sk  |  en
Sobota | 03.12.2022, 20:49 | meniny: Oldrich; zajtra: Barbora, Barbara
  • | Medzinárodný deň osôb s postihnutím

    Medzinárodný deň osôb so zdravotným postihnutím vyhlásila Organizácia spojených národov (OSN). Myšlienkou je upozorniť na problémy ľudí so zdravotným postihnutím, pochopiť ich, podporiť ich práva a vytvoriť dôstojné a dobré podmienky pre žitie.

  • | Sviatok sv. Františka Xaverského, patrón diela šírenia viery (misionárov)

    Sv. František Xaverský sa narodil 7. apríla 1506 na zámku Xavier neďaleko Pamplony v severnom Španielsku a zomrel v roku 1552. Patrí medzi najväčších misionárov v cirkevných dejinách. Počas svojho života šíril vieru, žil s národom a dokázal v ňom prebudiť záujem o vieru. V roku 1748 bol vyhlásený za patróna Ďalekého východu a v roku 1927 ho pápež Pius XI. vyhlásil za patróna všetkých misií

spoločenské vedy

Zdenka Gadušová

je prodekankou pre vedu a výzkum FF UKF v Nitre

Gabriela Petrová, rod. Porubská

bývalá dekanka Pedagogickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre

Ružena Kozmová

bývalá dekanka Filozofickej fakulty Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave

Jozef Matúš

rektor Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave

Ján Vladimír Michalko

hudobník, vážna hudba - organ, bývalý dekan Hudobnej a tanečnej fakulty Vysokej školy múzických umení v Bratislave

Eva Naništová

dekanka Filozofickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave

Vladimír Krčméry

rektor Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety

Juraj Dolinský

dekan Teologickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave

Jozef Prusák

bývalý dekan Právnickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave

Milota Vetráková

prorektorka pre pedagogickú činnosť Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici

Juraj Nemec

dekan Fakulty financií Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici

Vladimír Varinský

dekan Fakulty humanitných vied Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici

Peter Kulašik

dekan Fakulty politických a vied a medzinárodných vzťahov Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici

Pavol Odaloš

dekan Pedagogickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici

František Alabán

bývalý dekan Filologickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici

Beata Kosová

rektorka Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici

Mária Bujňáková

dekanka Právnickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

Viera Cibáková

rektorka Vysokej školy ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave

Emil Pejko

kvestor Bratislavskej vysokej školy práva v Bratislave, riaditeľ BAS

Tomay Tamás Sikos

dekan Ekonomickej fakulty Univerzity J. Selyeho

Cristiano Ronaldo - portugalský futbalista

Cristiano Ronaldo

Portugalský profesionálny futbalista, pred sezónou 2003/2004 stal prvým Portugalčanom, ktorý kedy nastúpil za Manchester United

zobraziť profil

Ján Pavol II. - významný pápež

Karol Józef Wojtyła

Blahoslavený Ján Pavol II, poľský duchovný a 264. Rímsky pápež v období 1978 - 2005

zobraziť profil

Neymar - brazílsky futbalista

Neymar da Silva

najdrahší futbalista planéty

zobraziť profil

Lionel Messi - argentínsky futbalista

Lionel Messi

najlepší hráč, futbal, od roku 2018 kapitán argentínskeho národného mužstva

zobraziť profil

Peter Sagan - slovenská cysklistická legenda

Peter Sagan

profesionálny cyklista, Majster sveta 2015, 2016 a 2017

zobraziť profil

kontaktujte nás

tip na osobnost