
  • | Deň Amnesty International

    Medzinárodná organizácia Amnesty International vznikla v roku 1961 a venuje sa ochrane a presadzovaniu ľudských práv po celom svete. Bojuje proti diskriminácii, proti násiliu na ženách, za práva homosexuálov, spravodlivosť pre obete, za ľudskú dôstojnosť. Cieľom je zvyšovať povedomie o hnutí a možnostiach zapojenia sa do jeho aktivít

  • | Medzinárodný deň akcii pre zdravie žien

    Počiatky tohto dňa spadajú do roku 1987, kedy bol na stretnutí Global Network pre reprodukčné práva žien (WGNRR) v Costa Rice vyhlásený Medzinárodný deň akcií pre zdravie žien. Cieľom je zabezpečiť, aby každá žena na svete mala právo na život, zdravie, rozvoj, česť, dôstojnosť, rešpekt, slobodu a rodinu spolu s právom na prístup k bezpečnému a legálnemu potratu.

  • | Medzinárodný deň džezu

    Medzinárodný deň džezu bol vyhlásený v roku 1991 v USA džezovým hudobníkom a kapelníkom D. Michaelom Dennym, ktorý bol v tom čase členom predstavenstva New Jersey Jazz Society. Deň je príležitosťou na oslavu džezovej hudby, jej histórie a džezových muzikantov.

narodeniny / výročie

* 28.05. Božidara Turzonovová

herečka, VŠ profesorka, bola prvou dekankou Fakulty dramatických umení Akadémie umení v Banskej Bystrici

† 28.05. Bohuslav Chňoupek

politik, diplomat, publicista, hlavný predstaviteľ normalizácie

† 28.05. Július Šútor

hydrológ, riaditeľ Ústavu hydrológie SAV 1991-2004, významná osobnosť Slovenskej akadémie vied.

* 28.05. Anton Prídavok

osvetový pracovník, publicista

† 28.05. Mikuláš Schneider - Trnavský

Hudobný skladateľ, dirigent a pedagóg, národný umelec. Zaslúžil sa o založenie Hudobnej a dramatickej akadémie v Bratislave.

* 28.05. Katarína Mereššová

Slovenská operná speváčka, sólistka operety SD v Košiciach

* 28.05. Jana Majeská

moderátorka, víťazka ankety Osobnosť televíznej obrazovky 2003

* 28.05. Viliam Marčok

literárny vedec, kritik, básnik a vysokoškolský profesor

* 28.05. Dušan Budzák

bývalý predseda Predstavenstva a generálny riaditeľ VÚCHV, a.s., Svit a dlhoročný predseda Dozornej rady ZCHFP SR

* 28.05. Koloman Ivanička

výrazná vedecká osobnosť, vysokoškolský pedagóg

† 29.05. Katarína Kolníková

herečka, speváčka

* 29.05. Miloš Ruppeldt

hudobný pedagóg, teoretik, zbormajster

* 29.05. Štefan Siťaj

Zakladateľ ústavu reumatických chorôb v Piešťanoch

* 29.05. Viliam Ries

spisovateľ, prekladateľ, redaktor

† 30.05. Andrej Reiner

lekár, spisovateľ a publicista

* 30.05. Vojtech Alexander

priekopník röntgenológie, prvý röntgenológ na Slovensku, prvý docent a profesor röntgenológie v Uhorsku, zakladateľ nového vedného odboru – rádiológie

* 30.05. Peter Lipa

spevák, skladateľ, organizátor, moderátor, manažér jazzového diania, dlhoročný dramaturg a promotér popredného európskeho festivalu Bratislavské jazzové dni

† 31.05. Dušan Budzák

bývalý predseda Predstavenstva a generálny riaditeľ VÚCHV, a.s., Svit a dlhoročný predseda Dozornej rady ZCHFP SR

* 31.05. Martin Čulen

zakladateľ Matice slovenskej, Kníhtlačiarskeho spolku v Martine, Živeny, Spolku Sv. Vojtecha a Domu Matice slovenskej

* 31.05. Viktor Bauer

farmakológ, Ústav experimentálnej farmakológie SAV

Výherca vedomostnej súťaže!

Výherca VII. kola vedomostnej súťaže!

bol vyžrebovaný šťastný výherca spomedzi zaregistrovaných súťažiacich na portáli Osobnosti.sk, ktorí sa zapojili do vedomostnej súťaže a správne zodpovedali vedomostné otázky.

kontaktujte nás

tip na osobnost