sk  |  en
Nedeľa | 20.10.2019, 23:11 | meniny: Vendelín; zajtra: Uršuľa
  • | Stredoeurópsky deň stromov

    Deň stromov sa oslavuje od roku 1872. Slovensko patrí medzi najlesnatejšie krajiny v Európe a pýši sa tak až 41-% zalesnenosťou. Cieľom tohto dňa je podporiť záujem verejnosti o lesnícku problematiku, sprostredkovať jej históriu i súčasnosť, poslanie, význam a nenahraditeľnosť. Zámerom je, aby si ľudia uvedomili estetickú, psychologickú a hospodársku hodnotu stromov a podporili tak tento deň zasadením nového.

  • | Svetový deň osteoporózy

    Svetový deň osteoporózy sa pripomína od roku 1997 a je podporovaný WHO a Medzinárodnou nadáciou osteoporózy (IOF). Osteoporóza je ochorenie, pri ktorom dochádza k rednutiu kostí. Kosti sa tak stávajú krehkejšími a náchylnejšími na zlomeniny. Tento deň je príležitosťou na informovanie a vzdelávanie verejnosti o osteoporóze, jej prevencii a o úlohe vápnika a vitamínu D a ich odporúčaných denných dávkach.

medicína

Dušan Mištuna

dekan Jesseniovej lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Martine

Andrej Jenča

prednosta kliniky Fakultnej nemocice L. Pasteura v Košiciach, vysokoškolský pedagóg

Miron Šramka

Celosvetovo známy a uznávaný stereotaktický neurochirurg, vedúci vedecký pracovník, profesor na Katedre ošetrovateľstva Ústavu sociálnych vied a zdravotníctva bl.P.P. Gojdiča v Prešove, Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety n.o. v Bratislave

Dana Farkašová

dekanka Fakulty ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave

Alojz Rakús

prodekan pre vedecko-výskumnú činnosť Fakulty zdravotníckych špecializačných štúdií, SZU

Margaréta Šulcová

dekanka Fakulty verejného zdravotníctva Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave

Kristián Hynek

bývalý rektor Univerzity Komenského v Bratislave

Stanislav Kostlivý

bývalý rektor Univerzity Komenského v Bratislave

Jiří Brdlík

bývalý rektor Univerzity Komenského v Bratislave

Viktor Reinsberg

bývalý rektor Univerzity Komenského v Bratislave

Bohuslav Polák

bývalý rektor Univerzity Komenského v Bratislave

Jan Lukeš

bývalý rektor Univerzity Komenského v Bratislave

Emanuel Filo

bývalý rektor Univerzity Komenského v Bratislave

Anton Gala

bývalý rektor Univerzity Komenského v Bratislave

Zoltán Tomori

pedagóg, vedec, lekár a budovateľ

Viliam Mézeš

Univerzitný profesor

Ján Jessenius

lekár-chirurg, anatóm, vzdelanec, filozof, významný predstaviteľ humanistickej vzdelanosti, dejateľ československého protihabsburského odboja, českej a slovenskej kultúry

Ján Slezák

prvý podpredseda SAV

Výherca vedomostnej súťaže!

Výherca VII. kola vedomostnej súťaže!

bol vyžrebovaný šťastný výherca spomedzi zaregistrovaných súťažiacich na portáli Osobnosti.sk, ktorí sa zapojili do vedomostnej súťaže a správne zodpovedali vedomostné otázky.

nezvyčajný filter osobností

kontaktujte nás

tip na osobnost