sk  |  en
Streda | 27.10.2021, 04:37 | meniny: Sabína; zajtra: Dobromila
  • | Svetový deň audiovizuálneho dedičstva

    Svetový deň audiovizuálneho dedičstva bol vyhlásený na Generálnej konferencii UNESCO v roku 2005. Obsahom audiovizuálneho dedičstva sú audiovizuálne dokumenty ako filmy, rozhlasové a televízne programy, audio a video nahrávky. Cieľom tohto dňa je zvýšiť medzinárodné povedomie o probléme zachovania audiovizuálneho dedičstva, o jeho krehkosti a zraniteľnosti.

medicína

Dušan Mištuna

dekan Jesseniovej lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Martine

Andrej Jenča

prednosta kliniky Fakultnej nemocice L. Pasteura v Košiciach, vysokoškolský pedagóg

Miron Šramka

Celosvetovo známy a uznávaný stereotaktický neurochirurg, vedúci vedecký pracovník, profesor na Katedre ošetrovateľstva Ústavu sociálnych vied a zdravotníctva bl.P.P. Gojdiča v Prešove, Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety n.o. v Bratislave

Dana Farkašová

dekanka Fakulty ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave

Alojz Rakús

prodekan pre vedecko-výskumnú činnosť Fakulty zdravotníckych špecializačných štúdií, SZU

Margaréta Šulcová

dekanka Fakulty verejného zdravotníctva Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave

Kristián Hynek

bývalý rektor Univerzity Komenského v Bratislave

Stanislav Kostlivý

bývalý rektor Univerzity Komenského v Bratislave

Jiří Brdlík

bývalý rektor Univerzity Komenského v Bratislave

Viktor Reinsberg

bývalý rektor Univerzity Komenského v Bratislave

Bohuslav Polák

bývalý rektor Univerzity Komenského v Bratislave

Jan Lukeš

bývalý rektor Univerzity Komenského v Bratislave

Emanuel Filo

bývalý rektor Univerzity Komenského v Bratislave

Anton Gala

bývalý rektor Univerzity Komenského v Bratislave

Zoltán Tomori

pedagóg, vedec, lekár a budovateľ

Viliam Mézeš

Univerzitný profesor

Ján Jessenius

lekár-chirurg, anatóm, vzdelanec, filozof, významný predstaviteľ humanistickej vzdelanosti, dejateľ československého protihabsburského odboja, českej a slovenskej kultúry

Ján Slezák

prvý podpredseda SAV

Výherca vedomostnej súťaže!

Výherca VII. kola vedomostnej súťaže!

bol vyžrebovaný šťastný výherca spomedzi zaregistrovaných súťažiacich na portáli Osobnosti.sk, ktorí sa zapojili do vedomostnej súťaže a správne zodpovedali vedomostné otázky.

nezvyčajný filter osobností

kontaktujte nás

tip na osobnost