sk  |  en
Streda | 26.04.2017, 08:00 | meniny: Jaroslava; zajtra: Jaroslav
  • | Svetový deň dierkovej fotografie

    Svetový deň dierkovej fotografie - Svetový deň dierkovej fotografie sa pripomína od roku 2001. Ide o udalosť vytvorenú na podporu a oslavu umenia dierkových fotografií, ktoré sú vytvorené bez objektívu, len cez malú dierku. Tento deň je príležitosťou ukryť sa pre technologickým svetom, v ktorom žijeme, a stať sa svedkom prostého aktu tvorby fotografie.

  • | Svetový deň duševného vlastníctva

    Svetová organizácia duševného vlastníctva WIPO, oslavuje sa od 2001

  • | Svetový deň modlitieb za kňazské a rehoľné povolania

    Svetový deň modlitieb za kňazské a rehoľné povolania je oslavou povolania a poslania kňazov a zasvätených osôb, ktorí svoj život zasvätili viere v Ježiša Krista a službe blížnym.

narodeniny / výročie

* 26.04. Ľudmila Podjavorinská

spisovateľka, poetka, prozaička, zakladateľka modernej slovenskej literatúry pre deti

* 26.04. Vladimír Patráš

Vysokoškolský pedagóg, lingvista-slovakista

† 26.04. Janka Gabčová

operná speváčka, bývalá sólistka SND, vysokoškolská učiteľka

† 26.04. Andrej Radlinský

národný buditeľ, jazykovedec, vydavateľ, redaktor, zakladateľ Spolku svätého Vojtecha, spoluzakladateľ Matice slovenskej

* 26.04. Maroš Kramár

herec, moderátor

* 26.04. Ľubomír Lipták

historik

* 26.04. Karol Kállay

fotograf

* 26.04. Vladimír Valach

zakladateľ Francúzsko - slovenskej obchodnej komory

* 26.04. Karol Flachbart

fyzik, riaditeľ Ústavu experimentálnej fyziky SAV Košice

† 27.04. Dušan Nikodým

právnik, Ústav štátu a práva SAV

† 27.04. Štefan Babjak

operný spevák, sólista a zakladateľ Štátnej opery v Banskej Bystrici

* 27.04. Ján Palárik

priekopník divadla, dramatik, novinár, politik, národný dejateľ, zakladateľ a redaktor časopisu Cyrill a Method, zostavovateľ šlabikára a čítaniek

* 27.04. Jozef Zajko

baletný tanečník, prvý slovenský choreograf SND, bývalý umelecký šéf baletu SND

* 27.04. Dušan Hanák

režisér a scenárista

* 28.04. Margita Harangozó-Tölgyessyová

jadrová a environmentálna chemička

† 28.04. Ján Botto

básnik, najvýraznejší predstaviteľ slovenského literárneho romantizmu

* 28.04. Juraj Andričík

spisovateľ, prekladateľ

* 28.04. Klára Jarunková

prozaička, publicistka, autorka literatúry pre deti a mládež, bola najprekladanejšou slovenskou autorkou

* 28.04. Kamil Hrubina

vysokoškolský pedagóg a vedecký pracovník

Výherca vedomostnej súťaže!

Výherca VII. kola vedomostnej súťaže!

bol vyžrebovaný šťastný výherca spomedzi zaregistrovaných súťažiacich na portáli Osobnosti.sk, ktorí sa zapojili do vedomostnej súťaže a správne zodpovedali vedomostné otázky.

kontaktujte nás

tip na osobnost