sk  |  en
Nedeľa | 29.01.2023, 10:56 | meniny: Gašpar; zajtra: Ema

politici minulosti

Ján Francisci-Rimavský

národný buditeľ, politik, básnik, publicista, redaktor, pedagóg, zberateľ ľudovej slovesnosti, zakladateľ a funkcionár Matice slovenskej

Juraj Palkovič

novinár, básnik, jazykovedec, prekladateľ, organizátor literárneho života, profesor, spoluzakladateľ Katedry reči a literatúry česko-slovenskej, poslanec uhorského snemu za mesto Krupina (1832-36)

Samuel Jurkovič

priekopník slovenského a európskeho družstevníctva, národovec, spolutvorca Nitrianskych žiadostí slovenského národa, spoluzakladateľ Matice slovenskej

Imrich Kružliak

popredná osobnosť slovenského povojnového exilu, politik, krajanský pracovník, organizátor kultúrneho a politického života, redaktor, publicista, básnik, spisovateľ, esejista, prekladateľ

Ferdinand Písecký

pobočník generála M. R. Štefánika, kapitán československých légií, pedagóg, politik, organizátor pedagogického a kultúrneho života medzi učiteľmi, spoluautor slovenských čítaniek pre učiteľské ústavy, autor divadelných hier pre mládež, básnických

František Víťazoslav Sasinek

kňaz, tajomník Matice slovenskej, profesor, archivár, člen Slovenského učeného tovarišstva, jeden z najvýznamnejších slovenských historikov druhej polovice 19. storočia

Ferdinand Čatloš

generál, minister národnej obrany SR (1939-45)

Albert Pavol Mamatej

technik, spoluzakladateľ Slovenskej ligy v Amerike, konzul ČSR v Pittsburgu

Peter Pázmáň

ostrihomský arcibiskup, trnavský kardinál, turčiansky prepošt, pedagóg, náboženský spisovateľ, politik

Augustín Malár

Generál slovenskej armády

František Abafi

politik, cestovateľ, revolucionár

Imrich Karvaš

významný predstaviteľ národohospodárskej vedy na Slovensku, 1. guvernér Slovenskej národnej banky

Juraj Turzo

zemepán, stoličný a krajinský hodnostár

Matúš Čák Trenčiansky

magnát, krajinský hodnostár

Štefan Marko Daxner

politik, národovec, publicista

Štefan Moyses

významný činiteľ slovenského a chorvátskeho národného hnutia, cirkevný hodnostár, diecézny biskup, pedagóg, kultúrny pracovník, verejný činiteľ, národovec, zakladateľ a prvý predseda Matice slovenskej od roku 1850 až do svojej smrti banskobystrický biskup

Štefan Náhalka

organizátor slovenského katolíckeho exilu, náboženský spisovateľ

Pavol Mudroň

politik, právnik, vodca národného hnutia, zakladajúci člen a tajomník Matice slovenskej, herec, spoluzakladateľ Slovenského spevokolu

František Skyčák

politik, podnikateľ, organizátor ľudového družstevníctva a katolíckych spolkov na Orave

Martin Sokol

slovenský politik, právnik

Cristiano Ronaldo - portugalský futbalista

Cristiano Ronaldo

Portugalský profesionálny futbalista, pred sezónou 2003/2004 stal prvým Portugalčanom, ktorý kedy nastúpil za Manchester United

zobraziť profil

Ján Pavol II. - významný pápež

Karol Józef Wojtyła

Blahoslavený Ján Pavol II, poľský duchovný a 264. Rímsky pápež v období 1978 - 2005

zobraziť profil

Neymar - brazílsky futbalista

Neymar da Silva

najdrahší futbalista planéty

zobraziť profil

Lionel Messi - argentínsky futbalista

Lionel Messi

najlepší hráč, futbal, od roku 2018 kapitán argentínskeho národného mužstva

zobraziť profil

Peter Sagan - slovenská cysklistická legenda

Peter Sagan

profesionálny cyklista, Majster sveta 2015, 2016 a 2017

zobraziť profil

kontaktujte nás

tip na osobnost